×

فاطمه یوسفیان

  • مدرس فرادرس
  • دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق - مخابرات سیستم
  • دانشگاه صنعتی شیراز

فاطمه یوسفیان در حال حاضر دانشجوی دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم در دانشگاه صنعتی شیراز هستند. ایشان مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکتری در زمینه مکانیابی اهداف در سیستم های راداری است و علاوه بر تسلط کامل بر مباحث آشکارسازی، در زمینه مباحث اصول سیستم های رادار و تئوری تخمین تبحر و تسلط دارند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق - مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی شیراز
کارشناس ارشد مهندسی برق - مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی شیراز
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات دانشگاه شیراز
دانشجویان۳۷۳ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۹۹ هزار دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۲۲۰ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۱ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۱ سال فعالیت آموزشی است.

لطفا منتظر بمانید