×
مجموعه آموزش افتر افکت

مجموعه آموزش افتر افکت

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۰,۱۵۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۱۹۱ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۰۳۰ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۰۵۲ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۴ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۸ مدرس: رحمت دریابنده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۱۲۱ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۵۵۴ مدرس: رحمت دریابنده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۹۰۱ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹۵۱ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۶۲۴ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۴۰۰ مدرس: علی غلامی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۹ مدرس: امیرحسین عرفانیان مدت زمان آموزش: ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۵۱ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید