×
مجموعه آموزش‌ jQuery (جی کوئری)

مجموعه آموزش‌ jQuery (جی کوئری)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۱۴۴ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۱۸۳ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۱۲۳ مدرس: زهرا داودی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۶۰۱ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۸۰۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۸۹۹ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید