×
مصطفی عنبرمو

مصطفی عنبرمو

  • مدرس فرادرس
  • کارشناسی مهندسی نرم افزار
  • دانشگاه بناب

مهندس مصطفی عنبرمو کارشناس مهندسی نرم افزار از دانشگاه سراسری بناب هستند. عمده فعالیت و پژوهش ایشان، زبان برنامه نویسی جاوا است. ایشان در حال حاضر مشغول مطالعه و پژوهش درباره متدولوژی های توسعه نرم افزار از جمله: RUP Agile و طراحی سیستم های شی گرا یا Object Oriented Design و مطالعه سیستم های ERP هستند. پروژه مقطع کارشناسی ایشان در زمینه «سیستم احراز هویت متمرکز یا Centralized Authentication System» است.

زمینه‌های پژوهشی و آموزشی: ایشان در حال حاضر مشغول مطالعه و پژوهش درباره متدولوژی های توسعه نرم افزار از جمله: RUP Agile و طراحی سیستم های شی گرا یا Object Oriented Design و مطالعه سیستم های ERP هستند. پروژه مقطع کارشناسی ایشان در زمینه «سیستم احراز هویت متمرکز یا Centralized Authe

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
کارشناسی مهندسی نرم افزار دانشگاه بناب
دانشجویان۴,۰۰۸ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۲/۴ میلیون دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۱,۴۰۶ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۸ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۶ سال فعالیت آموزشی است.

آموزش‌های این مدرس

لطفا منتظر بمانید