×
مجموعه آموزش پیش‌‌ بینی و تحلیل سری‌‌ های زمانی

مجموعه آموزش پیش‌‌ بینی و تحلیل سری‌‌ های زمانی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۷۱۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۹۴۳ مدرس: دکتر پژمان بهرامیان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷۸۵ مدرس: دکتر محمداحسان حکمتیان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید