مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۹۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۰ عنوان آموزشی

امروزه، یکی از فعالیت‌های مفید و پرسود اقتصادی، ورود به بازار سهام و فعالیت در آن است. اما این حوزه نیز مانند هر زمینه دیگری یک موضوع تخصصی محسوب می‌‌شود و هر فردی که علاقه‌‌مند به فعالیت در زمینه بورس و بازارهای مالی است، باید آموزش‌های لازم را برای یک فعالیت اقتصادی مطمئن، دیده باشد.

یکی از زمینه‌‌هایی که در آموزش‌های فرادرس به طور گسترده به آن پرداخته شده، حوزه بورس و بازار سرمایه است. تاکنون، بیش از 30 عنوان آموزشی در زمینه بورس، تحلیل تکنیکال و بازار سهام، در فرادرس ارائه و بیش از 200 هزار ثبت‌نام برای آموزش‌های این حوزه انجام شده است.

1
تعداد دانشجویان: ۱۹,۷۱۰ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۷,۴۲۲ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۴,۶۰۶ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۷,۳۴۸ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱۱,۳۱۲ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴,۷۹۱ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷,۸۵۹ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۵۳۶ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴,۲۰۷ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۶۳ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۰۳۳ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۶۷۶ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۹,۳۲۴ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷,۹۳۱ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۷,۹۳۷ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۹,۴۰۷ مدرس: محسن قاسمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳,۷۱۱ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶,۳۳۶ مدرس: محسن قاسمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۸۰۰ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۹۵ مدرس: حامد پیری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: دکتر محمد محمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱۵۹ مدرس: محمدسعید خباز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۳ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۴۷۰ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۲ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۶۱ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۸۹ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۱۶ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۴۷۴ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۴۹۱ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۰۲ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۵۳۴ مدرس: حسن صباغ مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۴۲۹ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: محمدرضا فلفلانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۰ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۸۶ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۳,۲۹۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۴۹۴ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۴۱ مدرس: دکتر مصطفی باقری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱,۰۷۳ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۴۲۷ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۴۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۹۵۳ مدرس: حسین اقبالی شمس‌آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۷۹۴ مدرس: کوروش سرداری راد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۲۰۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۵۹۲ مدرس: حسین اقبالی شمس‌آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۱,۰۳۷ مدرس: دکتر سید علی امام قرشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۹۲۶ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۲,۰۷۶ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۲۲۷ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۱۶۸ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۴۴۹ مدرس: علی لزگی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۴۱۰ مدرس: محمدسعید خباز مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۳۸۰ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید