×
۱۷۵,۰۰۰ تومان

آموزش ویژوال بیسیک دات نت Visual Basic.‌NET - مقدماتی

آموزش ویژوال بیسیک دات نت Visual Basic.‌NET - مقدماتی

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳,۰۳۰ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۴۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ویژوال بیسیک دات نت Visual Basic.‌NET - مقدماتی

ویژوال بیسیک دات نت (Visual Basic.‌NET یا VB.NET) یکی از زبان های برنامه نویسی شی گرا است که توسط شرکت مایکروسافت تولید شده است. ویژوال بیسیک دات نت در بسته نرم افزاری ویژوال استودیو (Visual Studio) ارائه می شود. این پکیج نرم افزاری به غیر از زبان VB.NET، شامل زبان های برنامه نویسی Visual C# ،Visual J# ،Visual C++ و Visual Web Developer می‌ شود. این زبان تکامل یافته ویژوال بیسیک ۶ (VB6) است و برای خدمات وب و توسعه وب تولید شده است.

آموزش ویژوال بیسیک دات نت Visual Basic.‌NET - مقدماتی

تعداد دانشجو
۳,۰۳۰ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۴۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

میثم حبیبی

کارشناسی مهندسی نرم افزار

مهندس میثم حبیبی کارشناس مهندسی نرم افزار بوده و در حال حاضر به تدریس در سازمان فنی و حرفه ای مشغول هستند. تقریبا از سال ۲۰۰۲ در حال برنامه نویسی حرفه ای به زبان های مختلف بوده و چندین پروژه را به صورت مستقل انجام داده اند. ایشان در حال حاضر با فرادرس در زمینه آموزش علوم کامپیوتر همکاری می نمایند.

توضیحات تکمیلی

ویژوال بیسیک دات نت (Visual Basic.‌NET یا VB.NET) یکی از زبان های برنامه نویسی شی گرا است که توسط شرکت مایکروسافت تولید شده است. ویژوال بیسیک دات نت در بسته نرم افزاری ویژوال استودیو (Visual Studio) ارائه می شود. این پکیج نرم افزاری به غیر از زبان VB.NET، شامل زبان های برنامه نویسی Visual C# ،Visual J# ،Visual C++ و Visual Web Developer می‌ شود. این زبان تکامل یافته ویژوال بیسیک 6 (VB6) است و برای خدمات وب و توسعه وب تولید شده است.

زبان برنامه نویسی VB.Net مبتنی بر زبان های برنامه نویسی BASIC و ویژوال بیسیک است. بنابراین اگر شما، درک اولیه ای از این زبان زبان داشته باشید، برای یادگیری زبان برنامه نویسی VB.Net بسیار خوب خواهد بود.

یادگیری این زبان به کاربر این امکان را می دهد تا در کوتاه ترین زمان ممکن سایت یا برنامه تجاری درست نماید. دلیل اصلی آموزش این محصول توسط فرادرس نیز بر همین باور است که کاربران زیادی می توانند با استفاده از همین زبان، برنامه های خود ارائه نمایند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با Visual Basic .Net
  • چرا دات نت؟ VB یا C#‎
  • آشنایی با چهارچوب کاری .Net
  • نحوه اجرای Visual Basic.Net
  • آشنایی با محیط Visual Studio.Net
  • تنظیم زبان پیش فرض
  • ایجاد یک پروژه جدید ذخیره و بازکردن مجدد و اجرای پروژه
  • معرفی بخش های مختلف یک پروژه
 • درس دوم: اشیا در Visual Basic .Net
  • معرفی اشیا در برنامه
  • روش افزدن اشیای خارج از اشیای استاندارد
  • روش دانلود اشیای غیر استاندارد و افزودن آن به پروژ
  • نحوه قرار دادن اشیا بر روی فرم ها و تنظیم آن
 • درس سوم: خصوصیات Visual Basic .Net
  • معرفی خواص Form با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص TextBox با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص RichTextBox با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص MaskedTextBox با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص Lable با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص Button با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص Tab Stop و Tab Index برای پروژه
 • درس چهارم: کد نویسی
  • بخش های مختلف صفحه کد نویسی
  • مبانی اولیه کد نویسی
  • کد ساخت یک برنامه ساده مدیریت کادر متن در ورود اطلاعات
  • نویسی ساده برنامه Swap با کنترل
  • معرفی متغیر و ثابته
  • انواع متغیر در Visual Basic .Net
  • کد نویسی ساده برنامه Swap با متغیر
  • پروژه محاسبه سود بانکی
  • ساخت یک ماشین حساب ساده 6 عملگری 3 دقیقه
 • درس پنجم: ساختارهای تصمیم گیری در Visual Basic .Net
  • ساختار IF و انواع آن
  • ساختار IF تو در تو
  • ساختار فرمان Select Case
  • معرفی توابع MsgBox , MesseagBox , InputBox
  • معرفی خواص CheckBox و RadioButton با مثال و نمونه در ویندوز
  • ساخت پروژه مدیریت ورود اطلاعات و کنترل خطاها با IF
  • ساخت پروژه با استفاده از فرمان های CheckBox و RadioButto
  • معرفی دستورهای منطقی And , Or , Xor , Not
  • ساخت پروژه برای فهم کامل دستورهای And , Or , Xor , Not
  • مدیریت MsgBox , MesseagBox , InputBox با IF , Select Case
 • درس ششم: ساختارهای تکرار در Visual Basic .Net
  • اتصال متن رشته و عدد
  • معرفی دستور While و انواع آن
  • ساخت پروژه با حلقه While
  • معرفی دستور For و انواع آن
  • مدیریت کامل حلقه های تو در تو
  • مقایسه و کاربرد هر کدام از حلقه ها
  • بهینه سازی سرعت در حلقه ها
 • درس هفتم: کار با اشیای فهرستی و پروژه های حلقه ای
  • معرفی خواص ComboBox و ListBox با مثال و نمونه در ویندوز
  • پروژه کار با ComboBox و ListBox
  • معرفی کار با متغیرهای آرایه ای
  • پروژه استفاده از آرایه ها
  • ساخت پروژه فاکتوریل
  • ساخت پروژه اعداد اول
 • درس هشتم: توابع رشته ای در Visual Basic .Net
  • تابع Len , Mid
  • پروژه Len , Mid
  • تابع Trim , LTrim, RTrim
  • تابع Chr , As
  • پروژه تابع Chr , Asc
  • تابع LCase , UCase
  • تابع Val , Str
  • تابع Strcomp
  • پروژه تابع Strcomp
  • تابع StrDup , Spacing , String
  • تابع Instr Instrrev
  • تابعStrconv
  • تابعStrrevers , Join
  • تابع Like
  • پروژه تابع Like
 • درس نهم: توابع عددی و زمان ها در Visual Basic .Net
  • معرفی کلیه توابع عددی
  • تبدیل فرمول ریاضی به فرمول کامپیوتر
  • ساخت پروژه محاسبه تعداد ریشه های معادله درجه 2
  • محاسبه فیش حقوق یک کارمند
  • روش استفاده از توابع عددی در پروژه
  • تبدیل متغیرهای عددی و رشته ای به یکدیگر
  • تابع Format
  • استفاده از توابع زمان و تاریخ و کاربردها
  • پروژه ساخت برنامه زمان سنج و کرنومتر
 • درس دهم: معرفی رویدادها Visual Basic .Net
  • رویداد Load, Activated, DeActivated, FormClosing, FormClosed
  • رویداد Click, DoubleClick
  • رویداد MouseDown, MouseMove, MouseUp
  • رویداد ,MouseHover, MouseLeave MouseEnte
  • رویداد KeyDown, KeyPress, KeyUp
  • رویدادهای بخش Resize
  • رویداد TextChanged
  • رویداد GotFocus , LostFocus به همراه پروژه
  • رویداد DragDrop, DragEnter, DragLeave, DragOver
  • معرفی رویدادهای دیگر در بالا بردن راندمان پروژه
  • پروژه استفاده از رویدادهای KeyDown, KeyPress, KeyUp
  • رویداد MouseDown, MouseMove, MouseUp
 • درس یازدهم: تکمیل ابزارهای استاندارد Visual Basic .Net
  • معرفی خواص CheckedListBox به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص LinkLabel به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص ListView به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص TreeView به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص NumericUpDown به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص TreeView به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص PictureBox به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص WebBrowser به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص DirlistBox,DrivelistBox,FilelistBox
  • معرفی خواص ToolTip
  • آدرس دهی Directory در پروژه ها
  • پروژه استفاده از DirlistBox,DrivelistBox,FilelistBox
 • درس دوازدهم: ابزارهای منو سازی Visual Basic .Net
  • معرفی خواص ContextMenuStrip
  • معرفی خواص ContextMenuStrip
  • معرفی خواص NotifyIcon به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص MenuStrip به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص ToolStrip
  • پروژه ToolStrip
  • معرفی خواص StatusStrip به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص ToolStripContainer به همراه پروژه آموزشی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
مراجع و فایل های جانبی مرتبط با آموزش
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Microsoft Visual Studio 2015

پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با Visual Basic .Net
۲. اشیا در Visual Basic .Net
۳. خصوصیات Visual Basic .Net
۴. کد نویسی
۵. ساختارهای تصمیم گیری در Visual Basic .Net
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ساختارهای تکرار در Visual Basic .Net
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. کار با اشیای فهرستی و پروژه های حلقه ای
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. توابع رشته ای در Visual Basic .Net
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. توابع عددی و زمان ها در Visual Basic .Net
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. معرفی رویدادها Visual Basic .Net
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تکمیل ابزارهای استاندارد Visual Basic .Net
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. ابزارهای منو سازی Visual Basic .Net
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ویژوال بیسیک دات نت Visual Basic.‌NET - مقدماتی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۱۷۹۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVVB9406
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش ویژوال بیسیک دات نت Visual Basic.‌NET - مقدماتی


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۳,۰۳۰ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۴۲ نظر ثبت شده است.
سیدحبیب الله
سیدحبیب الله
۱۴۰۰/۱۲/۲۵

با سلام اموزش بسیار خوب و مفهومی بود
فقط یک ایراد داشت این بود که مثل بقیه آموزش ها notes نداشت.
البته داشت اما خیلی خلاصه بود و فقط مال همونآاموزش های اول بود.
بقیه آموزش ها برای هر ویدو یک دانه notes داشت، غیر از این ها آموزش بسیار خوب بود.
100% تضمینی

سید محمد جواد
سید محمد جواد
۱۴۰۰/۱۱/۰۶

با سلام خدمت سایت فرادرس و استاد عزیز من هر دو بخش این آموزش را دریافت و با دقت مشاهده کردم من یک دانش آموز 15 ساله هستم که تازه وارد دنیای برنامه نویسی شدم و تشکر می کنم از سایت فرادرس که این آموزش را قرار داد که من واقعا زبان VB.Net را بسیار دوست دارش شدم و تشکر ویژه را از استاد عزیز می کنم که با بیان شیوای خودشون وقت گذاشتن و این آموزش رو ساختن و من توانستم با این آموزش این زبان برنامه نویسی را کامل یاد بگیرم.
تشکر...!!!

مرتضی
مرتضی
۱۴۰۰/۱۰/۲۸

تا الان که یه قسمتشو دیدم خوبه. خیلی بیان و روش تدریس خوبی دارند.

جواد
جواد
۱۴۰۰/۰۵/۲۴

سلام بسیار عالی بود سپاس

احمد
احمد
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

ممنون از استاد و فرادرس بسیار عالی

نگین
نگین
۱۴۰۰/۰۴/۱۶

واقعا عالی هستین من کاملا متوجه شدم خیلی ممنون

سید محمد جواد
سید محمد جواد
۱۴۰۰/۰۴/۱۱

با سلام از سایت فرادرس و مدرس عزیز بسیار تشکر می کنم به خاطر آموزش خوب و پر مفهومشون

mohammad.gold
mohammad.gold
۱۳۹۹/۱۰/۰۷

عالی هستین مفید و عالی هستین تا حالا به این قشنگی و مفهومی تدریس ندیده بودم

عرفان
عرفان
۱۳۹۹/۰۳/۱۵

با اینکه من این آموزش رو کامل ندیدم، اما واقعا مدرس خیلی قشنگ توضیح میدادن.

سیدیاسر
سیدیاسر
۱۳۹۹/۰۳/۱۶

هر زمان که میخوام آموزشی تهیه کنم در ابتدا به سایت شما سر میزنم اگر آموزش مورد نظرمو پیدا کردم از سایت شما تهیه می کنم در غیر این صورت سراغ سایت های دیگه میرم.
لطفا سعی کنید سرفصل ها رو به صورت کامل ارائه کنید تا مجبور نشیم سراغ سایت های دیگه بریم.

دسته‌بندی موضوعی: برنامه نویسی | ویژوال بیسیک
برچسب‌ها:
C# | Color Dialog | do-while | EndSwith | FontDialog | For | For Each | If | IIF | Insert | OpenFileDialog | Remove | Replace | SaveFileDialog | Select Case | Split | sql | StartSwith | ToLower | ToUpper | Trim | Visual Basic.net | while | آرایه چند بعدی | آشنایی با حلقه های بی پایان | آشنایی با زبان ویژوال بیسیک دات نت و تاریخچه | آشنایی با فرم ها و خصوصیات اصلی یک فرم | آشنایی با کنترل های پرکاربرد و خصوصیات | آشنایی و کار با آرایه ها | آموزش vb.net | آموزش برنامه نویسی | آموزش برنامه نویسی دات نت | آموزش فارسی ویژوال بیسیک دات نت | آموزش کار با پایگاه داده | آموزش ویدیویی ویژوال بیسیک دات نت | ارتباط با بانک اطلاعاتی | استفاده از آرگومان های اختیاری | اموزش برنامه نویسی با ویژوال بیسیک 2012 | انتقال پارامتر از طریق نام | ایجاد بانک اطلاعاتی Access | ایجاد بانک اطلاعاتی SQL | ایجاد برنامه نصبی Setup | ایجاد یک پروژه جدید | باز کردن پروژه موجود | بازکردن فایل | بستن فایل | تعریف آرایه | تعریف آرایه با طول نامشخص | تعریف زیر برنامه | تعریف مجدد آرایه | جستجو اطلاعات داخل بانک اطلاعاتی | جستجو در آرایه | چاپ اطلاعات | حذف آرایه | حذف اطلاعات از بانک اطلاعاتی | خروج از حلقه | درج اطلاعات در بانک اطلاعاتی | رشته ها | زیربرنامه بازگشتی | زیربرنامه های همنام | ساختار های تصمیم | ساختار های تکرار | ساختار های کنترلی | فیلم آموزش وی بی | کار با بانک اطلاعاتی | کار با بانک اطلاعاتی Access | کار با دیالوگ ها | کار با فایل ها | کار با فایل های ترتیبی | کار با فایل های تصادفی | گزارش گیری با Crystal Report | مرتب سازی آرایه | مقدار دهی اولیه به عناصر آرایه | نمایش اطلاعات داخل DataGridView | نوشتن برنامه Notepad | ویرایش اطلاعات داخل بانک اطلاعاتی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی
×