×
مجموعه آموزش مدیریت

مجموعه آموزش مدیریت

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۹۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳۱ عنوان آموزشی

«رهبری» را می‌توان فرآیند انگیزه بخشیدن به گروهی از افراد برای رسیدن به هدفی مشترک تعریف کرد. رهبری همچنین شامل عبور از مرزهایی که به وجود آن‌ها نیازی نیست و خطر کردن برای تبدیل چشم‌اندازها به واقعیت می‌شود. از طرف دیگر، «مدیریت» را می‌توان فرآیند رسیدن به اهداف یک سازمان از طریق استفاده بهینه از منابع در محیطی پویا دانست. به بیان ساده‌تر، مدیریت شامل استفاده از منابع موجود برای رسیدن به اهداف دشوار می‌شود.

دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مدیریت و رهبری اغلب شامل تدریس مفاهیم مدیریت، فرهنگ سازمانی، پاداش و تشویق کارکنان، رهبری هدفمند و طریقه هدایت تیم‌هایی با کارکنانی در گروه‌های سنی متفاوت می‌شود. همچنین این دوره‌های آموزشی باعث بهبود توانایی تفکر خلاقانه و یافتن راه‌حل‌های خلاقانه و جدید برای مشکلات می‌شود.

با استفاده از فیلم‌های آموزشی فرادرس در زمینه رهبری و مدیریت می‌توانید دانشی عملی برای تحلیل نمونه‌های مدیریت و رهبری در زندگی واقعی پیدا کنید و از این دانش در مسیر شغلی خود بهره بگیرید. فیلم‌های آموزشی رهبری و مدیریت در فرادرس با ارائه منابع مختلف به مدیران تازه‌کار و باتجربه به آن‌ها در فرآیند استخدام کارکنان، الهام‌بخشی و هدایت تیم‌های مختلف، مدیریت تغییر و اثرگذاری مثبت بر ذینفعان سازمان‌ها کمک می‌کنند.

1
تعداد دانشجویان: ۳۲۴ مدرس: عباس فرمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۶۱۵ مدرس: دکتر مهدی رحیمی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۳۲ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۵۴۵ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۹۰۷ مدرس: دکتر فاطمه ذبیحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۵۰۸ مدرس: بهنوش کلانتری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۷۶۸ مدرس: علیرضا سلامی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳,۱۷۲ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۹۲۱ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱۱۱ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۸ مدرس: علی عبادی ضیائی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۴۹۳ مدرس: دکتر سمیرا لقمان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۱۷ مدرس: فرشته نبی خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۸ مدرس: شهین قاسمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۲۵ مدرس: هادی اولاد دمشقیه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۷۹ مدرس: رضا محرابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۷۰۴ مدرس: اسما نجفی بیرگانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۵ مدرس: دکتر محمد فروهر مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱۷۳ مدرس: زهرا باقری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۷۶ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: نیلوفر شکیب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۲۵ مدرس: محمدرضا طائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۷ مدرس: دکتر سحر بیگدلی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۱۵ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۳۹۱ مدرس: دکتر فاطمه اسکندر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۵۲۸ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: عباس خادمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲,۶۲۴ مدرس: دکتر خلیل صفری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۴۷۹ مدرس: ابوذر زارع خفری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳,۱۲۳ مدرس: محمد رحیمی کلیشادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: دکتر سحر بیگدلی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۷۵۱ مدرس: زهرا شمس مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۱۶ مدرس: دکتر داود موذن مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۴۴ مدرس: دکتر مجید حسنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۴۱ مدرس: علیرضا لیلی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: دکتر فاطمه اسکندر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۶۹ مدرس: زهره مومنی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۴۹۵ مدرس: دکتر مجید حسنی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: اطلس خسروی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۸۳۲ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: پیمان پیروان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۴۳ مدرس: علی فردوسی جهرمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۷۹ مدرس: فاطمه گنجی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۳۶۷ مدرس: دکتر فائزه هدایت نظری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: دکتر مهدی رحیمی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۹۵ مدرس: میر حسین موسوی انزابی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۴۴۱ مدرس: زهره الوند مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۴۲۱ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۱۳۴ مدرس: مهراد مختاربند مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۶۱۲ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۶۱۹ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: لیلا رحیمی مدیسه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۲,۲۳۷ مدرس: زینب خوش چهره مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۴۲۷ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۷۵ مدرس: حمیدرضا جعفرپور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۱۴۵ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۴ مدرس: نفیسه کریمی فروز مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۸۶ مدرس: دکتر زهره جهانگیری زاده مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۷۳۵ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: مژگان مباشری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۴۹ مدرس: علیرضا مهدی پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۷۶ مدرس: دکتر مصطفی مرشدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: علی فردوسی جهرمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۹۰۷ مدرس: دکتر نازنین تیموری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: شهاب اسدی آقبلاغی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۹ مدرس: محمد مهدی عسگری ده آبادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: علیرضا لیلی زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۵۰۵ مدرس: رضا معینی جزنی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۴ مدرس: سجاد احدیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۳۳۳ مدرس: دکتر مجید حسنی مدت زمان آموزش: ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۶۱ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۴۵۸ مدرس: دکتر نازنین تیموری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۱۸۲ مدرس: محسن برزگر مریم آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۵۶۲ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۹۳۱ مدرس: امیر آذرفر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۱۸۰ مدرس: سجاد احدیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
83
تعداد دانشجویان: ۲۲۴ مدرس: دکتر فاطمه اسکندر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
84
تعداد دانشجویان: ۳۲۴ مدرس: پگاه فرجاد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
85
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
86
تعداد دانشجویان: ۴۶۹ مدرس: دکتر محمد فروهر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
87
تعداد دانشجویان: ۸۶ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
88
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
89
تعداد دانشجویان: ۳۴۱ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
90
تعداد دانشجویان: ۴۹۰ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
91
تعداد دانشجویان: ۷۹ مدرس: آرش منصوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
92
تعداد دانشجویان: ۳۶۷ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
93
تعداد دانشجویان: ۴۰۹ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
94
تعداد دانشجویان: ۳۷۳ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
95
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: دکتر پرتو کیان‌پور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
96
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: سالار مروتی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
97
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: دکتر احمد سعیدی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
98
تعداد دانشجویان: ۸۷ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
99
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
100
تعداد دانشجویان: ۳۹۶ مدرس: رضا معینی جزنی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
101
تعداد دانشجویان: ۱۲۹ مدرس: هانیه گوهری پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
102
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: عبدالحسین امیدی نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
103
تعداد دانشجویان: ۵۱۵ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
104
تعداد دانشجویان: ۱۸۱ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
105
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: سعید رضائی كلج مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
106
تعداد دانشجویان: ۲۵۲ مدرس: دکتر محمد فروهر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
108
تعداد دانشجویان: ۱۷۶ مدرس: دکتر زهره علی‌اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
109
تعداد دانشجویان: ۲۷۲ مدرس: دکتر بهزاد حدادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
110
تعداد دانشجویان: ۳۶۹ مدرس: محمدعلی حسنی نیک مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
111
تعداد دانشجویان: ۴۳۰ مدرس: اکبر نجف زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
112
تعداد دانشجویان: ۱۶۹ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
113
تعداد دانشجویان: ۲۰۶ مدرس: علی فردوسی جهرمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
114
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
115
تعداد دانشجویان: ۱۹۵ مدرس: دکتر آرش قهرمان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
116
تعداد دانشجویان: ۲۳۳ مدرس: ام فروه پیش بهار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت
یادگیری را شروع کنید
117
تعداد دانشجویان: ۳۰۰ مدرس: فرنوش خالدیان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
118
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: شهین قاسمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
119
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
120
تعداد دانشجویان: ۱۴۸ مدرس: مهدی اشکانی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
121
تعداد دانشجویان: ۱۱۱ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
122
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
123
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: زینب خوش چهره مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
124
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
125
تعداد دانشجویان: ۳۱۸ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
126
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
127
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: حدیثه بهرامی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
128
تعداد دانشجویان: ۶۸ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
129
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
130
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
131
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش مدیریت
۱. تفاوت میان رهبری و مدیریت چیست و چرا باید درباره هر دو زمینه مطالعه کنیم؟
۲. مشاغل رایج در زمینه رهبری و مدیریت کدم‌اند؟
۳. آیا می‌توان مهارت‌های رهبری و مدیریت را به شکل آنلاین یاد گرفت؟
۴. پیش از شروع یادگیری رهبری و مدیریت باید چه مهارت‌ها یا تجربه‌هایی داشته باشیم؟
۵. چه افرادی برای کار در زمینه رهبری و مدیریت مناسب هستند؟
۶. مسیرهای شغلی رایج برای افراد فعال در عرصه رهبری و مدیریت چه هستند؟
۷. چه درس‌ها و سرفصل‌هایی با رهبری و مدیریت در ارتباط هستند؟