×
مجموعه آموزش مدیریت

مجموعه آموزش مدیریت

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۹۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳۰ عنوان آموزشی

«رهبری» را می‌توان فرآیند انگیزه بخشیدن به گروهی از افراد برای رسیدن به هدفی مشترک تعریف کرد. رهبری همچنین شامل عبور از مرزهایی که به وجود آن‌ها نیازی نیست و خطر کردن برای تبدیل چشم‌اندازها به واقعیت می‌شود. از طرف دیگر، «مدیریت» را می‌توان فرآیند رسیدن به اهداف یک سازمان از طریق استفاده بهینه از منابع در محیطی پویا دانست. به بیان ساده‌تر، مدیریت شامل استفاده از منابع موجود برای رسیدن به اهداف دشوار می‌شود.

دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مدیریت و رهبری اغلب شامل تدریس مفاهیم مدیریت، فرهنگ سازمانی، پاداش و تشویق کارکنان، رهبری هدفمند و طریقه هدایت تیم‌هایی با کارکنانی در گروه‌های سنی متفاوت می‌شود. همچنین این دوره‌های آموزشی باعث بهبود توانایی تفکر خلاقانه و یافتن راه‌حل‌های خلاقانه و جدید برای مشکلات می‌شود.

با استفاده از فیلم‌های آموزشی فرادرس در زمینه رهبری و مدیریت می‌توانید دانشی عملی برای تحلیل نمونه‌های مدیریت و رهبری در زندگی واقعی پیدا کنید و از این دانش در مسیر شغلی خود بهره بگیرید. فیلم‌های آموزشی رهبری و مدیریت در فرادرس با ارائه منابع مختلف به مدیران تازه‌کار و باتجربه به آن‌ها در فرآیند استخدام کارکنان، الهام‌بخشی و هدایت تیم‌های مختلف، مدیریت تغییر و اثرگذاری مثبت بر ذینفعان سازمان‌ها کمک می‌کنند.

