×
مجموعه آموزش علوم اقتصادی

مجموعه آموزش علوم اقتصادی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۶۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۶ عنوان آموزشی

اقتصاد شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با تولید، مصرف و تجارت است که در آن چگونگی تخصیص منابع کمیاب میان افراد مختلف مورد بحث و برسی قرار می‌گیرد. همه افراد یک جامعه به نوعی با مباحث اقتصاد در ارتباط هستند و به همین دلیل با یادگیری این علم می‌توانند درک بهتری از اتفاقات پیرامون خود به دست آورند و در موارد متعددی فعالیت‌های خود را به صورت بهینه پیش ببرند.  

به طور کلی علم اقتصاد شامل دو بخش اصلی «اقتصاد خرد» و «اقتصاد کلان» است. در اقتصاد خرد رفتار افراد و شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود یک تصمیم اقتصادی به چه دلیلی گرفته شده است و تاثیر آن در سیستم اقتصادی بزرگتر چیست. در اقتصاد خرد دلایل ارزشمندی کالاها و نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

اقتصاد کلان بر خلاف اقتصاد خرد به بررسی تصمیمات کلان اقتصادی و اثر آن‌ها می‌پردازد. در اقتصاد کلان تاثیر متغیرهایی مانند تورم و افزایش قیمت بر اقتصاد سنجیده می‌شود. علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تغییرات در نرخ بیکاری و درآمد ملی که همگی متغیرهای نشان‌دهنده سلامت یک سیسم اقتصادی هستند در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

در فیلم‌های آموزشی و دوره‌های اقتصاد فرادرس، مباحث مختلف مرتبط با اقتصاد خرد و اقتصاد کلان به طور جامع آموزش داده می‌شوند. مباحث دوره‌ها به گونه‌ای است که افراد از سطوح مبتدی تا پیشرفته می‌توانند از آن‌ها استفاده کرده و آموخته‌های خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به کار ببندند.

1
تعداد دانشجویان: ۳,۷۲۴ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۰۶۷ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۱۷۱ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۰۳۷ مدرس: زهرا حسین پور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۱۰۸ مدرس: دکتر پژمان بهرامیان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۱ مدرس: دکتر جلال مولابیگی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۹۲۱ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۲۸ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۶۵ مدرس: پوریا اصفهانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۰۵۴ مدرس: بیتا محبی خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۹ مدرس: محمد مهدی عسگری ده آبادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۶۸۸ مدرس: دکتر شهلا جعفری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۶۰۵ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۷۹۹ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۲۱۶ مدرس: دکتر وحید قربانی پاشاکلائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷۴۴ مدرس: امین اباذری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۷۱ مدرس: ام فروه پیش بهار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۰۴ مدرس: کوروش آپرناک مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۴۵۲ مدرس: دکتر سید محمد میر هاشمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۹۰۸ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۷۱ مدرس: دکتر مریم مظهری آوا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۴۸ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۲۴ مدرس: محمدرضا شیخی چمان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱۸۴ مدرس: مجتبی حدادی میرنا مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۳۱۷ مدرس: محمد مهدی عسگری ده آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۵۹ مدرس: دکتر مرضیه غفاری گولک مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۷۶ مدرس: محمدرضا آریافر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۷۹ مدرس: دکتر مصطفی باقری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱۵۰ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: طه شیشه گری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: دکتر مریم مظهری آوا مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: طه شیشه گری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: طه شیشه گری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: طه شیشه گری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۳۴۰ مدرس: جلیل جوزائی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۴۶۱ مدرس: علی لزگی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: دکتر یونس برومند مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۶۴ مدرس: مهدی اسدی کلهری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۸۸ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۶۲ مدرس: مینو خردسود مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۴۱۰ مدرس: دکتر مریم مظهری آوا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: محمدرضا آریافر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: دکتر احمد سعیدی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: سروناز حر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۵۷ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۱۹۰ مدرس: ناصر خلیلی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: دکتر پرتو کیان‌پور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۵۵۵ مدرس: شهرزاد مدنی اصفهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: مسعود داودی پور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش علوم اقتصادی
۱. اقتصاد چیست و چرا اهمیت دارد؟
۲. با تحصیل در زمینه علم اقتصاد در کدام مشاغل می‌توان کار کرد؟
۳. فرادرس چه دوره‌ها و فیلم‌های آموزشی آنلاینی را در حوزه اقتصاد ارائه می‌کند؟
۴. قبل از شروع یادگیری اقتصاد، به چه مهارت‌هایی نیاز است؟
۵. چه موضوعات دیگری در ارتباط با اقتصاد می‌توان مطالعه کرد؟
۶. مسیرهای شغلی رایج برای فارغ‌التحصیلان اقتصاد چست؟
۷. چه نوع افرادی برای ایفای نقش در حوزه اقتصاد مناسب‌تر هستند؟