×
علی آقابالایی توفیقی

علی آقابالایی توفیقی

  • کارشناسی مهندسی شیمی
  • دانشگاه علوم و تحقیقات

مهندس علی آقابالایی توفیقی، مهندس شیمی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران و دانش آموخته دبیرستان مفید هستند. ایشان دبیر ریاضی مقاطع نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان و آموزشگاه‌ها هستند و همچنین معاونت آموزشی یک دبیرستان بر عهده ایشان است. ایشان به مدت دو سال مشاور تحصیلی در موسسه قلم‌چی بوده‌اند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه / موسسه آموزشی
کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علوم و تحقیقات
دانشجویان۴۷۰ دانشجو
حضور دانشجویان در کلاس۱۳۶ هزار دقیقه
مدت زمان آموزش‌ها۳۷۹ دقیقه
تعداد آموزش‌ها۳ عنوان آموزشی

تعلیم این تعداد دانشجو در نظام آموزشی رایج، نیازمند حداقل ۲ سال فعالیت آموزشی است.

لطفا منتظر بمانید