×

وبینار روش تحقیق و جستجو در منابع علمی - بخش یکم (رایگان)

وبینار روش تحقیق و جستجو در منابع علمی - بخش یکم (رایگان)

تعداد جلسات
۱ جلسه
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

برگزار شده

وبینار روش تحقیق و جستجو در منابع علمی - بخش یکم (رایگان)

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻋﺪی داﻧﺴﺘﻪ‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ جستجو ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ‌آوری ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎ، مجموعه قواعد و رویه‌ای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﺲ آن‌ها را ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ. مهارت درايجاد پيوند بين اطلاعات برگرفته از منابع اطلاعاتی و دانسته‌های قبلی، بخشی از مهارت‌هايی کلی‌تر است که تحت عنوان سواد اطلاعاتی مطرح می‌شود و داشتن این نوع سواد امروزه برای هر کسی که در راه کسب علم و دانش قدم گذاشته ضروری است. این وبینار می‌تواند گامی موثر برای یادگیری روش‌های صحیح تحقیق و جستجو در منابع علمی باشد.

وبینار روش تحقیق و جستجو در منابع علمی - بخش یکم (رایگان)

تعداد جلسات
۱
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر آسیه حسن زاده

دکتری تخصصی تکنولوژی مواد غذایی

آسیه حسن زاده دارای دکترای تخصصی در رشته تکنولوژی مواد غذایی از دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی‌ساری هستند. مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز در دانشگاه تهران و تربیت مدرس گذرانده‌اند و دارای کتب متعددی در زمینه میکروبیولوژی، تکنولوژی لبنیات و تکنولوژی روغن نیز می‌باشند.

توضیحات تکمیلی

توجه: این وبینار برگزار شده است و در آینده نزدیک ویدئوی وبینار روی سایت منتشر خواهد شد.

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻋﺪی داﻧﺴﺘﻪ‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ جستجو ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ‌آوری ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎ، مجموعه قواعد و رویه‌ای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﺲ آن‌ها را ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ. ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﺎیه ﺣﯿﺎت ﻋﻠﻢ داﻧﺴته‌اﻧﺪ و ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻋﻠﻢ ﻫﻤﭽﻮن آﺑﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪه دﭼﺎر ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ می‌شود.

مهارت درايجاد پيوند بين اطلاعات برگرفته از منابع اطلاعاتی و دانسته‌های قبلی، بخشی از مهارت‌هايی کلی‌تر است که تحت عنوان سواد اطلاعاتی مطرح می‌شود و داشتن این نوع سواد امروزه برای هر کسی که در راه کسب علم و دانش قدم گذاشته ضروری است. برحسب تجربه، پژوهشگران و دانشجویانی که برای انجام پروژه پژوهشی اعم از مقاله یا پایان‌نامه اقدام نموده‌اند در آغاز هیچ اطلاعی از روش‌های جستجوی منابع در اینترنت ندارند و یا مهارت آن‌ها در این کار بسیار محدود است، لذا این وبینار می‌تواند گامی موثر برای یادگیری روش‌های صحیح تحقیق و جستجو در منابع علمی باشد.

زمان برگزاری وبینار

شنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۶ الی 18

مدرس:

دکتر آسیه حسن‌‌زاده - دکتری تخصصی تکنولوژی مواد غذایی

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این وبینار، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: اهمیت نگارش علمی و انگیزه‌های انجام تحقیق علمی
 • درس دوم: بررسی ارتباط سواد اطلاعاتی و مهارت‌های نگارش
 • درس سوم: آشنایی با روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
 • درس چهارم: آشنایی با طبقه‌بندی‌ها، روش‌ها، ابزارها و عناصر اصلی تحقیق علمی
 • درس پنجم: شناخت نشریات و انتخاب نشریه مناسب فارسی و لاتین
 • درس ششم: جستجوی ساده و پیشرفته موضوعات و پیشینه‌های مرتبط در پایگاه‌های اطلاعاتی
 • درس هفتم: شناسایی نویسندگان و سازمان‌های برتر
 • درس هشتم: انتخاب موضوعات معتبر پژوهشی در حوزه موضوعی
 • درس نهم: اهمیت انواع مقالات علمی
 • درس دهم: اجزای مختلف یک مقاله علمی
 • درس یازدهم: کسب توانمندی نقد یک مقاله علمی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش وبینار روش تحقیق و جستجو در منابع علمی - بخش یکم (رایگان)
ناشر فرادرس
کد آموزش FWBN141
زبان فارسی
نوع آموزش وبینار


نظرات

reyhane
reyhane

عالی بود
پاسخ به نظر

دسته‌بندی موضوعی: وبینار
برچسب‌ها:
آشنایی با مقالات علمی | ابزار گردآوری اطلاعات | ابزارهای تحقیق علمی | ابزارهای روش تحقیق علمی | اجزای مختلف یک مقاله علمی | امتخاب نشریات علمی | انتخاب موضوعات معتبر پژوهشی | انتخاب نشریه فارسی علمی | انتخاب نشریه لاتین علمی | اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ | انگیزه ‌های انجام تحقیق علمی | انواع جستجوهای علمی | انواع روش های تحقیق علمی | اهداف جستجوی علمی | اهمیت انواع مقالات علمی | اهمیت نگارش علمی | پایگاه‌ های اطلاعاتی علمی | ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ | تعریف سواد اطلاعاتی | توانمندی نقد یک مقاله علمی | جستجو در منابع علمی | جستجوی پیشرفته موضوعات علمی | جستجوی ساده موضوعات علمی | چگونگی جستجوی علمی | چگونگی روش تحقیق علمی | روش تحقیق به صورت علمی | روش تحقیق در منابع علمی | روش تحقیق علمی | روش‌ های تحقیق علمی | روش ‌های گردآوری اطلاعات | روش های گردآوری اطلاعات علمی | شناخت نشریات علمی | شناخت نشریات علمی فارسی | شناخت نشریات علمی لاتین | شناسایی سازمان‌ های برتر علمی | شناسایی نویسندگان علمی | طبقه بندی جستجوهای علمی | طبقه ‌بندی‌ های تحقیق علمی | عناصر اصلی تحقیق علمی | عناصر جستجوی علمی | مهارت‌ های نگارش تحقیق علمی | هدف های روش های تحقیق علمی | یادگیری جستجو در منابع علمی | یادگیری روش تحقیق علمی | یادگیری روش‌ های صحیح تحقیق
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی