×
مجموعه آموزش نسخه های مختلف ویندوز

مجموعه آموزش نسخه های مختلف ویندوز

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۴۳۰ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۰۲۱ مدرس: محمدعلی فردانی مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۹۱۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۰۵۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳,۰۷۹ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۰۳ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۱ مدرس: محمدرضا جعفری جَید مدت زمان آموزش: ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید