×
مجموعه آموزش دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

مجموعه آموزش دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۶۱۳ مدرس: سید محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۹ مدرس: آرش سلیمانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۴۹۴ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۷۶۰ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۱۱۸ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۴۶۶ مدرس: مائده حوائی مدت زمان آموزش: ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۲۷ مدرس: مژگان امیریوسفی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۸۰۴ مدرس: محمد صادق شفیعی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: سجاد قابل مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۶ مدرس: امید بهشتی فر مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۸۶۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۱ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: احسان خواجوی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۷۶ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳۸۹ مدرس: عباس قربانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۰۲ مدرس: احسان خواجوی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷۴۸ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۳۹۶ مدرس: دکتر پروانه چارستاد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: امیرحسین بهبودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲,۶۹۴ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۴۲۰ مدرس: مصطفی نظرزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: بابک حیدریان مهر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: حمیدرضا غلامی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۹۷ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: سمیه حضوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۴۵ مدرس: یاسمن کریم پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: سیده مرضیه میر معصوم نژاد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید