×
مجموعه آموزش اینترنت و Internet Download Manager

مجموعه آموزش اینترنت و Internet Download Manager

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶,۳۹۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۳۹۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۷۴۳ مدرس: ساناز رهروانی مدت زمان آموزش: ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۷۱۷ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۷۱ مدرس: محمدرضا جعفری جَید مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۹ مدرس: محمد صفری مدت زمان آموزش: ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید