×
فاطمه ولیخواه

فاطمه ولیخواه

  • مدرس فرادرس
  • دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران
  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس فاطمه ولیخواه در حال حاضر دانشجوی سال سوم دکترای مهندسی عمران - ژئوتکنیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیکی تهران) هستند. ایشان مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکترا، در زمینه «تحلیل ظرفیت باربری و نیروی محوری - جابجایی شمع‌ های کوبشی با استفاده از داده‌ های آزمایش نفوذ مخروط» هستند. وی از دانشجویان برگزیده استعداد درخشان در هر سه مقطع تحصیلی بوده و همچنین در سال ۱۳۹۱ به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شده است. ایشان در زمینه تخصصی مکانیک خاک و مهندسی پی، کتب و مقالات متعددی را در مجلات و کنفرانس های معتبر به چاپ رسانیده است و در این زمینه تبحر، تسلط و سابقه تدریس فعال دارند.

زمینه های پژوهشی و آموزشی: ایشان مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکترا، در زمینه «تحلیل ظرفیت باربری و نیروی محوری - جابجایی شمع‌ های کوبشی با استفاده از داده‌ های آزمایش نفوذ مخروط» هستند.

مهارت ها: ایشان در زمینه تخصصی مکانیک خاک و مهندسی پی، کتب و مقالات متعددی را در مجلات و کنفرانس های معتبر به چاپ رسانیده است و در این زمینه تبحر، تسلط و سابقه تدریس فعال دارند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه گیلان
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گیلان
دانشجویان۱,۹۵۰ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۱/۴ میلیون دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۱,۸۱۷ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۷ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۳ سال فعالیت آموزشی است.

آموزش‌ها

1

آموزش مکانیک خاک (مرور – تست کنکور ارشد)

در سال های اخیر یکی از اصلی ترین دروس کنکور کارشناسی ارشد عمران برای تمامی گرایش ها، درس مکانیک خاک است که اهمیت مطالعه و تسلط بر این درس را برای تمامی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد عمران و نه فقط داوطلبان گرایش ژئوتکنیک، بالا برده است. ما در این فرادرس می خواهیم به آموزش مباحث درس مکانیک خاک و همچنین بررسی نکات کلیدی و با اهمیت برای موفقیت در تست های مطرح شده از این درس در کنکور کارشناسی ارشد عمران بپردازیم.

مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2

آموزش مهندسی پی (مرور – تست کنکور ارشد)

در سال های اخیر، یکی از اصلی ترین دروس کنکور کارشناسی ارشد عمران برای تمامی گرایش ها، درس مهندسی پی بوده است که اهمیت مطالعه و تسلط بر این درس را برای تمامی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد عمران، و نه فقط داوطلبان گرایش ژئوتکنیک، بالا برده است. ما در این فرادرس می خواهیم با بهره گیری از بهترین تکنیک های مؤثر یادگیری و حذف روش های طولانی سنتی، به آموزش مباحث درس مهندسی پی و همچنین به بررسی نکات کلیدی و با اهمیت برای موفقیت در تست های مطرح شده از این درس در کنکور کارشناسی ارشد عمران بپردازیم.

مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3

آموزش مقدماتی بهسازی خاک

درس بهسازی خاک از جمله دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران - ژئوتکنیک (Geotechnics) است که از مباحث بسیار کاربردی این گرایش است. هر مهندس ژئوتکنیک برای ارائه طرحی بهینه در اجرای فونداسیون های سطحی و عمیق، پایه های پل ها، پی سازی سازه های عظیم دریایی، پایداری شیروانی ها، گودبرداری های شهری و به طور کلی طرح و اجرای تمامی سازه های ژئوتکنیکی، نیازمند تسلط بر مباحث بنیادین بهسازی خاک است. در این فرادرس، علاوه بر تشریح مفصل روش های مختلف بهسازی خاک، نکاتی کاربردی برای انتخاب روش مناسب بهسازی با توجه به نوع خاک و شرایط پروژه ارائه شده است و همچنین نمونه هایی از پروژه های اجرا شده بهسازی خاک در سراسر دنیا در این آموزش ارائه شده است که به درک بهتر مفاهیم کمک شایان توجهی می کند.

مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4

آموزش شناخت، نام گذاری و روابط وزنی و حجمی خاک ها در مکانیک خاک (رایگان)

درس مکانیک خاک از جمله دروس اصلی و تخصصی مقطع کارشناسی رشته عمران، گرایش ژئوتکنیک است که از مباحث بنیادی این گرایش است. هر مهندس عمران در به کارگیری علم خود در طراحی و اجرای فونداسیون ها، گودبرداری ها، سدهای خاکی و به طور کلی طرح و اجرای تمامی سازه های ژئوتکنیکی، نیازمند تسلط بر مباحث پایه مکانیک خاک است. علاوه بر آن، در سال های اخیر، یکی از اصلی ترین دروس کنکور کارشناسی ارشد عمران برای تمامی گرایش ها، درس مکانیک خاک است که اهمیت مطالعه و تسلط بر این درس را برای تمامی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد عمران و نه فقط داوطلبان گرایش ژئوتکنیک، بالا برده است.

مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5

آموزش پایداری شیروانی های خاکی در مکانیک خاک (رایگان)

درس مکانیک خاک از جمله دروس اصلی و تخصصی مقطع کارشناسی رشته عمران، گرایش ژئوتکنیک است که از مباحث بنیادی این گرایش است. هر مهندس عمران در به کارگیری علم خود در طراحی و اجرای فونداسیون ها، گودبرداری ها، سدهای خاکی و به طور کلی طرح و اجرای تمامی سازه های ژئوتکنیکی، نیازمند تسلط بر مباحث پایه مکانیک خاک است. علاوه بر آن، در سال های اخیر، یکی از اصلی ترین دروس کنکور کارشناسی ارشد عمران برای تمامی گرایش ها، درس مکانیک خاک است که اهمیت مطالعه و تسلط بر این درس را برای تمامی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد عمران و نه فقط داوطلبان گرایش ژئوتکنیک، بالا برده است.

مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6

آموزش تثبیت سطحی و نیمه عمیق خاک (رایگان)

درس بهسازی خاک، از جمله دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران – ژئوتکنیک (Geotechnics) است که از مباحث بسیار کاربردی این گرایش به شمار می رود. هر مهندس ژئوتکنیک برای ارائه طرحی بهینه در اجرای فونداسیون های سطحی و عمیق، پایه های پل ها، پی سازی سازه های عظیم دریایی، پایداری شیروانی ها، گودبرداری های شهری و به طور کلی طرح و اجرای تمامی سازه های ژئوتکنیکی، نیازمند تسلط بر مباحث بنیادین بهسازی خاک است. ما در این آموزش قصد داریم تا آموزش تثبیت سطحی و نیمه عمیق خاک را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7

آموزش اصلاح سازه‌ای خاک (رایگان)

درس بهسازی خاک، از جمله دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران – ژئوتکنیک (Geotechnics) است که از مباحث بسیار کاربردی این گرایش به شمار می رود. هر مهندس ژئوتکنیک برای ارائه طرحی بهینه در اجرای فونداسیون های سطحی و عمیق، پایه های پل ها، پی سازی سازه های عظیم دریایی، پایداری شیروانی ها، گودبرداری های شهری و به طور کلی طرح و اجرای تمامی سازه های ژئوتکنیکی، نیازمند تسلط بر مباحث بنیادین بهسازی خاک است. ما در این آموزش قصد داریم تا اصلاح سازه ای خاک را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۷۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید