×
مجموعه آموزش دروس پایه هشتم

مجموعه آموزش دروس پایه هشتم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶۲۴ مدرس: حامد اصلانی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲۰۶ مدرس: زهرا تقدمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۱۲ مدرس: مهدی نوعی باهوش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۶۶ مدرس: کبری السادات بهشتی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۵۵ مدرس: محمد میرزاعلی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۷۳ مدرس: کریم نقدعلی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷۳ مدرس: شایان دادبین مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید