×
۱۷۰,۰۰۰ تومان
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف

آموزش حقوق جزای اختصاصی ۲ - جرایم علیه مصالح عمومی کشور

آموزش حقوق جزای اختصاصی ۲ - جرایم علیه مصالح عمومی کشور

هزینه آموزش
۱۷۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

تعداد دانشجو
۳۹ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۳۵ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

در این آموزش، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به صورت موردی و کلیدوار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. به همین دلیل، در این درس جرایم مورد بررسی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست جرایمی مثل: محاربه، افساد فی‌الارض، جاسوسی، شورش و جمع‌آوری اطلاعات محرمانه را در بر می‌گیرد. این دسته از جرایم از آن لحاظ که به طور مستقیم حاکمیت ملی و اساس و پایه‌های حکومت را مورد هدف قرار می‌دهند، از آن‌ها به جرایم علیه امنیت تعبیر می‌شود. دسته دوم جرایمی مثل: جعل، قلب سکه، رشاء و ارتشاء هستند. این جرایم از باب اینکه اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد سلب می‌کنند و آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌سازند، جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می‌آیند.

آموزش حقوق جزای اختصاصی ۲ - جرایم علیه مصالح عمومی کشور

تعداد دانشجو
۳۹ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۳۵ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۷۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

رکسانا بوعذار

کارشناس ارشد حقوق خانواده

کسب افتخار پایان‌نامه برتر، مقاله برتر و جایزه ویژه در جشنواره علامه جعفری (رض) از افتخارات ایشان است. ایشان عضو بنیاد ملی نخبگان و مولف کتابی در حوزه حقوق کیفری هستند.

توضیحات تکمیلی

در این آموزش، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به صورت موردی و کلیدوار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. به همین دلیل، در این درس جرایم مورد بررسی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست جرایمی مثل: محاربه، افساد فی‌الارض، جاسوسی، شورش و جمع‌آوری اطلاعات محرمانه را در بر می‌گیرد. این دسته از جرایم از آن لحاظ که به طور مستقیم حاکمیت ملی و اساس و پایه‌های حکومت را مورد هدف قرار می‌دهند، از آن‌ها به جرایم علیه امنیت تعبیر می‌شود.

دسته دوم جرایمی مثل: جعل، قلب سکه، رشاء و ارتشاء هستند. این جرایم از باب اینکه اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد سلب می‌کنند و آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌سازند، جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می‌آیند و به همین دلیل، این فرادرس به شیوه نوین Case Study و با تکیه بر کلیدواژگان به ارائه خلاصه مطالب مربوط به هر یک از این جرایم پرداخته است. همچنین این فرادرس در انتها به بررسی آن دسته از جرایم رایانه‌ای که مخل امنیت و آسایش عمومی کشور هستند، پرداخته است.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: جرایم علیه امنیت کشور - محاربه
  • درس یکم: مفهوم و معنای محاربه و سلاح
  • درس دوم: صور خاص محاربه
 • فصل دوم: جرایم علیه امنیت کشور - جرایم افساد فی‌الارض و بغی
  • درس سوم: جرایم علیه امنیت کشور - افساد فی‌الارض و بغی
 • فصل سوم: جرایم تشکیل دسته یا جمعیت و تبلیغ علیه نظام
  • درس چهارم: تشکیل دسته یا جمعیت و تبلیغ علیه نظام
 • فصل چهارم: جرایم علیه امنیت کشور - جرم جاسوسی
  • درس پنجم: جاسوسی و جرایم وابسته به آن
  • درس ششم: جمع‌آوری اطلاعات و بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی ‌شده
  • درس هفتم: اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور بیگانه
  • درس هشتم: جاسوسی به نفع یا ضرر دولت‌های بیگانه و تحریک نیروهای رزمنده و مردم
 • فصل پنجم: جرایم علیه امنیت کشور - توهین‌های خاص
  • درس نهم: توهین‌های خاص
  • درس دهم: توهین به مقامات دولتی
 • فصل ششم: سایر جرایم علیه امنیت کشور
  • درس یازدهم: سایر جرایم علیه امنیت کشور - تروریسم و سوء قصد به جان مقامات سیاسی داخلی
  • درس دوازدهم: سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی
  • درس سیزدهم: تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه عمومی و همکاری با دولت خارجی متخاصم
  • درس چهاردهم: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت
  • درس پانزدهم: تظاهر و قدرت‌نمایی، هیاهو و جنجال، نشر اکاذیب
  • درس شانزدهم: اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی کشور
  • درس هفدهم: تخریب و انواع آن
  • درس هجدهم: آتش‌زدن اموال به قصد مقابله با حکومت و اتلاف اسناد دولتی
  • درس نوزدهم: نهب و غارت، تخریب وسایل عمومی و تخریب در زندان توسط زندانی
  • درس بیستم: شکستن یا محو مهر و پلمپ، اهمال در نگهداری اسناد دولتی و چرانیدن محصول دیگری
  • درس بیست‌و‌یکم: تخریب اموال تاریخی فرهنگی
  • درس بیست‌و‌دوم: تخریب جنگل‌ها، درختان و مراتع
 • فصل هفتم: جرایم علیه امنیت کشور - تخفیف و تشدید مجازات
  • درس بیست‌و‌سوم: تخفیف و تشدید مجازات در جرایم علیه امنیت
 • فصل هشتم: جرایم علیه آسایش عمومی - جرم جعل و مصادیق آن
  • درس بیست‌و‌چهارم: جعل و مصادیق آن
  • درس بیست‌و‌پنجم: مصادیق جعل - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌ششم: مصادیق جعل - بخش دوم
 • فصل نهم: جرایم علیه آسایش عمومی - جرم جعل و عناصر تشکیل‌دهنده آن
  • درس بیست‌و‌هفتم: عناصر تشکیل‌دهنده جرم جعل - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌هشتم: عناصر تشکیل‌دهنده جرم جعل - بخش دوم
  • درس بیست‌و‌نهم: عناصر تشکیل‌دهنده جرم جعل - بخش سوم
  • درس سی‌ام: عناصر تشکیل‌دهنده جرم جعل - بخش چهارم
  • درس سی‌و‌یکم: عناصر تشکیل‌دهنده جرم جعل - بخش پنجم
  • درس سی‌و‌دوم: عناصر تشکیل‌دهنده جرم جعل - بخش ششم
 • فصل دهم: جرایم علیه آسایش عمومی - سند مجعول
  • درس سی‌و‌سوم: جرم استفاده از سند مجعول
 • فصل یازدهم: جرایم علیه آسایش عمومی - قلب سکه و ترویج سکه قلب
  • درس سی‌و‌چهارم: قلب سکه
  • درس سی‌و‌پنجم: ترویج سکه قلب
  • درس سی‌و‌ششم: داخل‌ کردن سکه قلب و تخفیف و معافیت در قلب سکه
 • فصل دوازدهم: جرایم علیه آسایش عمومی - رشاء و ارتشاء
  • درس سی‌و‌هفتم: جرایم رشاء و ارتشاء
  • درس سی‌و‌هشتم: عناصر تشکیل‌دهنده رشاء و ارتشاء
 • فصل سیزدهم: جرایم علیه آسایش عمومی - موارد خاص رشاء و ارتشاء
  • درس سی‌و‌نهم: موارد خاص رشاء و ارتشاء
 • فصل چهاردهم: جرایم علیه آسایش عمومی - تخفیف و تشدید مجازات رشاء و ارتشاء
  • درس چهلم: تخفیف و تشدید مجازات رشاء و ارتشاء و شروع به جرم
 • فصل پانزدهم: جرایم علیه آسایش عمومی - جرایم رایانه‌ای
  • درس چهل‌و‌یکم: جرایم رایانه‌ای مخل امنیت و آسایش کشور

 

مفید برای
 • حقوق

پیش نیاز

آشنایی با حقوق جزای عمومی
آشنایی با حقوق جزای اختصاصی 1

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مفهوم و معنای محاربه و سلاح
۲. صور خاص محاربه
۳. جرایم علیه امنیت کشور - افساد فی‌الارض و بغی
۴. تشکیل دسته یا جمعیت و تبلیغ علیه نظام
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. جاسوسی و جرایم وابسته به آن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. جمع‌آوری اطلاعات و بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور بیگانه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. جاسوسی به نفع یا ضرر دولت‌های بیگانه و تحریک نیروهای رزمنده و مردم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. توهین‌های خاص
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. توهین به مقامات دولتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۴۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۳۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش حقوق جزای اختصاصی ۲ - جرایم علیه مصالح عمومی کشور
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۸۰۲۲۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVLAW121
مدت زمان ۷ ساعت و ۳۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۸۱ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۳۹ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم انسانی | حقوق
برچسب‌ها:
اخفای جاسوسان در کشور بیگانه | ارتکاب جرایم علیه امنیت | افساد فی‌الارض و بغی | اهمال در نگهداری اسناد دولتی | تخریب اموال تاریخی فرهنگی | تخفیف مجازات رشا و ارتشا | تشدید مجازات رشا و ارتشا | تظاهر علیه امنیت | توهین به مقامات دولتی | جرائم علیه مصالح عمومی کشور | جرایم افساد بغی | جرایم افساد فی‌ الارض | جرایم تبلیغ علیه نظام | جرایم تشکیل دسته علیه نظام | جرایم جمعیت علیه نظام | جرایم رایانه‌ ای | جرایم رایانه‌ ای مخل آسایش کشور | جرایم رایانه‌ ای مخل امنیت | جرایم رشا و ارتشا | جرایم علیه آسایش عمومی | جرایم علیه امنیت عمومی | جرایم علیه امنیت کشور | جرایم وابسته به جاسوسی | جرم استفاده از سند مجعول | جرم تحریک مردم | جرم تحریک نیروهای رزمنده | جرم تخریب جنگل‌ ها | جرم تخریب درختان و مراتع | جرم تخریب وسایل عمومی | جرم تخفیف در قلب سکه | جرم تخفیف مجازات | جرم ترویج سکه قلب | جرم تشدید مجازات | جرم توهین‌ های خاص | جرم جاسوسی | جرم جعل | جرم داخل‌ کردن سکه قلب | جرم رشا و ارتشا | جرم سند مجعول | جرم شکستن مهر و پلمپ | جرم عناصر تشکیل‌ دهنده ارتشا | جرم عناصر تشکیل‌ دهنده رشا | جرم قلب سکه | جرم محو مهر و پلمپ | جرم معافیت در قلب سکه | جرم نهب و غارت | جنجال علیه امنیت | حقوق جزای اختصاصی ۲ | حقوق جزای اختصاصی دو | صور خاص محاربه | عناصر تشکیل‌ دهنده جرم | عناصر تشکیل‌ دهنده جرم جعل | قدرت‌ نمایی علیه امنیت | مجازات در جرایم علیه امنیت | مصادیق جرم جعل | مصادیق جعل | معرفی جاسوس به کشور بیگانه | معنای سلاح | معنای محاربه | مفهوم سلاح | مفهوم محاربه | نشر اکاذیب علیه امنیت | هیاهو علیه امنیت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۴۲ جلسه ویدئویی
×