×
مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین

مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۲۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۰ عنوان آموزشی

یکی از تفاوت‌های اصلی میان انسان و کامپیوتر این است که انسان از تجربیات گذشته می‌آموزد، اما کامپیوتر یا ماشین این چنین نیست و باید تک تک دستورالعمل‌ها را برای آن مشخص کرد. در واقع کامپیوترها ماشین‌هایی اکید و بدون شعور متعارف هستند. این یعنی اگر بخواهیم کامپیوترها کاری را انجام بدهند، باید دستورالعمل‌های لازم را به صورت جزئی و گام به گام برای آن‌ها تعریف و دقیقاً مشخص کرد که چه کاری باید انجام شود.

به همین دلیل، اسکریپت‌ها و برنامه‌های کامپیوتری نوشته می‌شوند تا از این طریق دستورالعمل‌های مورد نیاز یک به یک توسط کامپیوترها اجرا شوند. در اینجا اهمیت یادگیری ماشین مشخص می‌شود، چرا که به واسطه آن مرز میان انسان و ماشین به میزان زیادی از بین می‌رود و ماشین هم به مانند انسان می‌تواند از تجربیات گذشته درس بگیرد. یادگیری ماشین یعنی پیاده‌سازی روش‌هایی که به وسیله آن‌ها ماشین بتواند با استفاده از داده‌های مربوط به تجربیات گذشته آموزش ببیند و عملکرد خود را بر اساس این اطلاعات بهبود دهد.

در دوره‌های آموزش یادگیری ماشین فرادرس بر ایجاد سیستم‌هایی تمرکز شده است که مقادیر حجیمی از داده‌ها را استفاده می‌کنند و این حجم زیاد داده‌ها را برای فرآیند یادگیری به کار می‌گیرند. از جمله عناوین دوره‌های آموزشی یادگیری ماشین فرادرس می‌توان به الگوریتم‌های پیش‌بینی، پردازش زبان طبیعی و بازشناسی الگوی آماری اشاره کرد.

1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۵۴۴ مدرس: سعید مظلومی راد مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۸,۷۵۹ مدرس: سعید محققی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۵۶۵ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۶,۱۵۶ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۷,۳۱۰ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۸۷۱ مدرس: دکتر عادل قاضی خانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷,۵۶۵ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۶,۴۴۱ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۹۹۵ مدرس: دکتر امین زاده شیرازی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲,۴۱۰ مدرس: احسان یزدانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳,۰۹۳ مدرس: نفیسه سلطانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۵ مدرس: ایمان بادروح مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۶۹۳ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷۰۱ مدرس: دکتر سپیده فهیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۵۷۶ مدرس: محمد مرادی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۴۳ مدرس: دکتر مقداد خزایی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۸۸۳ مدرس: ندا سلطانی حلوایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۵۹۹ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۸۳۲ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۴۲۴ مدرس: محمد مرادی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۰۰ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۳۷ مدرس: مبین جمالی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: حامد حاجوی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۴۵۰ مدرس: محمد مرادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۸۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲۲۰ مدرس: نیلوفر شکیب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۲۰۳ مدرس: ایمان بادروح مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۸ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۶۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۱ مدرس: دکتر عادل قاضی خانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۷۳ مدرس: اهورا کشاورز مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۷۹۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۳۸۴ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۲۳۳ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۴۴ مدرس: سایه کارگری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱,۷۶۳ مدرس: الهام حصارکی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۴۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۲,۱۰۳ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱,۵۱۴ مدرس: سعید محققی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۳۴ مدرس: حامد صباغ گل مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین
۱. یادگیری ماشین چیست؟
۲. برای شروع آموزش یادگیری ماشین به چه مهارت‌هایی نیاز است؟
۳. با داشتن مهارت‌های یادگیری ماشین می‌توان در چه موقعیت‌های شغلی مشغول به کار شد؟
۴. چه دوره‌های آنلاینی برای کمک به گسترش مهارت‌های یادگیری ماشین در دسترس هستند؟
۵. پیش از شروع به آموختن یادگیری ماشین نیاز به چه مهارت‌ها و تجربه‌های کاری وجود دارد؟
۶. چه نوع افرادی برای مشاغل مرتبط با یادگیری ماشین مناسب‌تر هستند؟
۷. چطور بدانم که آموختن یادگیری ماشین برای من مناسب است؟
۸. چه مباحثی در ارتباط با یادگیری ماشین وجود دارند که می‌توانم آن‌ها را یاد بگیرم؟