×
دکتر سعید حسامی تکلو

دکتر سعید حسامی تکلو

  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • دکتری تخصصی بیوفیزیک
  • آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر سعید حسامی تکلو دارای دکترای تخصصی بیوفیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند. ایشان به عنوان عضو هیات علمی و استادیار در گروه زیست شناسی فعالیت دارد و در رشته تخصصی خود بیش از شش کتاب و سی مقاله به زبان انگلیسی و فارسی تالیف کرده است. ایشان آثاری در زمینه فرهنگ نگاری فارسی و انگلیسی نیز دارند و ده سال به عنوان پژوهشگر واژه گزینی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کرده اند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
دکتری تخصصی بیوفیزیک آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کارشناس ارشد بیوفیزیک آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشجویان۱,۹۶۵ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۱/۷ میلیون دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۱,۷۳۳ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۸ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۳ سال فعالیت آموزشی است.

لطفا منتظر بمانید