×
مجموعه آموزش کسب و کار و استارتاپ

مجموعه آموزش کسب و کار و استارتاپ

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۵۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۷ عنوان آموزشی

دوره‌های آموزشی کسب و کار به شما کمک می‌کنند تا در مهارت‌های اساسی برای موفقیت در محیط کاری مدرن، تخصص بیابید. اگر در رشته‌های کارآفرینی، استراتژی کسب و کار، بازاریابی، مالی و مدیریت زمینه دارید، این دوره‌ها و فیلم‌های آموزشی برای شما مفید خواهد بود. چه صاحب کسب و کاری کوچک باشید و چه در شرکتی بزرگ و چندملیتی کار کنید، فیلم‌های آموزشی کسب و کار فرادرس توانایی شما برای تجزیه و تحلیل و درک مشکلات کسب و کار را بهبود می‌دهند.


در دوره‌های کسب و کار مباحثی از جمله مالی، حسابداری، مدیریت و اقتصاد پوشش داده می‌شوند. مهارت‌های اصلی در کسب و کار شامل فهرست زیر است:

 • تجزیه و تحلیل مالی در سطح پایه – ساخت و تفسیر ترازنامه حسابداری
 • مهارت‌های عمومی و تخصصی در فناوری اطلاعات
 • مهارت تحقیق و جست و جو
 • خود مدیریتی و یادگیری مستقل
 • ارتباطات شفاهی و کتبی حرفه‌ای
 • ایده‌پردازی
 • کار تیمی
 • رهبری
 • حل مساله
 • تجزیه و تحلیل داده
 • توانایی شناسایی علل، روند و الگوهای سرمایه‌گذاری
 • آشنایی با بازارهای جهانی

در دوره‌های کسب و کار تمام جنبه‌های کسب و کار مورد بررسی قرار می‌گیرند. فیلم‌های آموزشی فرادرس در حوزه کسب و کار شامل مواردی از جمله مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، تحقیق در عملیات، مدیریت بازاریابی، بازاریابی دیجیتال و بسیاری مورد دیگر است.

1
تعداد دانشجویان: ۵,۴۲۷ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۳۰۸ مدرس: سید محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۹۷۲ مدرس: نازنین حبیبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۳۴۷ مدرس: لیلی نبی زاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۳۹۰ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۳۷۲ مدرس: مائده حوائی مدت زمان آموزش: ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۰۰۹ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۱۵۵ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۰ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۶۲۴ مدرس: سهیل عباسی مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۶۲۵ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۱۷۵ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲,۸۷۵ مدرس: دکتر آرش کتابفروش بدری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۶۳۸ مدرس: علیرضا حیدری مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۰۶۰ مدرس: سعید فضلعلی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۳ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۴۰۹ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۹۵ مدرس: محمد مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲۴۱ مدرس: علیرضا تهمورسی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۴۳۸ مدرس: نازیلا قربانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۱۵ مدرس: علی اصغر عباسی کمردی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۴۱۴ مدرس: محمدرضا طائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷۸۸ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۴۶۸ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۳ مدرس: آرش منصوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: شاهین دارابی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۳۱ مدرس: علیرضا لیلی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۹۸ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۰۲ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۲۳ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱۲۷ مدرس: مهراد مختاربند مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۲۶۸ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۴۰ مدرس: یاسمن کریم پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۴۰۸ مدرس: جواد محمدپور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳,۵۷۵ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۷۰ مدرس: دکتر مصطفی مرشدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۳۱ مدرس: سجاد قابل مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۴۵۴ مدرس: بهنوش کلانتری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۶۴۷ مدرس: رضا انصاری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱,۵۳۱ مدرس: حسین کاشانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۸۱ مدرس: مژگان امیریوسفی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: پیمان پیروان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۷۱ مدرس: نرگس محبت کار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: عباس قربانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: دکتر فاطمه اسکندر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۰ مدرس: آرمان صفایی مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۸۹۶ مدرس: آرمان صفایی مدت زمان آموزش: ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۴۹۱ مدرس: فرشته نبی خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۶۴۵ مدرس: رضا محرابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۳۷۴ مدرس: عباس قربانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۵ مدرس: آرمان صفایی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۹۰۹ مدرس: آرش سلیمانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۳۶۰ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۸۴ مدرس: حسن صدرایی عارف مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: عبدالحسین امیدی نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۲,۰۸۲ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش کسب و کار و استارتاپ
۱. یادگیری کسب و کار به چه معنی است؟
۲. نمونه شغل‌های مرسوم در رشته کسب و کار چیست؟
۳. شرکت در دوره‌های آنلاین و دیدن فیلم‌های آموزشی در حوزه کسب و کار چه کمکی به شغل فعلی من می‌کند؟
۴. برای ورود به حوزه کسب و کار به چه مهارت‌هایی نیاز است؟
۵. چگونه متوجه شوم که این دوره‌ها و فیلم‌های آموزشی فرادرس برای من مناسب است؟
۶. چه شرکت‌هایی افراد با تخصص کسب و کار را استخدام می‌کنند؟