×
مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۰۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۱ عنوان آموزشی

امروزه، یکی از فعالیت‌های مفید و پرسود اقتصادی، ورود به بازار سهام و فعالیت در آن است. اما این حوزه نیز مانند هر زمینه دیگری یک موضوع تخصصی محسوب می‌‌شود و هر فردی که علاقه‌‌مند به فعالیت در زمینه بورس و بازارهای مالی است، باید آموزش‌های لازم را برای یک فعالیت اقتصادی مطمئن، دیده باشد.

یکی از زمینه‌‌هایی که در آموزش‌های فرادرس به طور گسترده به آن پرداخته شده، حوزه بورس و بازار سرمایه است. تاکنون، بیش از ۳۰ عنوان آموزشی در زمینه بورس، تحلیل تکنیکال و بازار سهام، در فرادرس ارائه و بیش از ۲۰۰ هزار ثبت‌نام برای آموزش‌های این حوزه انجام شده است.

1
تعداد دانشجویان: ۱۱,۴۲۵ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۴,۸۵۳ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۹,۷۹۴ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۲,۸۸۷ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱۷,۴۹۲ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۵۴ مدرس: محمدرضا فلفلانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷,۹۱۵ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴,۲۴۴ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: دکتر مصطفی باقری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳۳۵ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۵۳۶ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳,۳۴۰ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴,۸۳۳ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۷,۳۷۹ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۱۱ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲۲۴ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۳ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲,۱۰۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۹۵ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۷۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۹۳ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲,۵۶۴ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۲,۷۰۶ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۹,۳۵۱ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۴ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۴۵۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱,۰۶۳ مدرس: دکتر سید علی امام قرشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱,۳۹۰ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۵۲۱ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳۰۳ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۶ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۲۲۶ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۳ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۴۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۹۴۷ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۹۷۱ مدرس: حسین اقبالی شمس‌آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۶۰۹ مدرس: حسین اقبالی شمس‌آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۴۳۱ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۴۲۵ مدرس: محمدسعید خباز مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۴۸۴ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۸۰۵ مدرس: کوروش سرداری راد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۴۶۱ مدرس: علی لزگی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳۸۹ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۴۷۱ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۲ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۲,۰۴۰ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۷,۹۴۸ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۷,۹۳۸ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۱۶۹ مدرس: محمدسعید خباز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۶,۳۴۹ مدرس: محسن قاسمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۶ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۳۹۶ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۸۰۴ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۵۴۰ مدرس: حسن صباغ مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۳,۷۱۷ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۳۰۰ مدرس: حامد پیری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: دکتر محمد محمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید