۱۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش زبان تخصصی زیست شناسی

آموزش زبان تخصصی زیست شناسی

هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۹۲۱ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

در این فرادرس سعی شده با کمک از ساختار دقیق و مکانیکی واژگان زبان تخصصی زیست شناسی که عموماً از افزوده شدن وندها و بن های لاتینی و یونانی ساخته می‌شوند، به بهبود مهارت زبانی شما کمک کند و از این طریق دانشجویان و پژوهشگران را در حوزه‌ های گسترده علوم زیستی و همینطور دیگر علوم وابسته یاری برساند. با توجه به کمبود ساعات تدریس زبان در مقاطع قبل از تحصیلات تکمیلی و نیاز مبرم دانشجویان به دانش مطلوبی از زبان انگلیسی برای دستیابی به منابع بروز مورد نیاز در تحقیقات و تحصیلات عالیه، تقویت مهارت دانشجویان و پژوهشگران در این زمینه غیرقابل اجتناب است. این فرادرس باعث کمک به ارتقای سطح علمی دانشجویان در این زمینه می شود.

آموزش زبان تخصصی زیست شناسی

تعداد دانشجو
۹۲۱ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر سعید حسامی تکلو

دکتری تخصصی بیوفیزیک

دکتر سعید حسامی تکلو دارای دکترای تخصصی بیوفیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند. ایشان به عنوان عضو هیات علمی و استادیار در گروه زیست شناسی فعالیت دارد و در رشته تخصصی خود بیش از شش کتاب و سی مقاله به زبان انگلیسی و فارسی تالیف کرده است.

توضیحات تکمیلی

در جهان رو به توسعه امروز که بر اساس برخی نظرات تخمینی حجم داده‌ های دانش بشری هر سه سال دو برابر می‌ شود، دستیابی به دانش روز بدون اشراف به زبان انگلیسی که زبان اصلی متون و منابع علمی است ناممکن است. دانش زیست شناسی بعنوان یک دانش پایه علاوه بر جنبه‌ های بنیادین دارای رویکردهای نوینی نیز می باشد که بر لبه های مرزهای قلمرو دانش واقع شده و این امر توانایی هر چه بیشتر متخصصین در زمینه درک متن را ایجاب می کند. از سویی دیگر مهارت نگارش آکادمیک به زبان انگلیسی نیز نیازمند درک مطلب قوی است. در این فرادرس سعی شده با کمک از ساختار دقیق و مکانیکی واژگان زبان تخصصی زیست شناسی که عموماً از افزوده شدن وندها و بن های لاتینی و یونانی ساخته می‌شوند، به بهبود مهارت زبانی شما کمک کند و از این طریق دانشجویان و پژوهشگران را در حوزه‌ های گسترده علوم زیستی و همینطور دیگر علوم وابسته یاری برساند.

با توجه به کمبود ساعات تدریس زبان در مقاطع قبل از تحصیلات تکمیلی و نیاز مبرم دانشجویان به دانش مطلوبی از زبان انگلیسی برای دستیابی به منابع بروز مورد نیاز در تحقیقات و تحصیلات عالیه، تقویت مهارت دانشجویان و پژوهشگران در این زمینه غیرقابل اجتناب است. این فرادرس باعث کمک به ارتقای سطح علمی دانشجویان در این زمینه می شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با مفاهیم واژه، کلمه، وند، بن و واژه گزینی و معادل گزینی علمی
 • درس دوم: آشنایی با ساختار زبان علم و انواع متون
 • درس سوم: آشنایی با ساختار واژگان علمی و ارتباطات
 • درس چهارم: آشنایی با مقوله دستوری و نقش آن در ایجاد مفهوم
 • درس پنجم: آشنایی با وندهای فاعل ساز و کاربرد آن ها در زیست شناسی
 • درس ششم: آشنایی با وندهای پدیده ساز و کاربرد آن ها در زیست شناسی
 • درس هفتم: آشنایی با وندهای شماری و عددساز و کاربرد آن ها در زیست شناسی
 • درس هشتم: آشنایی با وندهای اندام ها و کاربرد آن ها در زیست شناسی
 • درس نهم: آشنایی با وندهای پدیده ساز و کاربرد آن ها در علوم زیست و پزشکی
 • درس دهم: آشنایی با وندهای بیماری و نارسایی ها و کاربرد آن ها در زیست شناسی
 • درس یازدهم: آشنایی با وندهای رنگ ها و کاربرد آن ها در زیست شناسی
 • درس دوازدهم: آشنایی با وندهای معرف جهات و موقعیت ها و کاربرد آن ها در زیست پزشکی
 • درس سیزدهم: آشنایی با وندهای حیوانات و کاربرد آن ها در زیست شناسی
 • درس چهاردهم: آشنایی با وندهای گیاهی و کاربرد آن ها در زیست شناسی
 • درس پانزدهم: آشنایی با ساختار واژگان یاخته ها و توده ها
 • درس شانزدهم: آشنایی با ساختار سوالات مطروحه از متن ها و انواع آن ها

 

مفید برای
 • علوم زیستی
 • علوم پزشکی
 • پیراپزشکی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با مفاهیم واژه، کلمه، وند، بن و واژه گزینی
۲. آشنایی با ساختار زبان علم و انواع متون (الف)
۳. آشنایی با ساختار زبان علم و انواع متون (ب)
۴. آشنایی با ساختار واژگان علمی و ارتباطات مفهوم با عینیت
۵. آشنایی با مقوله دستوری و نقش آن در ایجاد مفهوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. آشنایی با وندهای فاعل ساز از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. آشنایی با وندهای پدیده ساز از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. آشنایی با وندهای شماری و عددساز از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. آشنایی با وندهای اندام ها از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. آشنایی با وندهای پدیده ساز از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. آشنایی با وندهای بیماری و نارسایی ها از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. آشنایی با وندهای رنگ ها از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. آشنایی با وندهای معرف جهات و موقعیت ها از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. آشنایی با وندهای حیوانات از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. آشنایی با وندهای گیاهی از طریق متن خوانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. آشنایی با ساختار واژگان یاخته ها و توده ها (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. آشنایی با ساختار واژگان یاخته ها و توده ها (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. آشنایی با ساختار واژگان یاخته ها و توده ها (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. آشنایی با سؤالات مطروحه - بخش اول: سوالات ساختاری (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. آشنایی با سؤالات مطروحه - بخش دوم: سوالات ساختاری (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. آشنایی با سؤالات مطروحه - بخش سوم: سوالات ساختاری (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. آشنایی با سؤالات مطروحه - بخش چهارم: سوالات ساختاری (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. آشنایی با ساختار سؤالات مطروحه - بخش پنجم: سوالات مفهومی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. آشنایی با ساختار سؤالات مطروحه - بخش ششم: سوالات مفهومی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۵. آشنایی با ساختار سؤالات مطروحه - بخش هفتم: سوالات مفهومی (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۶. آشنایی با ساختار سؤالات مطروحه - بخش هشتم: سوالات مفهومی (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش زبان تخصصی زیست شناسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۲۷۴۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVBIO9607
مدت زمان ۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۸۰۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش زبان تخصصی زیست شناسی
نظرات

تا کنون ۹۲۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۶ نظر ثبت شده است.
علی اصغر
علی اصغر
۱۴۰۰/۱۱/۲۷

سلام.
در یک کلام، عالی بود؛ مخصوصا ریشه شناسی لغات که خیلی به پیشرفت دانش زبانی کمک می‌کنه.
با کمال تشکر و قدردانی از تیم قوی فرادرس و استاد عزیز حسامی تکلو.

پریسا
پریسا
۱۴۰۰/۰۸/۲۳

آموزش ها خوب هستند اما برخی از آموزش ها مدرس تند تند حرف میزنن، اما مطالب که میگن خیلی مفید و کاربردی.

هوشیار
هوشیار
۱۴۰۰/۰۸/۱۳

با سلام این آموزش کامل چند بار نگاه کردم بسیار جامع و کاربردی برای من بود. تسلط استاد بر مفاهیم که ارائه می دهند عالی و بدون نقص بود. هیچ نکته‌ای که توضیح نداده باشند را باقی نگذاشتند واقعاً کمک شایانی  این آموزش ارائه داد خیلی از استاد گرامی ممنون و سپاسگزارم بابت این آموزش مفید و ارزشمند

نازنین
نازنین
۱۴۰۰/۰۴/۰۵

بسیار مفید بود. سپاس از آقای دکتر بابت توضیحات جامع.

سید ضیا
سید ضیا
۱۳۹۹/۰۳/۱۴

کافی بود. فقط کاش موارد و نکته های خیلی ویژه و کاربردی رو کنارش ارائه می کردید.

زهرا
زهرا
۱۳۹۹/۰۳/۱۳

این آموزش هم برای مقاله خوندن خیلی کمکم کرد.

پویا
پویا
۱۳۹۹/۰۱/۱۷

از مدرسش خیلی خوشم اومد و خیلی خوب بود. زبان تخصصی درس مهمیه و خیلی کاربرد داره.

علی
علی
۱۳۹۸/۱۱/۰۷

همه چی رو توضیح داد و چیزی رو نگفته نذاشت. خیلی خوب بود.

پویا
پویا
۱۳۹۸/۱۰/۲۴

مباحث خیلی روان و خوب توضیح دادن به نظر من عالی بود.

سمیرا
سمیرا
۱۳۹۸/۱۰/۲۷

برخی از قسمت هارو دیدم به نظرم بیان مدرس و نحوه ارائه دادن ایشون خوب بود.

دسته‌بندی موضوعی: زیست شناسی | علوم تجربی
برچسب‌ها:
آشنایی با ساختار زبان علم | آشنایی با ساختار واژگان علمی | آشنایی با ساختار واژگان یاخته ها | آشنایی با مفاهیم واژه | آشنایی با مقوله دستوری | آشنایی با وندهای اندام ها | آشنایی با وندهای بیماری | آشنایی با وندهای پدیده ساز | آشنایی با وندهای حیوانات | آشنایی با وندهای رنگ ها | آشنایی با وندهای شماری | آشنایی با وندهای فاعل ساز | آشنایی با وندهای گیاهی | آشنایی با وندهای معرف جهات | آشنایی با وندهای نارسایی | ارتباطات مفهوم با عینیت | پیراپزشکی | زبان انگلیسی | زبان تخصصی | زیست شناسی | علوم پزشکی | علوم زیستی | معادل گزینی علمی | واژه گزینی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۷ جلسه ویدئویی
×