مجموعه آموزش شبکه های کامپیوتری

مجموعه آموزش شبکه های کامپیوتری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۳۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۳ عنوان آموزشی

کامپیوترها در دنیای امروزی به عضو جدایی ناپذیری از کسب و کار و تجارت تبدیل شده‌اند. کامپیوترها نه تنها در فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری، بلکه در کارهای روزمره شخصی نیز نقش پررنگی دارند و اهمیت آن‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست. با تحولات ایجاد شده در دنیای فناوری، شبکه ‌های کامپیوتری نیز وارد عرصه شدند و سیر پیشرفت دنیای شبکه رفته رفته از شبکه های سیمی اولیه به سمت فناوری شبکه های وایرلس سوق پیدا کرده است. تنها با اندکی تفکر می‌توان دریافت که شبکه های کامپیوتری تقریباً همه چیز را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

شبکه کامپیوتری اتصال میان کامپیوترها است یا می‌توان گفت که شبکه کامپیوتری به گروهی از کامپیوترها گفته می‌شود که به یکدیگر متصل شده‌اند و از این طریق یک کامپیوتر می‌تواند با کامپیوتر دیگر ارتباط برقرار کند. شبکه های کامپیوتری دنیایی گسترده به حساب می‌آید که روز به روز اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند و نقش آن در کسب و کارها پر رنگ‌تر می‌شود. بنابراین، این حوزه بازار کار گسترده‌ای دارد و با حرفه‌ای شدن در این زمینه می‌توان به درآمد قابل قبولی دست یافت. در نتیجه باید گفت که آموزش شبکه‌های کامپیوتری ارزش صرف وقت و هزینه را دارد.

در دوره‌های تخصصی شبکه های کامپیوتری فرادرس به آموزش مدیریت شبکه، معماری شبکه، زیرساخت شبکه، عیب یابی شبکه و بسیاری از موارد دیگر پرداخته شده است. می‌توان به وسیله یادگیری مهارت‌های کاربردی شبکه با استفاده از دوره‌های جامع و کاربردی فرادرس به این حوزه از صنعت IT وارد شد و فعالیت حرفه‌ای خود را در این زمینه آغاز کرد.

1
تعداد دانشجویان: ۱۱,۹۱۴ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۰۱۰ مدرس: علیرضا سبحانی مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۲۸۵ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۵۱۴ مدرس: میلاد انارفرهاد مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۵۶۶ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۲۳ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۸۵۵ مدرس: مریم حسینی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳,۴۶۶ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۵۱۸ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۷۷۷ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲,۸۸۳ مدرس: سودابه آقابراری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۲ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۵۷۹ مدرس: لیلا فرج اله پور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲,۷۳۰ مدرس: مهدی مهدیانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۸ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۵۴۷ مدرس: رضا گنجی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۰ مدرس: جواد کامیابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۰۰۱ مدرس: محمدعلی فردانی مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۶۵ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲,۰۰۵ مدرس: ابوالفضل فرخ رو مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۵۳۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۱ مدرس: مهدی عاشوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۷۳۴ مدرس: مهرشاد هماوندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷۸۸ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۱۸ مدرس: مهدی عاشوری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۷۸ مدرس: فرهاد فتحی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۵۸ مدرس: رضا گنجی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۵ مدرس: لیلا فرج اله پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۵۸۰ مدرس: دکتر امیر حسنی کرباسی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۳۵ مدرس: محمدعلی فردانی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۰۶ مدرس: فریده رحیم نژاد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۷۰ مدرس: سید مهدی فقیه ایمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۴۴۷ مدرس: رضا گنجی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۳۲ مدرس: دکتر رضا محمدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۲۷ مدرس: سید مهدی فقیه ایمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۵۰ مدرس: مرضیه رستمی مدت زمان آموزش: ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۸۴ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۸۰ مدرس: حامد تقوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۸۱۴ مدرس: علیرضا ملک زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۶۱ مدرس: علیرضا ناصرالمعمار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۶۴ مدرس: آرزو صبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: رسول فرحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱۰۱ مدرس: بهزاد داودنیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: غلامرضا شهرابی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش شبکه های کامپیوتری
۱. شبکه های کامپیوتری چه هستند؟
۲. برای یادگیری شبکه های کامپیوتری آموزش چه مواردی لازم است؟
۳. در حوزه شبکه های کامپیوتری چه جایگاه‌های شغلی وجود دارند؟
۴. چه دوره‌های آنلاینی برای آموزش مهارت‌های شبکه وجود دارند؟
۵. چه نوع شرکت‌ها و سازمان‌هایی افراد حرفه‌ای را در حوزه شبکه های کامپیوتری استخدام می‌کنند؟
۶. پیش از شروع به یادگیری شبکه های کامپیوتری باید چه مهارت‌هایی را کسب کنم؟
۷. چطور متوجه شوم که یادگیری شبکه و فعالیت حرفه‌ای در این زمینه برای من مناسب است؟
۸. چه مباحث و موضوعاتی در ارتباط با شبکه های کامپیوتری وجود دارند که می‌توانم آن‌ها را یاد بگیرم؟


موضوعات آموزشی مرتبط