×
مجموعه آموزش نسخه های مختلف ویندوز

مجموعه آموزش نسخه های مختلف ویندوز

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۳۷۸ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۰۱۲ مدرس: محمدعلی فردانی مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸۹۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۹۵۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۸۹۲ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: محمدرضا جعفری جَید مدت زمان آموزش: ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹۳ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید