مجموعه آموزش Visual Basic (ویژوال بیسیک)

مجموعه آموزش Visual Basic (ویژوال بیسیک)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۰۴۹ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۹۸۹ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵۰۷ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳۷۶ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴۵۲ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۱۲ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۵۷ مدرس: سلیم یریان مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید