۱۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش بیوفیزیک Biophysics

آموزش بیوفیزیک Biophysics

هزینه آموزش
۱۸۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۷۲۱ نفر
مدت زمان
۱۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

با توجه به اینکه بیوفیزیک از بنیادی ترین دانش های بین رشته ای حوزه علوم زیستی است، دانستن اصول آن و اشراف فیزیکی به پدیده های زیستی، باعث تعمیق فهم و تحکیم ادراک دانشجویان علوم زیستی می شود. از طرف دیگر همراهی مفاهیم این درس با روابط ریاضی و فیزیکی گاه باعث اجتناب دانشجویان از پرداختن به آن می شود و متاسفانه فاصله ناخواسته با این حوزه همواره احساس می شود.

آموزش بیوفیزیک Biophysics

تعداد دانشجو
۷۲۱ نفر
مدت زمان
۱۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
هزینه آموزش
۱۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر سعید حسامی تکلو

دکتری تخصصی بیوفیزیک

دکتر سعید حسامی تکلو دارای دکترای تخصصی بیوفیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند. ایشان به عنوان عضو هیات علمی و استادیار در گروه زیست شناسی فعالیت دارد و در رشته تخصصی خود بیش از شش کتاب و سی مقاله به زبان انگلیسی و فارسی تالیف کرده است.

توضیحات تکمیلی

بیوفیزیک دانشی بین رشته ای است که از منظر فیزیک به بررسی و شناخت وقایع زیستی می پردازد. اشراف به این دانش، متضمن فهم بهتر تمامی آموزه های زیست شناسی است. اولین فایده ای که آموختن این درس (البته پس از مزایای شناختی حاصل از آن) خواهد داشت، متمایز شدن دید آموزنده از سایر دانشجویان علوم زیستی است که عموما کمتر به این درس می پردازند. این امر نه تنها برگ برنده ای را در فهمیدن بهتر مفاهیم زیستی در اختیار آن ها می گذارد بلکه در عرصه های رقابتی همچون آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ها نیز به آن ها تمایز و برتری می بخشد.

این فرادرس، کاملا مبتنی بر روند مفاهیم و دروس ارائه شده در دوره کارشناسی زیست شناسی است. یعنی در ابتدا آموزش مفاهیمی کاملا مربوط به مولکول های کوچک و پیوندهای فيزيكي (مطابق دروس نیمسال های ابتدایی همچون شیمی آلی) سپس مفاهیم مربوط به ساختار و عملکرد مولکول های بزرگ زيستی (مطابق دروس نیمسال های میانی همچون بیوشیمی) و سپس رویکردهای بیوفیزیکی در سطح سلولی (مطابق دروس نیمسال های پایانی کارشناسی همچون زیست شناسی سلولی و فیزیولوژی) ارائه می شوند.

این روند آموزش باعث خواهد شد که آموزندگان گام به گام با مفاهیم مستتر در این مقوله ها آشنا شوند و به تدریج در زیست شناسی به دید تمام نگر فیزیکی دست یابند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر بیوفیزیک (انواع پیوند الکتروستاتیک)
 • درس دوم: بیوفیزیک مولکول های کوچک (آب)
 • درس سوم: بیوفیزیک مولکول های بزرگ (پروتئین)
 • درس چهارم: بیوفیزیک مولکول های بزرگ (ساختار اول و دوم پروتئین)
 • درس پنجم: بیوفیزیک مولکول های بزرگ (ساختار سوم و چهارم پروتئین)
 • درس ششم: بیوفیزیک مولکول های بزرگ (ناقلان پروتئینی)
 • درس هفتم: بیوفیزیک مولکول های بزرگ (سینتیک آنزیمی)
 • درس هشتم: بیوفیزیک مولکول های بزرگ (اسیدهای نوکلئیک)
 • درس نهم: بیوفیزیک غشا و ساختار چرب آن
 • درس دهم: بیوفیزیک غشا و ساختار پروتئینی آن
 • درس یازدهم: بیوالکتریک غشا
 • درس دوازدهم: بیوفیزیک پرتوی مبانی پرتوزایی
 • درس سیزدهم: بیوفیزیک پرتوی روابط پرتوزایی
 • درس چهاردهم: بیوفیزیک پرتوی مبانی پرتوگیری
 • درس پانزدهم: بیوترمودینامیک قانون صفرم و اول
 • درس شانزدهم: بیوترمودینامیک قانون دوم و سوم
 • درس هفدهم: روش های بیوفیزیک (کالریمتری)
 • درس هجدهم: روش های بیوفیزیک (روش های ماکروسکوپی)
 • درس نوزدهم: روش های بیوفیزیک (الکتروفورز و کروماتوگرافی)
 • درس بیستم: روش های بیوفیزیک (بلاتینگ و پروتئومیک)
 • درس بیست و یکم: روش های بیوفیزیک (طیف سنجی یک)
 • درس بیست و دوم: روش های بیوفیزیک (طیف سنجی دو)
 • درس بیست و سوم: روش های بیوفیزیک (رزنانس مغناطیسی و کریستالوگرافی)
 • درس بیست و چهارم: روش های بیوفیزیک (میکروسکوپی)

 

مفید برای
 • زیست شناسی
 • نانوتکنولوژی
 • مهندسی پزشکی

 

در ادامه لیست کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • سعید حسامی تکلو، مینو شاهانی؛ بیوفیزیک؛ ۱۳۹۵
 • مصطفی رضایی طاویرانی، امیر رستمی، سمیه مهدوی، سعید حسامی تکلو، مهرناز مصطفوی، سیدحسن مقدم نیا، کورش سایه میری، علیرضا زالی، بیژن رنجبر، مینو شاهانی؛ بیوفیزیک؛ ۱۳۸۷

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه ای بر بیوفیزیک (انواع پیوند الکتروستاتیک)
۲. بیوفیزیک مولکول های کوچک (آب)
۳. بیوفیزیک مولکول های بزرگ (پروتئین)
۴. بیوفیزیک مولکول های بزرگ (ساختار اول و دوم پروتئین)
۵. بیوفیزیک مولکول های بزرگ (ساختار سوم و چهارم پروتئین)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. بیوفیزیک مولکول های بزرگ (ناقلان پروتئینی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. بیوفیزیک مولکول های بزرگ (سینتیک آنزیمی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. بیوفیزیک مولکول های بزرگ (اسیدهای نوکلئیک)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. بیوفیزیک غشا و ساختار چرب آن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. بیوفیزیک غشا و ساختار پروتئینی آن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. بیوالکتریک غشا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. بیوفیزیک پرتوی مبانی پرتوزایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. بیوفیزیک پرتوی روابط پرتوزایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. بیوفیزیک پرتوی مبانی پرتوگیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. بیوترمودینامیک قانون صفرم و اول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. بیوترمودینامیک قانون دوم و سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. روش های بیوفیزیک (کالریمتری)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. روش های بیوفیزیک (روش های ماکروسکوپی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. روش های بیوفیزیک (الکتروفورز و کروماتوگرافی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. روش های بیوفیزیک (بلاتینگ و پروتئومیک)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. روش های بیوفیزیک (طیف سنجی یک)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. روش های بیوفیزیک (طیف سنجی دو)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. روش های بیوفیزیک (رزنانس مغناطیسی و کریستالوگرافی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. روش های بیوفیزیک (میکروسکوپی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۷ ساعت و ۳۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بیوفیزیک Biophysics
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۹۴۲۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVBIO95111
مدت زمان ۱۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش بیوفیزیک Biophysics
نظرات

تا کنون ۷۲۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۲ نظر ثبت شده است.
راضیه
راضیه
۱۴۰۱/۰۱/۲۴

با سلام.
واقعا از مجموعه فرادرس و دکتر حسامی تکلو بخاطر این آموزش بسیار بسیار فوق‌العاده و جامع،  بی‌نهایت سپاس‌گزارم.
به جرات میتونم بگم بهترین و شیواترین آموزش فرادرس، همین درس بیوفیزیک دکتر حسامی است. این درس انقدر بی نظیر و شیوا بیان شده که میتونه یکی از بهترین منابع آزمون دکتری باشه. بنده به کمک همین درس تونستم رتبه ۴ دکتری بیوفیزیک رو بیارم. من این درس به همه توصیه میکنم.
با تشکر فراوان از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر حسامی تکلو گرامی.

علی اصغر
علی اصغر
۱۴۰۰/۱۱/۲۷

سلام.
بابت این آموزش فوق‌العاده معرکه و مفهومی، از سایت فرادرس و دکتر حسامی تکلو بی‌نهایت سپاس‌گزارم.
به جرئت می‌تونم بگم این آموزش دید منو نسبت به درس بیوفیزیک کاملا تغییر داد و حتی به این درس علاقه‌مند شدم.
گرچه مثل تموم آثار بشری، این آموزش هم خالی از خطا نیست، اما قطعا می‌تونه در کنار سایر منابع، برای کنکور عالی باشه.

فرزانه
فرزانه
۱۴۰۰/۰۷/۰۵

سلام. من تا الان یک قسمت رو دیدم و در یک کلمه می تونم بگم عااااااالی بود،آموزش بسیار پر کشش، مسلط و غنی ارائه شده.  ممنونم

آرمینا
آرمینا
۱۴۰۰/۰۶/۱۴

توی دانشگاه من هیچ چیزی ار بیوفیزیک نفهمیدم و این آموزش بسیار مفید هست و سرفصل های خیلی خوبی داره.

پویا
پویا
۱۳۹۹/۰۱/۱۱

این درس از مولکولی داشت تا بدن، همه رو گفت. استاد حسامی توانمند هستند.

یگانه
یگانه
۱۳۹۹/۰۱/۱۷

سلام وقتتون بخیر. این آموزش میتونه خیلی مفید باشه مخصوصا که خیلی کامل و جامع و سرفصل های بیشتری داره .نحوه ی بیان ایشون هم خیلی خوب بود و اول مفهوم بیوفیزیک رو کامل توضیح دادن .درکل عالی بود .

سعید
سعید
۱۳۹۸/۰۸/۲۲

نحوه بیان و تسلط مدرس خیلی خوب بود و همه مباحث رو این اموزش پوشش میداد. در کل راضی بودم .

مریم
مریم
۱۳۹۸/۱۰/۱۶

برای منی که مبتدی بودم خیلی خوب بود و از شیوه بیان مدرس خیلی خوشم اومد و این اموزش رو به دیگران توصیه می کنم.

محسن
محسن
۱۳۹۸/۰۵/۰۹

سلام خدمت آقای دکتر سعید حسامی تکلو؛ واقعا آموزشتون بسیار عالی بود من در درس بیوفیزیک خیلی مشکل داشتم واقعا یادگیری این درس برام سخت بود. بعد از استفاده از این آموزش من تونستم خیلی بهتر، فیزیک رو یاد بگیرم واقعاً یک مفهوم جدیدی رو در رابطه با بیوفیزیک ارائه کردند، مفهومی که در دانشگاه‌ها گفته نمیشه. خیلی ممنونم از آقای دکتر و سایت فرادرس

سید محمد
سید محمد
۱۳۹۸/۰۳/۰۹

واقعا تدریس زیبایی و خوبی دارید و تسلط بسیار بالایی به مطلب
بی نهایت لذت بردم

دسته‌بندی موضوعی: زیست شناسی | علوم تجربی
برچسب‌ها:
bio-thermodynamics | biochemistry ‎ | biology | biophysical methods | biophysics | NMR | آب ساختار مولکولی | آنتالپی | آنتروپی | اتصال به لیگاند و تعاونی | اساس روش های ماکروسکوپیک بیست | الکتروتونیسیته | الکتروستاتیک | الکتروفورز | امینواسید | انتقال پتانسیل عمل | انرژی آزاد گیبس | انواع جاذبه | اهمیت ساختار فسفولیپیدها | ایمنی پرتوی | بلورنگاری پرتو ایکس | بیوالکتریک غشا | بیوشیمی | بیوفیزیک | بیوفیزیک پرتوی | بیوفیزیک پروتئین | بیوفیزیک غشا | بیوفیزیک مولکول های کوچک | بیوفیزیک نظری | بیوفیزیک نوکلئیک اسید | پدیده های انتقال از عرض غشا | پدیده های برخورد | پرتوگیری | پروتئومیک | پوکرینگ قندها | پیوندهای الکتروستاتیک | ترمودینامیک | تعادل دونان | تمایلات الکتروستاتیک | حرکات نوکلئوتیدها | حساسیت پرتوی از سلول تا ارگانیسم | خواص کولیگاتیو | دوزیمتری | ذره | رادیو شیمی | رادیو شیمی آب | رادیو شیمی بیوماکرومولکول ها | رتبه بندی انواع پیوند | روش های بیوفیزیکی | روش های گرماسنجی ITC و DSC بیست | روشهای بیوشیمی | روشهای بیوفیزیک | زیست شناسی | زیست شناسی پرتوی | ساختار امینواسیدها | ساختار انواع چربی ها | ساختار اول اسیدهای نوکلئیک | ساختار اول پروتئین | ساختار چهارم پروتئین | ساختار دوم اسیدهای نوکلئیک | ساختار دوم پروتئین | ساختار سوم اسیدهای نوکلئیک | ساختار سوم پروتئین | ساختار فرا ثانویه پروتئین | ساختار نوکلئوتید | سانتریفیوژ | سوپرکویلینگ | سیستم های زیستی | سینتیک | سینتیک آنزیمی | شناسایی پرتو | شیمی پرتوی | طیف سنجی پراکنشی رامان | طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی | طیف سنجی مادون قرمز | طیف سنجی مرئی فرابنفش | طیف سنجی های جذبی | عملگرهای الکتروستاتیک | فوتون | قانون اول فیک | قانون دوم ترمودینامیک | قانون سوم ترمودینامیک | قانون صفرم ترمودینامیک | قانون یکم ترمودینامیک | کارهای زیستی | کانال های غشایی | کروماتوگرافی | کلسترول | کولیگاتیو | مدل های بقا | معادله نرنست | منحنی بقا | موج | نمودار لئونارد جونز | نوکلئوتید | نوکلئیک اسید | واحدهای پرتوزایی | ویسکومتری
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۵ جلسه ویدئویی
×