×
مجموعه آموزش توسعه مهارت فردی

مجموعه آموزش توسعه مهارت فردی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۵ عنوان آموزشی

می‌توان گفت که «توسعه فردی» (Personal Development) با مبحث «خودآگاهی» (Self-Awareness) گره خورده است. توسعه فردی به شما این فرصت را می‌دهد که نسبت به بخش‌های مختلف زندگی خود دیدگاهی صادقانه پیدا کنید و بخش‌های نیازمند بهبود را بشناسید. در این فرآیند متوجه می‌شوید که واقعاً چه کسی هستید، چه مفاهیمی برای شما «ارزش» تلقی می‌شوند و هدف نهایی شما در زندگی چیست.

به طور کلی دوره‌های آموزشی توسعه فردی، استراتژی‌ها و چارچوب‌های رشد فردی، تعیین هدف و بهبود شخصی را به شما می‌آموزد. در این دوره‌ها اغلب شیوه مدیریت امور مالی فردی، سخنرانی مؤثر، تصمیم‌گیری اخلاقی و تفکر خلاقانه را خواهید آموخت. از مهارت‌های دیگر در زمینه توسعه فردی می‌توان به برقراری ارتباط، سازمان‌دهی، حل مسئله، بهبود اعتمادبه‌نفس و توانایی وفق پیدا کردن با شرایط را نام برد.

فیلم‌های آموزشی فرادرس در زمینه توسعه فردی به شما کمک می‌کند که چشم‌اندازها و اهداف شخصی خود در زندگی را به شکلی واضح‌تر معین کنید. زمانی که اهداف خود را به طور دقیق مشخص کنید، برنامه‌ریزی برای رسیدن به آن‌ها ساده‌تر خواهد شد.
 

1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۱۵ مدرس: سید محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۳,۴۲۸ مدرس: دکتر نسترن پورصالحی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۸ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۶۱۳ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۵,۲۰۸ مدرس: عالمه معصوم مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۲ مدرس: دکتر صادق خواجه پور مدت زمان آموزش: ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۷۴۰ مدرس: مریم فلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۷۹۶ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۳۷۳ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳,۱۰۰ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۱ مدرس: مریم فلاحی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۴۵۲ مدرس: دکتر محمد فروهر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲,۸۷۷ مدرس: دکتر آرش کتابفروش بدری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۹۰۹ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۵,۰۵۷ مدرس: عبداله شریفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۹۸۹ مدرس: بهنام محمدیان دوگاهه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷۱۶ مدرس: محمدرضا طائی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۵ مدرس: محمدرضا طائی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۸۸۱ مدرس: حمیدرضا فردوسیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۳۸ مدرس: رضا حیدری قاسم آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: عبدالحسین امیدی نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۳۰۱ مدرس: امیرمهدی ایمانزاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۴۵ مدرس: علی رضوانی تبار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۴۳ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۵۱۸ مدرس: محسن امراللهی بیوکی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۳,۲۸۳ مدرس: بهزاد سراوانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۸۱۵ مدرس: فاطمه عابدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۵۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: امیرمهدی ایمانزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۱۳ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۰ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۶ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۷ مدرس: علیرضا طائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: پیمان گرمرودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش توسعه مهارت فردی
۱. توسعه فردی چیست و چرا توسعه فردی مهم است؟
۲. توسعه فردی در موفقیت شغلی چه نقشی ایفا می‌کند؟
۳. فیلم‌های آموزشی چطور می‌توانند به ما در زمینه توسعه فردی کمک کنند؟
۴. پیش از شروع یادگیری توسعه فردی باید چه مهارت‌ها یا تجربه‌هایی داشته باشیم؟
۵. چطور متوجه شوم که یادگیری توسعه فردی برای من مناسب است؟
۶. چه درس‌ها و سرفصل‌هایی با توسعه فردی در ارتباط هستند؟
۷. چه نوع کسب‌وکارهایی افراد با پیش‌زمینه توسعه فردی را استخدام می‌کنند؟