×
مجموعه آموزش مهندسی و علوم کامپیوتر

مجموعه آموزش مهندسی و علوم کامپیوتر

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۷۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۹ عنوان آموزشی

در دهه اخیر، رشد و پیشرفت کامپیوترها تحولات عظیمی را در جامعه بشری پدید آورده است. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده پیشرفت‌هایی در دنیای کامپیوترها حاصل شود که تا کنون هیچ گاه در طول تاریخ حیات بشر دیده نشده‌اند. نرخ تقاضا برای به‌کارگیری متخصصین علوم کامپیوتر تقریباً در همه حوزه‌ها و در نقاط مختلف دنیا بسیا بالا است. بنابراین، دلایل محکمی برای تحصیل در حوزه علوم کامپیوتر وجود دارند. بازار کار گسترده، درآمد بالا و فرصت تبدیل کردن جهان به جایی بهتر، تنها برخی از این دلایل محکم هستند.

با یادگیری مباحث علوم کامپیوتر و تحصیل در این زمینه، می‌توانید به مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای ورود به صنعت جذاب و دائماً در حال تحول علوم کامپیوتر مسلح شوید. مهم‌ترین جنبه علوم کامپیوتر حل مسئله است که مهارتی حیاتی در زندگی به حساب می‌آید. جویندگان علوم کامپیوتر طراحی، توسعه و تجزیه و تحلیل نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد استفاده را برای حل مسائل در کسب و کارهای تجاری مختلف می‌آموزند. با توجه به اینکه کامپیوترها در حل مسئله‌های گوناگون برای کمک به جامعه بشری استفاده می‌شوند، یک جنبه انسانی و بشر دوستانه در علوم کامپیوتر نهفته است.

در دوره‌های تخصصی علوم کامپیوتر فرادرس، مهارت‌های مهندسی و طراحی نرم‌افزار، تفکر الگوریتمی، تعامل انسان و کامپیوتر، زبان‌های برنامه‌نویسی و تاریخچه محاسبات آموزش داده می‌شوند. دوره‌های آموزشی حوزه گسترده علوم کامپیوتر در فرادرس به شما کمک می‌کنند تا تفکر انتزاعی داشته باشید، به گونه‌ای روش‌مند نسبت به حل مسائل اقدام کنید و راه‌حل‌هایی معقول را توسعه دهید.

1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۱۲۳ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۱,۲۰۵ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۰,۱۱۳ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۷۹۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۷,۹۲۶ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳,۸۳۱ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸,۲۹۶ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷,۲۰۳ مدرس: دکتر محمد صبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵,۶۳۶ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳,۰۹۲ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳,۳۳۳ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳,۶۲۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳,۸۴۲ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴,۳۴۳ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳,۱۳۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۲۲۶ مدرس: دکتر حمید حسن پور مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲,۲۶۵ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲,۱۲۰ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱,۴۹۱ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۲۱۳ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۵۰۰ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۵ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۸۴۸ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۹ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲,۸۷۹ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۸۵۲ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۸۵۳ مدرس: دکتر زهرا نیلفروشان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۹۱۵ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۵۸ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۵۱۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱,۰۶۲ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۲۱۷ مدرس: لعیا محمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۴۶ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱,۷۶۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱,۰۴۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: محمود ثابت کیش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: سیامک حکمتیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: دکتر فاطمه ریسمانیان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش مهندسی و علوم کامپیوتر
۱. علوم کامپیوتر چیست؟
۲. آیا می‌توانم به صورت خودآموز و آنلاین علوم کامپیوتر را یاد بگیرم؟
۳. برخی از محبوب‌ترین مشاغل علوم کامپیوتر کدامند؟
۴. چه دوره‌های آموزشی محبوبی به صورت آنلاین در دسترس هستند؟
۵. پیش از شروع یادگیری علوم کامپیوتر به جه مهارت‌ها و تجربه‌هایی نیاز است؟
۶. چه افرادی برای موقعیت‌های شغلی علوم کامپیوتر مناسب هستند؟
۷. چه مباحثی در ارتباط با علوم کامپیوتر وجود دارند که می‌توانم آن‌ها را یاد بگیرم؟
۸. چه فرصت‌های شغلی برای افرادی با سابقه کاری در زمینه علوم کامپیوتر وجود دارند؟


موضوعات آموزشی مرتبط