×
مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال | مقدماتی تا پیشرفته

مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال | مقدماتی تا پیشرفته

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۸۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۸ عنوان آموزشی

امروزه، یکی از فعالیت‌های مفید و پرسود اقتصادی، ورود به بازار سهام و فعالیت در آن است. اما این حوزه نیز مانند هر زمینه دیگری یک موضوع تخصصی محسوب می‌‌شود و هر فردی که علاقه‌‌مند به فعالیت در زمینه بورس و بازارهای مالی است، باید آموزش‌های لازم را برای یک فعالیت اقتصادی مطمئن، دیده باشد.

یکی از زمینه‌‌هایی که در آموزش‌های فرادرس به طور گسترده به آن پرداخته شده، حوزه بورس و بازار سرمایه است. تاکنون، بیش از 30 عنوان آموزشی در زمینه بورس، تحلیل تکنیکال و بازار سهام، در فرادرس ارائه و بیش از 200 هزار ثبت‌نام برای آموزش‌های این حوزه انجام شده است.

1
تعداد دانشجویان: ۱۹,۶۶۹ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۷,۳۸۹ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۴,۵۲۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۷,۳۲۶ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱۱,۲۲۷ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴,۷۶۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷,۸۱۰ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۵۱۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴,۱۸۳ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۲۱ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۰۲۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۶۵۳ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۹,۳۰۲ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷,۹۲۰ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۷,۹۲۱ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۹,۳۹۰ مدرس: محسن قاسميان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳,۷۰۶ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶,۳۲۱ مدرس: محسن قاسميان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۷۹۶ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۸۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۷۸ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۴۶۷ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۹۰۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۴ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۸ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۰۸ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۳ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۰۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۷۴ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۳۷۷ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۵۲۶ مدرس: حسن صباغ مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۹ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۴۱۴ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۶۶ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۳۹۳ مدرس: محمدسعید خباز مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۳۶ مدرس: محمدسعید خباز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۰۸ مدرس: دکتر مصطفی باقری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۴۵۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱,۰۴۴ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳,۲۵۷ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۰ مدرس: دکتر سید علی امام قرشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۱۴ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۵۸ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۷۵۰ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۹۰ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۹۲۶ مدرس: حسین اقبالی شمس‌آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱۵۸ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۲,۰۵۵ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۳۹۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۲۸۳ مدرس: حامد پیری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۷۸۰ مدرس: کوروش سرداری راد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۴۳۲ مدرس: علی لزگی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۵۶۸ مدرس: حسین اقبالی شمس‌آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۱۴۹ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: دکتر محمد محمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید