مجموعه آموزش تحلیل انرژی ساختمان

مجموعه آموزش تحلیل انرژی ساختمان

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲,۱۴۹ مدرس: مهدی جواهران یزد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۰۶۸ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۰۳۳ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷۷۰ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴۵۸ مدرس: رضا مختاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴۱۸ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۹ مدرس: شهرزاد بحری زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید