×
مجموعه آموزش دروس شیمی

مجموعه آموزش دروس شیمی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۴۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۷ عنوان آموزشی

زمانی که کلمه شیمی را در جایی می‌بینید، ممکن است فکر کنید که از این علم، تنها در آزمایشگاه‌های شیمی استفاده می‌کنند. اما در حقیقت، ‌علم شیمی در تمامی فعالیت‌های روزانه ما نقش دارد. هرچیزی که می‌شنویم، می‌بینیم و لمس می‌کنیم، همگی شامل شیمی و مواد شیمیایی هستند. بنابراین، حتی افراد معمولی نیز بدون این‌که بدانند، از شیمی در فعالیت‌های خود کمک می‌گیرند.

طبق تعریف، شیمی علم مطالعه ماده است. این علم نه تنها به خواص ماده مانند جرم یا ترکیب مواد شیمیایی می‌پردازد بلکه به نحوه و دلیل تغییرات مواد نیز اختصاص دارد. علم شیمی به طور معمول، کیفیت و نحوه برهم‌کنش مواد را بررسی می‌کند. از شاخه‌های فرعی این علم می‌توان به شیمی معدنی و کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی آن اشاره کرد. علاوه بر این، صنایع غذایی، سلامت و محیط زیست را نیز می‌توان با این علم مرتبط دانست.

با توجه به موارد گفته شده، اگر بخواهیم به شکل دقیق‌تری این علم را بررسی کنیم باید با مباحث پایه و پیشرفته آن آشنا باشیم. این دروس، هم در مقاطع تحصیلی پایه و هم در دانشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

در فیلم‌های آموزشی مرتبط با شیمی فرادرس، تمامی این مباحث از پایه تا دانشگاه مرور خواهند شد. مباحث آموزشی این رشته علاوه بر شیمی محض،‌ دوره‌های مرتبط با مهندسی شیمی و نرم‌افزارهای مربوط به آن‌ها را نیز شامل می‌شود. فیلم‌های آموزشی مانند شیمی آلی و عمومی، شیمی تجزیه،‌ کاربردهای طیف‌‌سنجی و همچنین، نرم‌افزارهایی همچون HYSYS و GROMACS تنها بخشی از دوره‌های عمومی و تخصصی فرادرس را تشکیل می‌دهند.
 

1
تعداد دانشجویان: ۴,۲۹۷ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۸۰۱ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۵۲۰ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۴۱۵ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۶۷۱ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۷۱۶ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۹۴۳ مدرس: حمیدرضا اکرمی فرد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۰۰۹ مدرس: احسان اکبری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۷۲۳ مدرس: دکتر علی حیدری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲,۴۲۲ مدرس: دکتر محمد حجتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۹۰۳ مدرس: فاطمه ملائی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۷۴۲ مدرس: دکتر معصومه شیرزاد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۳ مدرس: دکتر مهدی موید محسنی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۴ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۴۳۴ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۵۵ مدرس: نازنین فرمانبردار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۵۰۵ مدرس: فاطمه حیدری کلشتری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۳۵ مدرس: دکتر پروین حاجی عباس تبار امیری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۹۹۸ مدرس: دکتر ساناز بهنام مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۴ مدرس: احسان اکبری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۳۲ مدرس: شاهین شاه نظری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۷۷ مدرس: فرانک تاج میر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۹۲۳ مدرس: احسان اکبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۵۲۹ مدرس: احسان اکبری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۲۵ مدرس: دکتر مهدی پروینی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۱۴ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۵۲۴ مدرس: یوسف امیری لمعه دشت مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۶۷۷ مدرس: دکتر پروین حاجی عباس تبار امیری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۲۵۴ مدرس: مهدی فلسفی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۰۴ مدرس: لیانا قاسمی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: احسان اکبری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: شبنم فخری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: دکتر معصومه شیرزاد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: مهدی حسینخانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: عقیل زرگانی مقرب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: دکتر حمیدرضا سیم چی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش دروس شیمی
۱. شیمی چیست و چرا مطالعه آن اهمیت دارد؟
۲. مشاغل حوزه شیمی چیست؟
۳. فرادرس چه فیلم‌های آموزشی برای شیمی دارد؟
۴. به چه مهارت و تجربه‌هایی برای یادگیری شیمی نیاز است؟
۵. شغل‌های حوزه شیمی برای چه افرادی مناسب است؟
۶. مسیرهای شغلی در شیمی چگونه است؟
۷. چه شرکت‌هایی افراد را با پیش‌زمینه شیمی استخدام می‌کنند؟