×
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش ویروس شناسی Medical Virology

آموزش ویروس شناسی Medical Virology

هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۴۸۱ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۴ بازخورد (مشاهده نظرات)

تحولات سریع در علوم و فنون نوین، پیشرفت های وسیعی در علوم پزشکی به وجود آورده است. اهمیت شناخت ویروس ها از لحاظ ساختار، نحوه عملکرد و پاتوژنیسیته آن ها در ایجاد عفونت در انسان می تواند منجر به استراتژی های مفید در امر درمان، از جمله ساخت و طراحی واکسن و داروهای موثر، گردد. در سراسر دنیا، عفونت های ویروسی بسیار زیاد هستند و از جمله مهم ترین آن ها، ویروس HIV و دیگر موارد عفونت های ویروسی هستند که می توانند جان بسیاری از انسان ها و حتی حیوانات را به خطر بیندازند و تا ریشه کنی همه آن ها راه زیادی باقی مانده که یکی از دلایل عمده آن، قدرت تطابق و جهش پذیری ویروس ها با بسیاری از شرایط محیطی است. در این فرادرس سعی شده که مطالب به صورت کامل و جامع و به ساده ترین شکل ممکن با استفاده از تصاویر و اشکال مختلف آموزشی جهت ارتقا آموزش و به صورت گام به گام ارائه شوند.

آموزش ویروس شناسی Medical Virology

تعداد دانشجو
۴۸۱ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۴ بازخورد (مشاهده نظرات)

هومن حنیفه پور

دانشجوی دکتری تخصصی میکروب شناسی

ایشان به عنوان محقق برتر در دانشگاه لویی پاستور فرانسه مشغول تحقیق در زمینه ایمنولوژی و میکروبیولوژی بودند و مولف 4 جلد کتاب در زمینه های ویروس شناسی و انگل شناسی پزشکی و دارای مقالات علمی بین المللی در زمینه میکروب شناسی نیز می باشند.

توضیحات تکمیلی

علم پزشکی با دامنه وسیع خود با حیات و زندگی انسان ها ارتباط تنگاتنگ دارد به همین دلیل همواره سعی نموده است تا در جهت برآورده ساختن نیازها و انتظارات جوامع گام برداشته و در قالب مجموعه ای از تخصص ها و زمینه های علمی مختلف و متناسب با فناوری نوین و دانش روز، سلامت جامعه را در محیطی امن و عاری از هر گونه تشویش و دلهره تضمین نماید که یکی از تخصص های لازم در این امر مهم، ویروس شناسی پزشکی است. این دانش، شاخه ای از علم میکروب شناسی پزشکی است.

ویروس ها (مایع سمی)، ذرات بسیار ریزی هستند که در واقع می توان گفت مرز بین موجود زنده و غیرزنده هستند. همچنین ویروس ها به عنوان انگل درون سلولی می توانند انسان، حیوانات، گیاهان و باکتری ها را آلوده کنند. از گذشته های دور، انسان همواره درگیر بسیاری از عفونت های میکروبی از جمله عفونت های ویروسی بوده است ولی امروزه با پیشرفت علوم پزشکی و زیستی در زمینه بیماری های عفونی از جمله عفونت های ویروسی، توانسته با هدف ایجاد راهکارهای مفید، برای تشخیص و درمان بسیاری از عفونت های ویروسی قدم بردارد.

تحولات سریع در علوم و فنون نوین، پیشرفت های وسیعی در علوم پزشکی به وجود آورده است. اهمیت شناخت ویروس ها از لحاظ ساختار، نحوه عملکرد و پاتوژنیسیته آن ها در ایجاد عفونت در انسان می تواند منجر به استراتژی های مفید در امر درمان، از جمله ساخت و طراحی واکسن و داروهای موثر، گردد.

در سراسر دنیا، عفونت های ویروسی بسیار زیاد هستند و از جمله مهم ترین آن ها، ویروس HIV و دیگر موارد عفونت های ویروسی هستند که می توانند جان بسیاری از انسان ها و حتی حیوانات را به خطر بیندازند و تا ریشه کنی همه آن ها راه زیادی باقی مانده که یکی از دلایل عمده آن، قدرت تطابق و جهش پذیری ویروس ها با بسیاری از شرایط محیطی است. در این فرادرس سعی شده که مطالب به صورت کامل و جامع و به ساده ترین شکل ممکن با استفاده از تصاویر و اشکال مختلف آموزشی جهت ارتقا آموزش و به صورت گام به گام ارائه شوند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیات و ساختمان ویروس ها
  • تاریخچه ویروس ها
  • منشا ویروس ها
  • ساختمان ویروس ها
  • طبقه بندی ویروس ها
  • تکثیر و همانندسازی ویروس ها
  • تاثیر عوامل فیزیکی بر روی ویروس ها
  • تاثیر عوامل شیمیایی بر روی ویروس ها
 • درس دوم: بیماری زایی و آسیب بافتی
  • منشا عفونت های ویروسی
  • راه های انتقال و ورود ویروس به بدن
  • انتشار ویروس در بدن
  • علائم و آسیب بافتی
  • مکانیسم آسیب بافتی
  • فاکتورهای بدن میزبان
  • انواع عفونت های ویروسی
 • درس سوم: ایمونولوژی و دفاع میزبان
  • دفاع سیستم ایمنی ذاتی (غیراختصاصی)
  • دفاع سیستم ایمنی اکتسابی (اختصاصی)
  • راه های فرار و پنهان شدن ویروس ها از سیستم ایمنی
 • درس چهارم: تشخیص عفونت های ویروسی
  • نمونه برداری و نگهداری نمونه
  • کشت دادن و تکثیر ویروس ها
  • تاثیرات سیتوپاتیک ویروس ها
  • روش های سرولوژیک
  • مشاهده مستقیم ذرات ویروس
  • روش های مولکولی
 • درس پنجم: درمان و پیشگیری عفونت های ویروسی
  • هدف داروهای ضد ویروسی
  • داروهای ضد ویروس
  • واکسن ویروس کشته شده یا غیرفعال شده
  • واکسن ویروس زنده ضعیف شده
  • واکسن زیرواحدهای پروتئینی ویروس
 • درس ششم: آدنوویریده (Adenoviridae)
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس هفتم: پاپوواویریده (Papovaviridea)
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس هشتم: پوکس ویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس نهم: هرپس ویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس دهم: هپادناویریده و ویروس های هپاتیت
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس یازدهم: پاروویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
 • درس دوازدهم: پیکورناویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس سیزدهم: رئوویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس چهاردهم: ارتومیکسوویریده (Orthomyxoviridae)
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس پانزدهم: پارامیکسو ویریده (Paramyxoviridea)
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس شانزدهم: توگاویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس هفدهم: رتروویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس هجدهم: کوروناویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس نوزدهم: رابدوویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس بیستم: آربوویروس ها و روبوویروس ها
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس بیست و یکم: بونیاویریده و آرناویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدومیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس بیست و دوم: فیلوویریده
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری‌ زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری
 • درس بیست و سوم: پریون ها
  • خصوصیات کلی
  • همانندسازی و تکثیر
  • بیماری‌ زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان و پیشگیری

 

مفید برای
 • علوم آزمایشگاهی
 • داروسازی
 • پزشکی
 • پرستاری
 • میکروب شناسی

پیش نیاز

ویروس شناسی پایه

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. کلیات و ساختمان ویروس ها
۲. بیماری زایی و آسیب بافتی
۳. ایمونولوژی و دفاع میزبان
۴. تشخیص عفونت های ویروسی
۵. درمان و پیشگیری عفونت های ویروسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. آدنوویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. پاپوواویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. پوکس ویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. هرپس ویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. هپادناویریده و ویروس های هپاتیت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. پاروویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. پیکورناویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. رئوویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. اورتومیکسوویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. پارامیکسوویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. توگاویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. رتروویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. کوروناویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. رابدوویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. آربوویروس ها و روبوویروس ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. بونیاویریده و آرناویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. فیلوویریده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. پریون ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۴ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ویروس شناسی Medical Virology
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۵۴۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO114
مدت زمان ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۴۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش ویروس شناسی Medical Virology
نظرات

تا کنون ۴۸۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۴ نظر ثبت شده است.
بهاره
بهاره
۱۴۰۰/۱۱/۲۰

فوق العاده بود. واقعا ممنون از شما بابت ارائه این آموزش ها؛ مدرس خوب توضیح میدادند؛ سرفصل ها و اسلایدهایی که ارائه کرده بودند هم کامل بود، مطالب آموزش هم به روز بود.

عادل
عادل
۱۴۰۰/۰۶/۰۹

خیلی دوره کامل و جامعی بود
واقعا ممنونم

غزاله
غزاله
۱۴۰۰/۰۳/۲۲

فوق العاده بود

M.Amin
M.Amin
۱۳۹۹/۱۰/۰۶

بسیار خوب
ممنونم

برچسب‌ها:
Adenoviridae | Hepatitis Virus | HIV Virus | Papovaviridea | Paramyxoviridea | Viral diseases | Viral infections | Virology | آبله گاوی | آدنوویریده | آسیب بافتی | آنتی بادی های ضد ویروس | اپیدومیولوژی | ارتومیکسو ویریده | ارتومیکسوویریده | انتشار ویروس به بدن | انگل درون سلولی | ایمونولوژی | بیماری های ویروسی | پاتوژنیسیته | پاراواکسینیا | پاروویریده | پوکس ویریده | پیکورناویریده | تاثیرات سیتوپاتیک ویروس | تخم مرغ جنین دار | تغییر آنتی ژنی ویروس | تکثیر ویروس | توگاویریده | جریان خون میزبان | حیوانات آزمایشگاهی | رئوویریده | رده های کشت سلول | رشته های عصبی | زندگی اجباری درون سلول | ساختار و عملکرد ویروئیدها | سلامت جامعه | سیتومگالوویروس | سیستم ایمنی اکتسابی | عفونت های گوارشی | عفونت های میکروبی | عفونت های ویروسی | علم میکروب شناسی پزشکی | فاکتورهای بدن میزبان | مکانیسم آسیب بافتی | هپاتیت A | هپاتیت B | هپاتیت C | هپاتیت G | هپادناویریده | همانندسازی ویروس ها | واکسن زیرواحدهای پروتئینی ویروس | ویروس | ویروس ابشتن بار | ویروس اوریون | ویروس ایدز | ویروس پاپیلوما | ویروس پارا آنفلانزا | ویروس پولیوما | ویروس زنده ضعیف شده | ویروس سرخجه | ویروس سرخک | ویروس شناسی | ویروس هپاتیت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۴ جلسه ویدئویی
×