×
مجموعه آموزش الگوریتم ژنتیک و محاسبات تکاملی

مجموعه آموزش الگوریتم ژنتیک و محاسبات تکاملی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۰,۳۵۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۳۱۰ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۵۹۷ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۹۵۷ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۳ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۶۳۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: لیلا پاشائی بناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید