×
مجموعه آموزش آمار و احتمالات

مجموعه آموزش آمار و احتمالات

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۲۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۸ عنوان آموزشی

آمار و احتمال علمی است که امروزه اهمیت آن بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است. این علم اکنون پایه و اساس بسیاری از زمینه‌های پرطرفدار و روبه‌رشد از قبیل هوش مصنوعی، علم داده و یادگیری ماشین است. علاوه بر این، آمار و احتمال به حوزه بازارهای مالی و اقتصاد راه یافته و به یک ابزار بسیار کاربردی برای مهندسان مالی و اقتصاددانان تبدیل شده است. امروزه، این علم در حوزه بهداشت و پزشکی نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.  

آمار و احتمال با ارقام و اعداد شکل گرفته و با شمارش، مقایسه و رابطه سر و کار دارد. این دانش کاربرد علمی مبانی ریاضی در جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نمایش داده‌های عددی است. بنابراین، ورود به این رشته نیازمند علاقه و البته توانایی در زمینه ریاضیات است و بهره‌گیری از رایانه نیز در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. 

روش‌های آماری در علوم گوناگونی مانند زیست‌شناسی، اقتصاد، مهندسی، پزشکی، بهداشت عمومی، روانشناسی، بازاریابی، آموزش، ورزش و غیره کاربرد دارند. به همین دلیل، علاقه‌مندان به رشته‌های مختلف، می‌توانند از دانش آمار در حوزه مورد علاقه خود استفاده کنند.

آموزش‌‌های آمار و احتمال فرادرس، طیف گسترده‌ای از موضوعات، از مفاهیم پایه نظری و کاربردی آمار و احتمال گرفته تا آموزش کار با نرم‌افزارهای مهم مانند R و SPSS و پایتون را در بر می‌گیرد. این آموزش‌ها توسط مدرسان باتجربه و متخصص در این زمینه تهیه شده است. 
 

1
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۵ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۵۱۹ مدرس: دکتر محی الدین جعفری,پیمان نیک چی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۹,۱۳۸ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۷۵۲ مدرس: دکتر ایوب شیخی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳,۴۶۳ مدرس: دکتر محی الدین جعفری,پیمان نیک چی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۳۰ مدرس: دکتر اسماعیل سعیدی رباط مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۶ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۸,۲۰۸ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳,۵۰۲ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۶۸ مدرس: فرزانه یوسفی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۷۰۵ مدرس: دکتر ایوب شیخی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۴۵۰ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۵۴۷ مدرس: محمدرضا نصیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: دکتر اسماعیل سعیدی رباط مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۷۷۷ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۹۶۶ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۳ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۲۴ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۶۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۵۹۵ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱۳۸ مدرس: مبین جمالی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳,۸۸۲ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۸۳۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۹۴۹ مدرس: بهاره صدیقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۴۷۷ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۴۶ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: آمنه ابراهیم ولوجردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۴ مدرس: نوراله تازیکه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۹۱۴ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: مریم داورپناه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۶۰۸ مدرس: دکتر مهرداد مقدس مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۸۴۵ مدرس: مقداد نجفی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۵۸ مدرس: سجاد جودکی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۶۷ مدرس: امین صادقی مدت زمان آموزش: ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۳۰ مدرس: دکتر غلامرضا قائدامینی هارونی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۸۰ مدرس: محسن غفاری فر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۶ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۷۸ مدرس: شبنم شادلو مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱,۰۷۲ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۲۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۲۹ مدرس: دکتر عاطفه خلیلی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۸۶۲ مدرس: سرور فیروزشاهی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۱۹۲ مدرس: دکتر فاطمه موسوی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۲۶۳ مدرس: لیلا تیموری یگانه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: دکتر زهرا تندپور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش آمار و احتمالات
۱. آمار و احتمال چیست؟
۲. برای اینکه آماردان شوم باید چه مهارت‌هایی کسب کنم؟
۳. شغل‌های مرتبط با آمار و احتمال چه هستند؟
۴. فرادرس چه آموزش‌هایی در زمینه آمار و احتمال دارد؟
۵. پیش از یادگیری آمار و احتمال باید چه مهارت‌هایی کسب کنم؟
۶. چه کسانی بهترین افراد برای کار در زمینه آمار و احتمال هستند؟
۷. چه مباحثی را در ارتباط با آمار و احتمال می‌توانم مطالعه کنم؟
۸. کدام سازمان‌ها و شرکت‌ها فارغ‌التحصیلان رشته آمار و احتمال را استخدام می‌کنند؟