مجموعه آموزش‌ رویت (Revit)

مجموعه آموزش‌ رویت (Revit)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۷,۴۱۲ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۵۱۴ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۹۶۳ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۷۹۴ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۰۶۸ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید