×
مجموعه آموزش میکروب شناسی و ویروس شناسی

مجموعه آموزش میکروب شناسی و ویروس شناسی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۰۳۸ مدرس: دکتر مجتبی هدایتی چکوسری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴۸۹ مدرس: هومن حنیفه پور مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵۰۱ مدرس: آزیتا تیشه یار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۶۰ مدرس: آرش وکیلی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۶۰ مدرس: محمدحسین عباسپور مطلق مقدم مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴۳۴ مدرس: عارف رحمت پناهی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۲۹ مدرس: اسما غلامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۶۰ مدرس: الهه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۹۱ مدرس: محمدحسین عباسپور مطلق مقدم مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: پریسا خدابنده شهرکی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید