×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش حواس ویژه – علوم تشریحی سیستم بینایی – پیش ثبت نام

آموزش حواس ویژه – علوم تشریحی سیستم بینایی – پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال ضبط
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در حال ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
آموزش حواس ویژه – علوم تشریحی سیستم بینایی – پیش ثبت نام

سیستم بینایی علاوه بر مبحثی پیچیده و زیبا، از نظر آموزشی و بالینی، بیش از نود درصد اطلاعات حسی مطمئن سیستم عصبی از طریق سیستم بینایی و چشم تامین می‌شود و به عنوان یکی از حواس ویژه‌ بدن، نیاز به بررسی جنین، بافت‌شناسی و آناتومی دقیق دارد. در رشته‌های پزشکی، علوم پایه‌ پزشکی به علت اینکه سیستم شنوایی و بینایی در گروه مباحث انتهایی کتاب است و ارائه این مبحث با کمبود زمان مواجه می‌شود، لذا نیاز است علاوه بر گروه‌های ذکر شده و در دوره‌های رزیدنتی مطالبی منظم و دسته‌بندی شده از منظر تمایز، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، آناتومی و ارتباط تنگاتنگ بین علوم ارائه شود.

آموزش حواس ویژه – علوم تشریحی سیستم بینایی – پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال ضبط
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در حال ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

سیستم بینایی علاوه بر مبحثی پیچیده و زیبا، از نظر آموزشی و بالینی، بیش از نود درصد اطلاعات حسی مطمئن سیستم عصبی از طریق سیستم بینایی و چشم تامین می‌شود و به عنوان یکی از حواس ویژه‌ بدن، نیاز به بررسی جنین، بافت‌شناسی و آناتومی دقیق دارد. در رشته‌های پزشکی، علوم پایه‌ پزشکی به علت اینکه سیستم شنوایی و بینایی در گروه مباحث انتهایی کتاب است و ارائه این مبحث با کمبود زمان مواجه می‌شود، لذا نیاز است علاوه بر گروه‌های ذکر شده و در دوره‌های رزیدنتی مطالبی منظم و دسته‌بندی شده از منظر تمایز، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، آناتومی و ارتباط تنگاتنگ بین علوم ارائه شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: جنین‌شناسی و شکل‌گیری سیستم بینایی
  • عصب بینایی (Ophthalmic Nerve)
  • شبکیه، عنبیه و جسم مژگانی
  • مشیمیه، صلبیه و قرنیه
  • خلاصه مشتقات چشم
  • آب‌مروارید مادرزادی (Congenital cataracts)
  • پتوز یا افتادگی پلک
  • گلوکوم یا آب سیاه مادرزادی
  • میکروفتالیما یا کوچکی چشم‌ها، فقدان چشم یا آنوفتالمیا و سیکلوپی
 • درس دوم: بافت‌شناسی سیستم بینایی
  • چشم (Eye)
  • لایه اول یا خارجی یا پوشش فیبری کره چشم
  • قرنیه (Cornea)
  • اپیتلیوم قرنیه
  • غشاء بومن
  • استرومای قرنیه
  • غشاء دسمه
  • اندوتلیوم قرنیه
  • لایه میانی یا رگ‌هایی چشم
  • مشیمیه
  • جسم مژگانی
  • عنبیه
  • لایه حاشیه‌ای یا مرزی جلویی (Anterior border layer)
  • عدسی
  • نکته‌های بالینی عدسی چشم
  • زجاجیه
  • شبکیه عصبی
  • سه لایه اصلی شبکیه
  • لایه هسته‌ای داخلی (Inner Nuclear Layer: INL) شبکیه عصبی چشم
  • لایه گانگلیونی (Ganglionic Layer: GL) شبکیه عصبی چشم
  • لایه هسته‌ای و دو ناحیه شبکه‌ای شبکیه عصبی
  • لایه شبکه‌ای شکل خارجی (OPL: Outer Plexiform Layer)
  • لایه شبکه‌ای شکل داخلی (IPL: Inner Plexiform Layer)
  • لایه محدودکننده خارجی (OLL: Outer Limiting Layer)
  • لایه محدودکننده داخلی (ILL / ILM: Inner Limiting Layer/ Membrane)
  • لایه‌های سلولی شبکیه چشم
  • گیرنده‌های نوری چشم - سلول مخروطی و استوانه‌ای
  • سلول‌های استوانه‌ای شبکیه
  • سلول‌های نوری مخروطی شبکیه
  • سلول‌های دوقطبی
  • سلول‌های گانگلیونی
  • سلول‌های افقی
  • سلول‌های آماکرین
  • انتقال نور
  • مناطق تخصصی شبکیه
  • گوده یا حفره‌ی مرکزی (Fovea centralis)
  • لکه زرد (Macula lutea)
  • گیرنده‌های نوری غیر بینایی (Nonvisual photoreceptors)
  • ساختمان‌های ضمیمه چشم
  • ملتحمه
  • کونژونکتیویت (کن جانکت واتیس) (Conjunctivitis) یا قرمزی چشم (Pink eye)
  • پلک
  • گل مژه (Style)
  • دستگاه اشکی
  • غده اشکی
 • درس سوم: آناتومی سیستم بینایی
  • سیستم بینایی
  • کاسه چشم
  • سقف کاسه چشم
  • کف کاسه چشم
  • دیواره‌ داخلی کاسه چشم
  • دیواره‌ خارجی کاسه چشم
  • زاویه بالایی - خارجی اربیت چشم
  • زاویه پایینی - خارجی اربیت چشم
  • زاویه بالایی - داخلی اربیت چشم
  • زاویه پایینی - داخلی اربیت چشم
  • راس یا اِیپِکس اربیت چشم
  • ارتباط فیزیکی کاسه چشم: مجراهای و سوراخ‌های کاسه چشمی
  • مجرای بینایی یا کانال آپتیک (Optic Canal)
  • شکاف اربیتال بالایی (Sup. Orbital Fissure)
  • شکاف اربیتال پایینی (Inf. Orbital Fissure)
  • سوراخ سوپرا اربیتال (Supraorbital Foramen)
  • شیار اینفرااربیتال (Infraorbital groove)
  • سوراخ اتموییدال جلویی (Anterior and posterior Ethmoidal foramina)
  • سوراخ زایگومَتیکوفِیشال (Zygomaticofacial Foramen)
  • مجرای استخوانی نیزولکریمل (بینی-اشکی) ( Nasolacrimal Canal)
  • کره‌ چشم
  • لایه خارجی چشم
  • قرنیه
  • اتاقک جلویی و پشتی چشم (Anterior & Posterior chamber)
  • لایه میانی چشم
  • مشیمیه
  • اجسام مژگانی
  • عنبیه
  • لایه داخلی چشم
  • شبکیه
  • محتویات کره‌ چشم
  • مایع زلالیه
  • عدسی
  • زجاجیه
  • ساختمان پلک
  • پوست پلک‌ها (Skin of Eyelids)
  • لایه عضله ارادی پلک چشم - عضله حلقوی دور چشم (Orbicularis Oculi)
  • اسکلت پلک – تارس‌ها
  • تیغه کاسه چشمی یا سپتوم اربیتال
  • خون‌رسانی پلک
  • سیستم لنفی پلک
  • عصب دهی پلک‌ها
  • نکته‌های بالینی عصب‌دهی پلک‌ها - افتادگی پلک (Ptosis) و چروکیدگی پلک (Drooping)
  • سندرم هورنر (Horner’s syndrome)
  • آناتومی و بافت ملتحمه‌ چشم
  • سیستم اشکی
  • غده اشکی اصلی
  • غده اشکی فرعی
  • کیسه‌ اشکی و نحوه دریافت اشک غده‌های اشکی
  • عصب‌دهی غده اشکی
  • عصب‌گیری حسی (Sensory innervation)
  • عصب‌گیری پاراسمپاتیکی یا ترشحی-حرکتی غده اشکی
  • عصب‌گیری سمپاتیکی (Sympathetic innervation) غده اشکی از گانگلیون گردنی بالایی
  • تغذیه‌ خونی غده اشکی
  • حرکات کره چشم (Movement of eyeball)
  • عضله‌های کره چشم
  • عضله‌های داخلی کره‌ چشم
  • اجسام مژگانی
  • عضله‌های عنبیه
  • عضله بالا برنده پلک بالایی (Palpebral Levator superioris)
  • عضله تارسال بالایی (Superior tarsal muscle)
  • اتصال‌های عضله‌های خارجی چشم
  • عضله‌های راست چشمی
  • عضله‌های راست بالایی و پایینی (Superior & Inferior Rectus muscles)
  • عضله‌های مایل چشم (Oblique Muscles)
  • عضله مایل بالایی (Muscle Oblique Superior)
  • عضله مایل پایینی (Muscle Oblique Inferior)
  • عضله‌های راست داخلی و خارجی چشم (Medial & Lateral Rectus Muscles)
  • معاینه چشم و بیماری‌های مرتبط با آن
  • معاینه‌ چشم (Examination of the Eye)
  • آسیب عصب عضله‌های خارجی چشم
  • رگ‌های چشم
  • از شاخه‌های اصلی آفتالمیک
   • اشکی یا لکریمال
   • شاخه‌های عضلانی سرخرگ چشمی
   • های پلکی داخلی
   • های بلند و کوتاه مژگانی پشتی
   • غربالی جلویی
   • غربالی پشتی
   • فوق کاسه چشمی یا سوپرا اربیتالی
   • فوق قرقره‌ای یا سوپرا تروکلئار
  • سیاهرگ‌های کره چشم
  • اعصاب سیستم بینایی
  • عصب زوج دوم مغزی یا پی بینایی یا آپتیک (Ne Optic)
  • عصب سوم مغزی یا آکولوموتور (Oculomotor)
  • گانگلیون مژگانی
  • عصب چهارم مغزی یا تروکلئار (Trochlear)
  • عصب پنجم مغزی یا سه قلو یا تریجمینال (Trigeminal)
  • عصب فک پایینی (V3) یا مندیبلر (Mandibular ne.) عصب تریجمینال (Trigeminal)
  • شاخه فک بالایی (V2) یا مکسیلری (Maxillary ne.) عصب تریجمینال
  • شاخه‌ چشمی (Ophthalmic ne.) (V1) عصب تریجمینال
  • زیرشاخه لَکریمال (Lacrimal ne.) شاخه عصب چشمی (V1) عصب تریجمینال
  • زیرشاخه فرنتال (Frontal ne.) شاخه عصب چشمی (V1) عصب تریجمینال (V)
  • زیرشاخه نیزوسیلیاری (Nasociliary ne) از شاخه عصب چشمی (V1) عصب تریجمینال
  • عصب ششم مغزی یا ابدوسنت (Abducent)
  • الیاف سمپاتیک پس عقده‌ای (Postganglionic sympathetic fibers)

 

مفید برای
 • پزشکی 
 • دامپزشکی 
 • زیست‌شناسیاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش حواس ویژه – علوم تشریحی سیستم بینایی – پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVMDL118
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش حواس ویژه – علوم تشریحی سیستم بینایی – پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

تا کنون برای این آموزش نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم پزشکی | علوم تجربی
برچسب‌ها:
Anterior & Posterior chamber | Anterior and posterior Ethmoidal foramina | Congenital cataracts | Cornea | Horner’s syndrome | Infraorbital groove | Medial & Lateral Rectus Muscles | Muscle Oblique Inferior | Oculomotor | Orbicularis Oculi | Palpebral Levator superioris | Postganglionic sympathetic fibers | Skin of Eyelids | Supraorbital Foramen | Sympathetic innervation | Trigeminal | Trochlear | Zygomaticofacial Foramen | آسیب عصب عضله‌ های خارجی چشم | آکولوموتور | آنوفتالمیا | اتصال‌ های عضله‌ های خارجی چشم | اندوتلیوم قرنیه | بافت شناسی | بافت‌ شناسی سیستم بینایی | تروکلئار | تیغه کاسه چشمی | جسم مژگانی | جنین شناسی | سپتوم اربیتال | سندرم هورنر | سوراخ اتموییدال جلویی | سیستم بینایی | شکاف اربیتال بالایی | شکاف اربیتال پایینی | شکل گیری سیستم بینایی | عصب بینایی | عصب دهی غده اشکی | عصب‌ گیری پاراسمپاتیکی | عصب‌ گیری حسی | عصب‌ گیری سمپاتیکی | عضله مایل پایینی | عضله‌ های کره چشم | عضله‌ های مایل چشم | گانگلیون مژگانی | گلوکوم | میکروفتالیما
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×