×
دکتر عاطفه شریفی راد

دکتر عاطفه شریفی راد

  • مدرس فرادرس
  • دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
  • پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر عاطفه شریفی راد دکترای ژنتیک مولکولی از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستند که در حال حاضر علاوه بر مشاوره‌ پایان‌ نامه‌ دانشجویان در این مرکز، با برخی از سازمان های فعال در زمینه ژنتیک نیز در انجام برخی طرح‌ های پژوهشی، همکاری دارند. ایشان در مباحث گوناگونی از حوزه‌ ژنتیک مولکولی از تسلط و مهارت بالایی برخوردار هستند که از آن جمله می‌ توان به: طراحی و ساخت وکتورهای بیانی، مهندسی مسیر بیوسنتز متابولیت‌ ها و ویرایش ژنوم اشاره نمود.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
کارشناس ارشد زیست - ژنتیک دانشگاه شهرکرد
کارشناسی زیست سلولی و مولکولی دانشگاه شیراز
دانشجویان۴,۳۲۴ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۱/۴ میلیون دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۸۷۵ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۴ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۶ سال فعالیت آموزشی است.

لطفا منتظر بمانید