1
تعداد دانشجویان: ۳,۱۷۰ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۱۲۲ مدرس: محمد رحیمی کلیشادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۷۶۶ مدرس: علیرضا سلامی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۹۰۲ مدرس: دکتر فاطمه ذبیحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۹۰۷ مدرس: دکتر نازنین تیموری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵۲۹ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۸ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۹ مدرس: محمد مهدی عسگری ده آبادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۶۹۹ مدرس: اسما نجفی بیرگانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۲۳ مدرس: هادی اولاد دمشقیه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۴۹۰ مدرس: دکتر سمیرا لقمان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۵۴۳ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۰۶ مدرس: علی فردوسی جهرمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲,۶۲۱ مدرس: دکتر خلیل صفری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴۲۲ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۶ مدرس: علی عبادی ضیائی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۴۲۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۱ مدرس: دکتر محمد فروهر مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۶۱۸ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۶ مدرس: دکتر سحر بیگدلی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲,۶۰۹ مدرس: دکتر مهدی رحیمی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۳۶۷ مدرس: دکتر فائزه هدایت نظری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷۴۹ مدرس: زهرا شمس مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۸۱ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۹۳۱ مدرس: امیر آذرفر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۶۱۲ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۴۰۹ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۳۳ مدرس: ام فروه پیش بهار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۸۲۸ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۷۳۲ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۲۴ مدرس: پگاه فرجاد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۴۹۰ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: زینب خوش چهره مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۶۶ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۵۶۲ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۹۹ مدرس: دکتر سحر بیگدلی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۴۳۰ مدرس: اکبر نجف زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۳۹۵ مدرس: رضا معینی جزنی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۱۸ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۴۸ مدرس: مهدی اشکانی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۴۹۳ مدرس: دکتر مجید حسنی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳۳۲ مدرس: دکتر مجید حسنی مدت زمان آموزش: ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۳۴۱ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: دکتر فاطمه اسکندر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۴۵۸ مدرس: دکتر نازنین تیموری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳۶۹ مدرس: محمدعلی حسنی نیک مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۳۰۰ مدرس: فرنوش خالدیان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۵۰۴ مدرس: رضا معینی جزنی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۳۷۳ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۵۱۵ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: شهین قاسمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۱۶۹ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۹۵ مدرس: دکتر آرش قهرمان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: دکتر احمد سعیدی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۱۲۵ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: آرش منصوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: علیرضا مهدی پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: عباس فرمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۱۷۶ مدرس: دکتر زهره علی‌اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۵۹ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: عبدالحسین امیدی نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: حدیثه بهرامی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۸۷ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۶۸ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: حسین مقصودی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۱۱۱ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۱۲۹ مدرس: هانیه گوهری پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۲۵۲ مدرس: دکتر محمد فروهر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۱۱۴ مدرس: سالار مروتی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: دکتر پرتو کیان‌پور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۱۷۹ مدرس: سجاد احدیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: سعید رضائی كلج مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
83
تعداد دانشجویان: ۲۷۲ مدرس: دکتر بهزاد حدادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
84
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: دکتر مصطفی مرشدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
85
تعداد دانشجویان: ۱۸۲ مدرس: محسن برزگر مریم آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
86
تعداد دانشجویان: ۵۱۲ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
87
تعداد دانشجویان: ۹۵ مدرس: دکتر مهدی رحیمی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
88
تعداد دانشجویان: ۲۴۲ مدرس: علی فردوسی جهرمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
89
تعداد دانشجویان: ۴۴۰ مدرس: زهره الوند مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
90
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: دکتر فاطمه اسکندر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
91
تعداد دانشجویان: ۴۷۶ مدرس: ابوذر زارع خفری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
92
تعداد دانشجویان: ۳۲۴ مدرس: محمدرضا طائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
93
تعداد دانشجویان: ۱۶۹ مدرس: زهرا باقری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
94
تعداد دانشجویان: ۳۸۷ مدرس: دکتر فاطمه اسکندر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
95
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: شهین قاسمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
96
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: حمیدرضا جعفرپور مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
97
تعداد دانشجویان: ۱۷۴ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
98
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: عباس خادمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
99
تعداد دانشجویان: ۲۲۰ مدرس: نیلوفر شکیب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
100
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
101
تعداد دانشجویان: ۵۱۴ مدرس: فرشته نبی خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
102
تعداد دانشجویان: ۱۵۰ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
103
تعداد دانشجویان: ۶۷۸ مدرس: رضا محرابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
104
تعداد دانشجویان: ۵۰۴ مدرس: بهنوش کلانتری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
105
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
106
تعداد دانشجویان: ۱۴۰ مدرس: علیرضا لیلی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
107
تعداد دانشجویان: ۶۸ مدرس: زهره مومنی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
108
تعداد دانشجویان: ۸۵ مدرس: دکتر زهره جهانگیری زاده مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
109
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: شهاب اسدی آقبلاغی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
110
تعداد دانشجویان: ۴۶۹ مدرس: دکتر محمد فروهر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
111
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: لیلا رحیمی مدیسه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
112
تعداد دانشجویان: ۴ مدرس: نفیسه کریمی فروز مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
113
تعداد دانشجویان: ۲,۲۳۶ مدرس: زینب خوش چهره مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
114
تعداد دانشجویان: ۱۴۵ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
115
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
116
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: علی فردوسی جهرمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
117
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: مژگان مباشری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
119
تعداد دانشجویان: ۲۱۵ مدرس: دکتر داود موذن مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
120
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: اطلس خسروی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
121
تعداد دانشجویان: ۳۰۶ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
122
تعداد دانشجویان: ۱۳۲ مدرس: مهراد مختاربند مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
123
تعداد دانشجویان: ۷۸ مدرس: فاطمه گنجی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
124
تعداد دانشجویان: ۸۶ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
125
تعداد دانشجویان: ۹۵ مدرس: میر حسین موسوی انزابی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
126
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: پیمان پیروان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
127
تعداد دانشجویان: ۲۱۹ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
128
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
129
تعداد دانشجویان: ۲۴۲ مدرس: دکتر مجید حسنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
130
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: علیرضا لیلی زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش مدیریت
۱. تفاوت میان رهبری و مدیریت چیست و چرا باید درباره هر دو زمینه مطالعه کنیم؟
۲. مشاغل رایج در زمینه رهبری و مدیریت کدم‌اند؟
۳. آیا می‌توان مهارت‌های رهبری و مدیریت را به شکل آنلاین یاد گرفت؟
۴. پیش از شروع یادگیری رهبری و مدیریت باید چه مهارت‌ها یا تجربه‌هایی داشته باشیم؟
۵. چه افرادی برای کار در زمینه رهبری و مدیریت مناسب هستند؟
۶. مسیرهای شغلی رایج برای افراد فعال در عرصه رهبری و مدیریت چه هستند؟
۷. چه درس‌ها و سرفصل‌هایی با رهبری و مدیریت در ارتباط هستند؟