×
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش آناتومی اندام فوقانی

آموزش آناتومی اندام فوقانی

هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۰۰ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

هدف از این آموزش این است که دانشجو بتواند با پرداخت هزینه کمتر و در زمان مناسب، بر اساس برنامه شخصی دسترسی آسان به همه مطالب آموزشی داشته باشد. سعی شده است مطالب اصلی و کاربردی در قالب اسلایدهای ساده و با بیانی ساده اما کاملا علمی ارائه شود و در نهایت با ارائه مطالب بالینی بر ارزش و اهمیت این درس در علوم بالینی تاکید و توجه شده است به طوری که برای دانشجویان پزشکی عمومی و تخصص (از جمله ارتوپدی) و دکترای آناتومی و فیزیوتراپی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش آناتومی اندام فوقانی

تعداد دانشجو
۱۰۰ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر اکرم صادقی دستجردی

دکتری تخصصی علوم تشریحی

زمینه پژوهشی ایشان نوروساینس (Neuroscience) است و سابقه تدریس در آناتومی اندام فوقانی و تحتانی، آناتومی تنه، آناتومی سرو گردن، نوروآناتومی، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی برای مقاطع پزشکی و پیراپزشکی و همچنین دانشجویان دکتری تخصصی را دارا هستند.

توضیحات تکمیلی

هدف از این آموزش این است که دانشجو بتواند با پرداخت هزینه کمتر و در زمان مناسب، بر اساس برنامه شخصی دسترسی آسان به همه مطالب آموزشی داشته باشد. سعی شده است مطالب اصلی و کاربردی در قالب اسلایدهای ساده و با بیانی ساده اما کاملا علمی ارائه شود و در نهایت با ارائه مطالب بالینی بر ارزش و اهمیت این درس در علوم بالینی تاکید و توجه شده است به طوری که برای دانشجویان پزشکی عمومی و تخصص (از جمله ارتوپدی) و دکتری آناتومی و فیزیوتراپی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: آشنایی با ویژگی‌های استخوان‌های اندام فوقانی
  • درس یکم: آشنایی با استخوان ترقوه، اسکاپولا و بازو - بخش یکم
  • درس دوم: آشنایی با استخوان ترقوه، اسکاپولا و بازو - بخش دوم
  • درس سوم: آشنایی با استخوان‌های ساعد،‌ مچ دست و انگشتان - بخش یکم
  • درس چهارم: آشنایی با استخوان‌های ساعد،‌ مچ دست و انگشتان - بخش دوم
 • فصل دوم: آشنایی با عضلات و فاسیاهای ناحیه سینه‌ای و اسکاپولار و جداره‌های آگزیلا
  • درس پنجم: جدار و محتویات ناحیه آگزیلا - بخش یکم
  • درس ششم: جدار و محتویات ناحیه آگزیلا - بخش دوم
  • درس هفتم: شبکه بازویی - بخش یکم
  • درس هشتم: شبکه بازویی - بخش دوم
 • فصل سوم: ناحیه بازو
  • درس نهم: کمپارتمان قدامی و خلفی بازو
  • درس دهم: عروق و اعصاب بازو و مثلث کوبیتال
 • فصل چهارم: ناحیه ساعد
  • درس یازدهم: کمپارتمان قدامی و خارجی
  • درس دوازدهم: کمپارتمان خلفی و عروق و اعصاب - بخش یکم
  • درس سیزدهم: کمپارتمان خلفی و عروق و اعصاب - بخش دوم
 • فصل پنجم: ناحیه مچ دست و کف دست
  • درس چهاردهم: محتویات تونل کارپال
  • درس پانزدهم: عضلات کف دست و قوس شریانی و وریدی کف دست - بخش یکم
  • درس شانزدهم: عضلات کف دست و قوس شریانی و وریدی کف دست - بخش دوم
  • درس هفدهم: عضلات کف دست و قوس شریانی و وریدی کف دست - بخش سوم
 • فصل ششم: آناتومی سطحی و بالینی
  • درس هجدهم: آناتومی سطحی - بخش یکم
  • درس نوزدهم: آناتومی سطحی - بخش دوم
  • درس بیستم: آناتومی بالینی - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌یکم: آناتومی بالینی - بخش دوم
  • درس بیست‌و‌دوم: مفاصل - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌سوم: مفاصل - بخش دوم
  • درس بیست‌و‌چهارم: مفاصل - بخش سوم

 

مفید برای
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • مامایی
 • پرستاری
 • علوم ازمایشگاهی
 • رادیولوژی
 • هوشبری
 • اتاق عمل
 • فوریت های پزشکی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با استخوان ترقوه، اسکاپولا و بازو - بخش یکم
۲. آشنایی با استخوان ترقوه، اسکاپولا و بازو - بخش دوم
۳. آشنایی با استخوان‌های ساعد،‌ مچ دست و انگشتان - بخش یکم
۴. آشنایی با استخوان‌های ساعد،‌ مچ دست و انگشتان - بخش دوم
۵. جدار و محتویات ناحیه آگزیلا - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. جدار و محتویات ناحیه آگزیلا - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. شبکه بازویی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. شبکه بازویی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. کمپارتمان قدامی و خلفی بازو
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. عروق و اعصاب بازو و مثلث کوبیتال
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. کمپارتمان قدامی و خارجی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. کمپارتمان خلفی و عروق و اعصاب - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. کمپارتمان خلفی و عروق و اعصاب - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. محتویات تونل کارپال
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. عضلات کف دست و قوس شریانی و وریدی کف دست - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. عضلات کف دست و قوس شریانی و وریدی کف دست - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. عضلات کف دست و قوس شریانی و وریدی کف دست - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. آناتومی سطحی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. آناتومی سطحی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. آناتومی بالینی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. آناتومی بالینی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. مفاصل - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. مفاصل - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. مفاصل - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آناتومی اندام فوقانی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۹۸۵۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVBME115
مدت زمان ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۷۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۱۰۰ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۲ نظر ثبت شده است.
جابر
جابر
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
خیلی خوب بود، جزییاتشو به صورت دقیق منتقل کرده بود.
سارا جوادی
سارا جوادی
۱۳۹۹/۰۹/۲۷
سایت خیلی خوب و مفیده
دسته‌بندی موضوعی: پرستاری | علوم پزشکی
برچسب‌ها:
آشنایی با استخوان اسکاپولا | آشنایی با استخوان انگشتان | آشنایی با استخوان بازو | آشنایی با استخوان ترقوه | آشنایی با استخوان ساعد | آشنایی با استخوان مچ دست | آموزش آناتومی اندام فوقانی | آناتومی اندام فوقانی | آناتومی بالینی | آناتومی سطحی | اعصاب بازو | جدار ناحیه آگزیلا | شبکه بازویی در اندام فوقانی | عروق بازو | عضلات جداره‌ های آگزیلا | عضلات کف دست | عضلات ناحیه اسکاپولار | عضلات ناحیه سینه ‌ای | عضلات وریدی کف دست | فاسیاهای ناحیه سینه‌ ای | قوس شریانی کف دست | قوس وریدی کف دست | کمپارتمان اعصاب | کمپارتمان خارجی | کمپارتمان خلفی | کمپارتمان خلفی بازو | کمپارتمان عروق | کمپارتمان قدامی | کمپارتمان قدامی بازو | مثلث کوبیتال | محتویات تونل کارپال | محتویات ناحیه آگزیلا | ناحیه بازو در اندام فوقانی | ناحیه ساعد | ناحیه کف دست | ناحیه مچ دست | ویژگی‌ های استخوان‌ های اندام فوقانی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۵ جلسه ویدئویی
×