×
اصلان نوری مقدم

اصلان نوری مقدم

  • مدرس فرادرس
  • دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق مخابرات - میدان و موج
  • دانشگاه تبریز

مهندس اصلان نوری مقدم، دانشجوی سال سوم دکتری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج در دانشگاه تبریز، مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکتری در زمینه سیستم های تشخیص آسیب با استفاده از امواج مایکروویوی هستند. ایشان دانشجوی معرفی شده سازمان سنجش در کنکور کارشناسی سال ۱۳۸۸ و عضو استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز محسوب می شوند، همچنین در حال حاضر در دانشگاه تبریز مشغول تحقیقات در زمینه های مخابرات میدانی هستند. ایشان بر نرم افزارهای میدانی نظیر CST و HFSS تسلط دارند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق مخابرات - میدان و موج دانشگاه تبریز
کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات - میدان و موج دانشگاه تبریز
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات دانشگاه تبریز
دانشجویان۳۹۹ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۱۲۸ هزار دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۹۵۴ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۵ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۱ سال فعالیت آموزشی است.

لطفا منتظر بمانید