×
۴۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

آموزش پراکندگی امواج

آموزش پراکندگی امواج

تعداد دانشجو
۹۲ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
آموزش پراکندگی امواج

چکیده

امروزه کاربردهای بسیار زیادی برای امواج الکترومغناطیسی پراکنده شده مطرح می شود که می توان به تشخیص زودهنگام تومورهای سرطانی و درمان آن ها با استفاده از قابلیت پراکندگی معکوس (Inverse Scattering) این امواج اشاره کرد. مسائل الکترومغناطیسی با قابلیت تحلیل تمام موج (Full Wave) در درس پراکندگی مورد توجه قرار می گیرد. به طور مثال، پراکندگی از سطوح ناهموار و متناوب که نمود عملی بیشتری در طبیعت دارند، توابع موج در دستگاه های مختصاتی و رفتار امواج الکترومغناطیسی در راه دور، از جمله مهم ترین مطالب درس پراکندگی محسوب می شوند که در کنار تقریب های به کار رفته برای حل مسائل پراکندگی، به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند. در بخش های پایانی آموزش به مقدمات رادارهای دهانه ترکیبی (Synthetic Aperture Radar) پرداخته می شود.

آموزش پراکندگی امواج

تعداد دانشجو
۹۲ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
مدرس
اصلان نوری مقدم

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق مخابرات - میدان و موج

ایشان دانشجوی معرفی شده سازمان سنجش در کنکور کارشناسی سال 1388 و عضو استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز محسوب می شوند، همچنین در حال حاضر در دانشگاه تبریز مشغول تحقیقات در زمینه های مخابرات میدانی هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

امواج الکترومغناطیسی عضوی جداناپذیر از زندگی روزمره انسان ها به شمار می روند. کاربردهای مختلف در کنار پیشرفت های روزافزون، این امواج را به عنوان جایگزین مناسبی برای تکنولوژی های قدیمی و ناپاک ساخته است. با نگاهی به محیط پیرامون می توان متوجه شد که هر انسان در معرض تابش امواج الکترومغناطیسی متعددی قرار گرفته است. بنابراین، این امواج و تاثیر آن ها در زندگی روزمره نیازمند توجه بیشتری خواهند بود. در درس پراکندگی امواج سعی خواهد شد تا رفتار امواج الکترومغناطیسی در برخورد با موانع بررسی شود.

امروزه کاربردهای بسیار زیادی برای امواج الکترومغناطیسی پراکنده شده مطرح می شود که می توان به تشخیص زودهنگام تومورهای سرطانی و درمان آن ها با استفاده از قابلیت پراکندگی معکوس (Inverse Scattering) این امواج اشاره کرد. مسائل الکترومغناطیسی با قابلیت تحلیل تمام موج (Full Wave) در درس پراکندگی مورد توجه قرار می گیرد. به طور مثال، پراکندگی از سطوح ناهموار و متناوب که نمود عملی بیشتری در طبیعت دارند، از جمله دروس این آموزش است.

توابع موج در دستگاه های مختصاتی و رفتار امواج الکترومغناطیسی در راه دور، از جمله مهم ترین مطالب درس پراکندگی محسوب می شوند که در کنار تقریب های به کار رفته برای حل مسائل پراکندگی، به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند. در بخش های پایانی آموزش به مقدمات رادارهای دهانه ترکیبی (Synthetic Aperture Radar) پرداخته می شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفهوم پراکندگی امواج
  • مقدمه
  • پارامترهای پراکندگی
  • فرمول بندی پراکندگی
  • تقریب بورن (Born Approximation)
  • پراکندگی از کره دی الکتریک با استفاده از تقریب بورن
  • پراکندگی از استوانه دی الکتریک با استفاده از تقریب بورن
 • درس دوم: پراکندگی از محیط های چندلایه
  • تابش عمودی به مرز دو ناحیه دی الکتریک
  • تابش مایل به مرز دو ناحیه دی الکتریک
  • زاویه بروستر (Brewster's Angel)
  • زاویه بحرانی
  • تعمیم تابش بین دو ناحیه دی الکتریک به حالت کلی
  • بررسی پراکندگی از محیط های چندلایه غیرمغناطیسی
 • درس سوم: توابع موج برداری
  • معادله موج اسکالر در دستگاه مختصات استوانه ای
  • معادله موج برداری در دستگاه مختصات استوانه ای
  • توابع موج استوانه ای
  • معادله موج اسکالر در دستگاه مختصات کروی
  • توابع هارمونیک کروی
  • معادله موج برداری در دستگاه مختصات کروی
 • درس چهارم: توابع گرین دایادی - بخش یکم
  • مفهوم دایاد
  • ویژگی های دایاد
  • مشتق های برداری
  • اتحادهای گرین برداری و دایادیک
  • تابع گرین دایادیک
  • تابع گرین دایادیک فضای آزاد
  • رابطه میدان الکتریکی و تابع گرین دایادیک
 • درس پنجم: توابع گرین دایادی - بخش دوم
  • تابع گرین فضای آزاد در دستگاه کروی
  • تابع گرین دایادی در محیط های چندلایه
 • درس ششم: شرایط مرزی
  • شرایط مرزی تعمیم یافته
  • جریان پولاریزاسیون الکتریکی
  • جریان پولاریزاسیون مغناطیسی
  • تئوری جذب
  • تئوری جذب Ewald-Oseen
 • درس هفتم: پراکندگی از سطوح متناوب - بخش یکم
  • تئوری فلوکه (Flocke theory)
  • امواج در امتداد سطوح متناوب
  • سرعت موج
  • نمودار پاشندگی
  • مساله سطح شانه دار
 • درس هشتم: پراکندگی از سطوح متناوب - بخش دوم
  • موج تابشی بر روی سطوح متناوب
  • پراکندگی از سطوح متناوب
  • فرضیه رایلی (Rayleigh)
 • درس نهم: پراکندگی از سطوح ناهموار - بخش یکم
  • بررسی آماری سطوح ناهموار
  • تابع خودهمبستگی (Autocorrelation)
  • طیف ارتفاع
  • شیب و انحنای سطح
  • پراکندگی از سطح ناهموار
  • تقریب انحراف جزئی
 • درس دهم: پراکندگی از سطوح ناهموار - بخش دوم
  • تقریب کیرشهف
  • سطح مقطع پراکندگی
  • تقریب نور هندسی
 • درس یازدهم: پراکندگی همدوس (Coherent Scattering)
  • قانون اسنل (Snell's Law) و پراکندگی از سطوح صاف
  • پراکندگی از سطوح صاف با پولاریزاسیون عمودی
  • پراکندگی از سطوح صاف با پولاریزاسیون موازی
  • بیان موج با استفاده از تبدیل فوریه
  • امواج بیم
  • اثر Goos-Hanchen
 • درس دوازدهم: رادار دهانه ترکیبی
  • مقدمات و آشنایی با رادار دهانه ترکیبی
  • هندسه تصویربرداری
  • آرایه ترکیبی کانونی و غیرکانونی
مفید برای رشته های
 • مهندسی برق - مخابرات
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

۱. مفهوم پراکندگی امواج

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. پراکندگی از محیط های چند لایه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. توابع موج برداری

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. توابع گرین دایادی - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. توابع گرین دایادی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. شرایط مرزی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. پراکندگی از سطوح متناوب - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. پراکندگی از سطوح متناوب - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. پراکندگی از سطوح ناهموار - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. پراکندگی از سطوح ناهموار - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. پراکندگی همدوس
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. رادار دهانه ترکیبی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش پراکندگی امواج
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۶۷۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTITEL102
مدت زمان ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۳۹۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۹۲ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی برق

برچسب‌ها:
autocorrelation | Born Approximation | Boundary Conditions | Brewster | Brewster's Angel | Coherent Scattering | Electromagnetic waves | Electromagnetic Waves scattering | Ewald-Oseen | EWALDOSEEN | Field and wave | Flocke theory | Goos-Hanchen | GOOSHANCHEN | Green functions | Kirchhoff Approximation | periodic structure | RADAR | Rayleigh | rough surface | Scattering | Scattering of Electromagnetic Waves | Snell’s law | telecommunication | Wave equation | Wave function | آرایه ترکیبی غیرکانونی | آرایه ترکیبی کانونی | آشنایی با رادار دهانه ترکیبی | اتحاد دایادیک | اتحاد گرین برداری | اثر Goos-Hanchen | اثر GOOSHANCHEN | الکترومغناطیس | امواج الکترومغناطیسی | امواج بیم | امواج در امتداد سطوح متناوب | انحراف جزئی | بردار. Electrical Engineering | پارامترهای پراکندگی | پراکندگی از استوانه دی الکتریک | پراکندگی از سطح ناهموار | پراکندگی از سطوح صاف | پراکندگی از سطوح متناوب | پراکندگی از سطوح ناهموار | پراکندگی از کره دی الکتریک | پراکندگی از محیط های چندلایه | پراکندگی امواج | پراکندگی امواج الکترومغناطیسی | پراکندگی همدوس | تئوری جذب | تئوری جذب EWALDOSEEN | تئوری فلوکه | تابش مایل به مرز دو ناحیه دی الکتریک | تابع خودهمبستگی | تابع گرین دایادی | تابع گرین دایادیک فضای آزاد | تابع گرین فضای آزاد | تبدیل فوریه | تعمیم تابش بین دو ناحیه دی الکتریک | تقریب انحراف جزئی | تقریب بورن | تقریب کیرشهف | تقریب نور هندسی | توابع گرین | توابع موج | توابع موج استوانه ای | توابع موج برداری | توابع موج کروی | توابع هارمونیک کروی | توایع گرین دایادی | جریان پولاریزاسیون الکتریکی | جریان پولاریزاسیون مغناطیسی | دایاد | دستگاه مختصات استوانه ای | دستگاه مختصات کروی | رادار دهانه ترکیبی | زاویه بحرانی | سرعت موج | سطوح متناوب | سطوح ناهموار | شرایط مرزی | شرایط مرزی تعمیم یافته | شیب و انحنای سطح | طیف ارتفاع | فرمول بندی پراکندگی | قانون اسنل | قضیه رایلی | محیط های چندلایه | محیط های چندلایه غیرمغناطیسی | مرز دو ناحیه دی الکتریک | مساله سطح شانه دار | مشتق های برداری | معادله موج | معادله موج برداری | مفهوم پراکندگی امواج | مفهوم دایاد | مهندسی برق مخابرات | موج تابشی بر روی سطوح متناوب | میدان و موج | نمودار پاشندگی | نور هندسی | ویژگی های دایاد
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر