×
دکتر سپیده فهیمی فر

دکتر سپیده فهیمی فر

  • عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی
  • دانشگاه تهران

دکتر سپیده فهیمی فر هم اکنون عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مشاور علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران هستند. پژوهش های ایشان در جشنواره های معتبری نظیر: جشنواره فارابی، جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، جشنواره ملی ایرج افشار برگزیده شده است. ایشان راهنمایی و مشاوره چندین پایان نامه را تاکنون انجام داده اند و نیز فعالیت هایی نظیر عضویت در کمیته اعتبارسنجی نشریات بین المللی دانشگاه تهران را بر عهده دارند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا
کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا
دانشجویان۵,۵۸۱ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۳۴۴ هزار دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۲۵۶ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۴ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۸ سال فعالیت آموزشی است.

لطفا منتظر بمانید