×
مجموعه آموزش ادیت و تدوین فیلم

مجموعه آموزش ادیت و تدوین فیلم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶,۴۸۷ مدرس: مصطفی مسافرین مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۳۳۹ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۶۷۸ مدرس: نیوشا کوهستانیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۵,۲۰۳ مدرس: محمدرضا فراهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۲۱۸ مدرس: ابراهیم غلامی روچی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳۵۶ مدرس: امید چملاک مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۶ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷۲۸ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۱۴ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴,۴۱۹ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۵۴۰ مدرس: امید چملاک مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: رحیمه صادقی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید