×
مجموعه آموزش روانشناسی

مجموعه آموزش روانشناسی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۱۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۹ عنوان آموزشی

امروزه ثابت شده که مسائل بالینی و بیولوژیکی، فشارهای اجتماعی و عوامل محیطی تأثیرات زیادی بر نحوه تفکر، عمل و احساس افراد می‌گذارد. روانشناسی انواع مختلفی مانند روانشناسی شناختی، بالینی، اجتماعی و رشد دارد. به دست آوردن اطلاعات بیشتر و درک عمیق‌تر از روانشناسی می‌تواند به افراد کمک کند تا به بینش‌هایی در مورد اعمال خود و همچنین درک بهتر سایر افراد دست یابند.

دوره‌های آموزشی روانشناسی به بررسی ذهن انسان و روش‌هایی که بر اعمال ما تأثیر می‌گذارد می‌پردازند و فرادرس به عنوان یک پلت‌فرم آنلاین پیشرو در کشور تا کنون دوره‌های متنوعی را در زمینه دروس روانشناسی و آموزش‌های فردی در مورد روان انسان و نحوه برخورد با مسائل روانشناختی منتشر کرده است. این دوره‌ها با همکاری مدرسین برتر روانشناسی و درمانگران این حیطه با زبانی ساده تدریس شده که با هزینه‌ای مناسب در اختیار تمامی افراد علاقمند و همچنین دانشجویان این رشته و گرایش‌های مختلف آن است.

1
تعداد دانشجویان: ۷۰۱ مدرس: مجید قندی زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۵۸۴ مدرس: آرزو راستگو مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۲۲ مدرس: زهرا خسروجردی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۴۵۶ مدرس: دکتر محمد آرمند مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۳۶۱ مدرس: آزاده نعمتی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۴ مدرس: احسان دین پرور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۱۶۷ مدرس: احسان دین پرور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷۰۵ مدرس: مریم هاشمی بخشی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۷۳ مدرس: حسنیه السادات حسینی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۳۰ مدرس: دکتر محمد همتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳۲۱ مدرس: زهرا خسروجردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۴۰۶ مدرس: صبانه بهاروند مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۷۱۰ مدرس: سحر احسانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷۲۸ مدرس: زهرا ولی تبار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۶۷۰ مدرس: زهرا ولی تبار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۲۵ مدرس: علیرضا خیرآبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: دکتر امیرعلی مازندرانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: سیده مرضیه میر معصوم نژاد مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۵۶ مدرس: دکتر نسرین محمدحسنی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۳۶ مدرس: زهرا خسروجردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: محمد ایرانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: زهرا توکلی جاغرق مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷۰ مدرس: مجید قندی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۳ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۴ مدرس: زهرا دادگرفرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۴۵ مدرس: علیرضا مهدی پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۲۲۰ مدرس: فاطمه رستمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۱۷ مدرس: سید جواد موسوی نسب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۶۰ مدرس: زهرا طلاییان زیرک مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۵۹ مدرس: ناهید میرزمانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۶۴ مدرس: زهرا دادگرفرد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱۷۰ مدرس: زینب نادری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۴۱ مدرس: لیلا شاکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: سولماز سهندی فر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: زهرا خسروجردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: زینب نادری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: زهرا اندر وافر,علیرضا زارعی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: کیانا کاروان بروجردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: زهرا خسروجردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۶۰۵ مدرس: فرهاد پیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱,۴۱۶ مدرس: دکتر مهدی علی نژاد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: آمنه ابراهیم ولوجردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱,۲۰۵ مدرس: حسنیه السادات حسینی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۳۱۲ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۹۶ مدرس: محمدرضا طائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: دکتر محمدحسن فاطمی نیا مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱۱۸ مدرس: ساجده پارسی راد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۶۴۳ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱۸ مدرس: محیا صنیعی منش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۴۰۲ مدرس: دکتر محمد همتی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۹۵ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۵۹۶ مدرس: سید محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: عبدالحسین امیدی نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۳۷ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۵۸ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۶۹۱ مدرس: مژده حسن زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: علیرضا لیلی زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: مجید قندی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۷۳ مدرس: دکتر سارا قزلباش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۳۴۵ مدرس: زهرا خسروجردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۸۲ مدرس: دکتر نیما شجاعی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: عباس حکیم زاده خرد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: زهرا توکلی جاغرق مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۵۲۴ مدرس: بهناز جوانشیری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: دکتر شیدا احمدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۲۸۴ مدرس: معصومه معصومی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: مجید قندی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش روانشناسی
۱. روانشناسی چیست؟
۲. چه مشاغلی می‌توانید در روانشناسی داشته باشید؟
۳. آیا می‌توانم با شرکت در دوره‌های آنلاین در مورد روانشناسی بیاموزم؟
۴. چه نوع افرادی برای ایفای نقش در روانشناسی مناسب‌تر هستند؟
۵. مسیرهای شغلی رایج برای افراد در روانشناسی چیست؟
۶. چه نوع مکان‌ها و سازمان‌هایی افراد با سابقه روانشناسی را استخدام می‌کنند؟
۷. چه موضوعاتی را می‌توانم مطالعه کنم که مرتبط با روانشناسی باشد؟