نادیا حاجی عزیزی

سرکارخانم نادیا حاجی عزیزی

سرکارخانم نادیا حاجی عزیزی

مدرس فرادرس

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران

نادیا حاجی عزیزی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی هستند. ایشان در حال حاضر مدیر دفتر ارتباطات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و همچنین مدیر اجرایی پژوهش‌ نامه پردازش و مدیریت اطلاعات هستند. ایشان همکاری خود را در زمینه مدیریت اجرایی نشریه علمی، از سال ۱۳۸۸ آغاز نموده است.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

فهرست فرادرس ها

آمار مربوط به آموزش های این مدرس در ادامه آمده است.

دانشجویان این مدرس ۵۵۳ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس این مدرس ۱۸۳ هزار دقیقه
مدت زمان آموزش های این مدرس ۹۰ دقیقه
تعداد آموزش های این مدرس ۳ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۲ سال فعالیت آموزشی است.

در ادامه، فهرست فرادرس های ارائه شده توسط «سرکارخانم نادیا حاجی عزیزی» قابل مشاهده است. آموزش ها، به ترتیب تاریخ، و از جدیدترین به قدیمی ترین مرتب شده اند.

ردیف عنوان آموزش لینک دسترسی
۱
گنجینه پژوهش دانشگاهی
مشاهده آموزش
۲
گنجینه پژوهش دانشگاهی
مشاهده آموزش
۳
آموزش نمایه سازی نشریه های علمی در Scopus
مشاهده آموزش


فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران