×
مجموعه آموزش برنامه‌نویسی

مجموعه آموزش برنامه‌نویسی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۳۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۰ عنوان آموزشی

بدون شک، برنامه نویسی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که امروزه نه تنها برای فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، بلکه برای سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نیز به شکل ضروری، مورد نیاز است. هر ساله، بر تعداد موقعیت‌های شغلی که مرتبط با برنامه‌نویسی هستند و یا پیش‌نیاز اصلی آن‌ها برنامه‌نویسی است، افزوده می‌شود. از طرفی، بخشی جدا نشدنی از فرایند تحقیق و پژوهش در اکثر رشته‌های دانشگاهی امروزی، کار با کامپیوتر و توانایی پیاده‌سازی ایده‌ها و الگوریتم‌ها در قالب برنامه‌های کامپیوتری است. قطعا در این مسیر، دانشجویان نیازمند یادگیری و کسب مهارت‌های برنامه‌نویسی هستند.

 

با آموزش‌های برنامه نویسی فرادرس، برنامه‌نویسی را یک بار و برای همیشه یاد بگیرید.

همان طور که تا کنون هزاران نفر از مخاطبین فرادرس توانسته‌اند این کار را انجام دهند.

 

1
تعداد دانشجویان: ۳۳,۸۵۳ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۲,۸۲۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲۸,۹۷۳ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۶,۵۶۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲۲,۸۹۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۶,۷۲۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۲,۲۲۳ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴۸۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۱,۷۸۶ مدرس: ضحی شبر مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵,۸۷۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱۶,۲۹۱ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱۳,۸۷۶ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۱,۵۵۲ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۰,۲۱۱ مدرس: رشید شجاعی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۶,۸۵۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۲,۱۹۰ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۱۲۴ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۳,۵۹۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴,۶۹۴ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۲,۲۶۹ مدرس: میترا تجربه کار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: میثم رجائی تبریزی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۴,۰۷۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴,۲۴۱ مدرس: دکتر یوسف مسعودی سبحان زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۸,۲۲۰ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۴,۹۱۸ مدرس: سید رضا دهقان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۹,۰۹۸ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲,۱۸۱ مدرس: مصطفی عنبرمو مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۵۷ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: محمد دهنو مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۰۳ مدرس: محمد جوادی راد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱۵۰ مدرس: محسن موحد مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۴,۲۶۷ مدرس: رشید شجاعی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۸۱۴ مدرس: علی قاسمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۳,۰۷۸ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۳۰ مدرس: شقایق حمیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۷۹ مدرس: مهرداد امیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲,۰۰۶ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: احسان نصری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: مهدی رضایی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۶۴ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۸۵ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۶۸ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳,۵۴۱ مدرس: علیرضا رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: امیر محمد رضائی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: عباس نیک نفس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۶۳۰ مدرس: اسماعیل یلمه ها مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۸ مدرس: محسن ابریشمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۱۳۷ مدرس: پوریا کهریزی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۲۲۵ مدرس: میر حسن شمس موسوی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: علی خاکباز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۶۱ مدرس: محمد کریمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۳۷۶ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: دکتر شیوا اسدیان فام مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۶۶۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: حسین دهقان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۲۲,۱۷۳ مدرس: جادی میرمیرانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۱۸ مدرس: آرمان تقیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: پروین مهدی پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۱۲۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۴۹ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۵۷,۶۲۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۱۴۲ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: ملیحه غفوری ورزنه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۵۴۲ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید