مهندس ستاره عطاردی

مهندس ستاره عطاردی

مهندس ستاره عطاردی

مدرس فرادرس

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

مهندس ستاره عطاردی کارشناس ارشد مهندسی صنایع هستند. علایق و سوابق پژوهشی ایشان در زمینه «بهینه سازی دو هدفه مساله زمانبندی تولید کارگاهی منعطف همراه با نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه» است. ایشان همچنین در مباحث تحقیق در عملیات و مسائل بهینه سازی و پیاده سازی آن در نرم افزار لینگو تخصص دارند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه علوم و فنون مازندران
کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه بیرجند

زمینه های پژوهشی و آموزشی: علایق و سوابق پژوهشی ایشان در زمینه «بهینه سازی دو هدفه مساله زمانبندی تولید کارگاهی منعطف همراه با نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه» است.

مهارت ها: ایشان در مباحث تحقیق در عملیات و مسائل بهینه سازی و پیاده سازی آن در نرم افزار لینگو تخصص دارند.


فهرست فرادرس ها

آمار مربوط به آموزش های این مدرس در ادامه آمده است.

دانشجویان این مدرس ۱,۵۹۷ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس این مدرس ۴۷۴ هزار دقیقه
مدت زمان آموزش های این مدرس ۱۶۶ دقیقه
تعداد آموزش های این مدرس ۵ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۳ سال فعالیت آموزشی است.

در ادامه، فهرست فرادرس های ارائه شده توسط «مهندس ستاره عطاردی» قابل مشاهده است. آموزش ها، به ترتیب تاریخ، و از جدیدترین به قدیمی ترین مرتب شده اند.

ردیف عنوان آموزش لینک دسترسی
۱
گنجینه دروس آزمون ارشد مهندسی صنایع
مشاهده آموزش
۲
گنجینه دروس آزمون ارشد مدیریت
مشاهده آموزش
۳
گنجینه آموزش های تحقیق در عملیات
مشاهده آموزش
۴
گنجینه دروس آزمون ارشد مهندسی صنایع
مشاهده آموزش
۵
آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)
مشاهده آموزش


فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران