×
۱۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش رده بندی خاک – رده بندی خاک آمریکایی

آموزش رده بندی خاک – رده بندی خاک آمریکایی

هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۷ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

خاک‌شناس‌ها برای بررسی راحت‌تر بعد از بررسی ویژگی‌های خاک‌ها در منطقه مورد مطالعه خود، خاک‌ها را بر اساس یک سامانه رده‌بندی استاندارد، طبقه‌بندی می‌کنند که هدف از رده‌بندی، سهولت دستیابی به اطلاعات خاک و نظم بخشیدن به دانش مرتبط با آن و ایجاد یک زبان مشترک علمی بین خاک‌شناسان به منظور استفاده از نتایج تحقیقاتی جهانی مشابه و نحوه استفاده از این سیستم‌ها در جهت مدیریت خاک است. در این آموزش با افق‌های سطحی، زیرسطحی، ویژگی‌های مشخصه خاک، رژیم‌های رطوبتی و حرارتی خاک و سپس خصوصیات مورد نیاز برای هر رده خاک از سطح زیر رده تا گروه بزرگ خاک‌ها در سیستم رده‌بندی آمریکایی آشنا می‌شویم.

آموزش رده بندی خاک – رده بندی خاک آمریکایی

تعداد دانشجو
۱۷ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

لیلا صدوقی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - فیزیک و حفاظت خاک

لیلا صدوقی دانشجوی دکترای مهندسی کشاورزی گرایش فیزیک و حفاظت خاک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند. از زمینه‌های تحقیقاتی ایشان می‌توان به آمایش سرزمین، سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای اشاره کرد. همچنین ایشان تجربه‌هایی در زمینه مطالعات صحرایی و گزارش خاک‌شناسی دارند و مقالات متعددی در زمینه‌های ذکر‌شده در مجلات و کنگره‌های خاک‌شناسی به چاپ رسانده‌اند.

توضیحات تکمیلی

رده‌بندی یا طبقه‌بندی، ابزاری است که به ما کمک می‌کند تا مشخصات، روابط و قوانین موجود بر یک جامعه را به آسانی درک کنیم. رده‌بندی برای آشنایی با افکار و دانش دانشمندان سایر کشورها به ما کمک می‌کند. رده‌بندی آمریکایی خاک (Soil‎ Taxonomy‎)، زبان مشترک در بین خاک‌شناس‌های سراسر دنیا است.

خاک‌شناس‌ها برای بررسی راحت‌تر بعد از بررسی ویژگی‌های خاک‌ها در منطقه مورد مطالعه خود، خاک‌ها را بر اساس یک سامانه رده‌بندی استاندارد، طبقه‌بندی می‌کنند که هدف از رده‌بندی، سهولت دستیابی به اطلاعات خاک و نظم بخشیدن به دانش مرتبط با آن و ایجاد یک زبان مشترک علمی بین خاک‌شناسان به منظور استفاده از نتایج تحقیقاتی جهانی مشابه و نحوه استفاده از این سیستم‌ها در جهت مدیریت خاک است.

در این آموزش با افق‌های سطحی، زیرسطحی، ویژگی‌های مشخصه خاک، رژیم‌های رطوبتی و حرارتی خاک و سپس خصوصیات مورد نیاز برای هر رده خاک از سطح زیر رده تا گروه بزرگ خاک‌ها در سیستم رده‌بندی آمریکایی آشنا می‌شویم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: تاریخچه علم رده‌بندی
  • درس یکم: هدف رده‌بندی خاک‌ها
  • درس دوم: تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره فنی اولیه
  • درس سوم: تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره بنیان‌گذاری پدولوژی
  • درس چهارم: تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره نخستین طبقه‌بندی آمریکایی
  • درس پنجم: تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره میانی طبقه‌بندی آمریکایی
  • درس ششم: تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره طبقه‌بندی کمی
 • فصل دوم: افق‌های خاک
  • درس هفتم: افق‌های مشخصه سطحی
  • درس هشتم: فولیستیک اپی‌پدون
  • درس نهم: هیستیک اپی‌پدون
  • درس دهم: ملانیک اپی‌پدون
  • درس یازدهم: مالیک اپی‌پدون
  • درس دوازدهم: اکریک اپی‌پدون
  • درس سیزدهم: آمبریک اپی‌پدون
  • درس چهاردهم: افق‌های مشخصه زیر‌سطحی
  • درس پانزدهم: افق آلبیک
  • درس شانزدهم: افق آرجیلیک
  • درس هفدهم: افق کلسیک
  • درس هجدهم: افق کمبیک
  • درس نوزدهم: افق دوری‌پن و فراجی‌پن
  • درس بیستم: افق گلوسیک
  • درس بیست‌و‌یکم: افق کندیک
  • درس بیست‌و‌دوم: افق ناتریک
  • درس بیست‌و‌سوم: افق اکسیک
  • درس بیست‌و‌چهارم: افق پتروکلسیک
  • درس بیست‌و‌پنجم: افق پلاسیک
  • درس بیست‌و‌ششم: افق سامبریک
  • درس بیست‌و‌هفتم: افق اسپودیک
 • فصل سوم: خصوصیات و مواد مشخصه خاک
  • درس بیست‌و‌هشتم: خصوصیات و مواد مشخصه خاک
  • درس بیست‌و‌نهم: خواص اندیک خاک
  • درس سی‌ام: ضریب انبساط خطی
  • درس سی‌ویکم: کربنات‌های ثانویه قابل تشخیص
  • درس سی‌ودوم: لاملا
  • درس سی‌وسوم: انقطاع سنگی
  • درس سی‌وچهارم: N-Value
  • درس سی‌وپنجم: پلینتایت
  • درس سی‌وششم: مواد اسپودیک
  • درس سی‌وهفتم: خصوصیات مشخصه برای خاک‌های آلی
  • درس سی‌وهشتم: مواد هیومیک خاک
  • درس سی‌ونهم: مواد هیومیک
  • درس چهلم: ضخامت مواد آلی
  • درس چهل‌و‌یکم: خصوصیات مشخصه برای خاک‌های معدنی و آلی
  • درس چهل‌و‌دوم: شرایط اکوییک
  • درس چهل‌و‌سوم: به‌هم‌خوردگی خاک ناشی از یخبندان
  • درس چهل‌و‌چهارم: مرز سنگی
  • درس چهل‌و‌پنجم: رژیم‌های رطوبتی خاک
  • درس چهل‌و‌ششم: رژیم‌های رطوبتی اکوئیک و اریدیک
  • درس چهل‌وهفتم: رژیم رطوبتی ایودیک
  • درس چهل‌و‌هشتم: رژیم رطوبتی یوستیک
  • درس چهل‌ونهم: رژیم رطوبتی زریک
  • درس پنجاهم: رژیم حرارتی خاک
  • درس پنجاه‌و‌یکم: رژیم‌های حرارتی جلیک و کراییک
  • درس پنجاه‌و‌دوم: رژیم‌های حرارتی فریجید، مزیک و ترمیک
  • درس پنجاه‌وسوم: رژیم حرارتی هایپرترمیک
  • درس پنجاه‌و‌چهارم: خصوصیات مشخصه مواد تغییر و انتقال‌یافته توسط انسان
 • فصل چهارم: سیستم رده‌بندی جامع آمریکایی (Soil Taxonomy)
  • درس پنجاه‌وپنجم: سیستم رده‌بندی آمریکایی
  • درس پنجاه‌و‌ششم: رده‌های خاک در سیستم Soil Taxonomy
  • درس پنجاه‌و‌هفتم: جلی‌سول
  • درس پنجاه‌و‌هشتم: زیر رده‌های جلی‌سول
  • درس پنجاه‌و‌نهم: گروه بزرگ خاک‌های جلی‌سول
  • درس شصتم: هیستوسول (Histosol)
  • درس شصت‌و‌یکم: شرایط لازم برای خاک‌های هیستوسول
  • درس شصت‌و‌دوم: زیر رده‌های هیستوسول
  • درس شصت‌وسوم: گروه بزرگ خاک‌های هیستوسول
  • درس شصت‌وچهارم: اسپودوسول (Spodosl)
  • درس شصت‌وپنجم: شرایط لازم برای خاک‌های اسپودوسول
  • درس شصت‌و‌ششم: زیر رده‌های اسپودوسول
  • درس شصت‌و‌هفتم: گروه بزرگ خاک‌های اسپودوسول
  • درس شصت‌و‌هشتم: اندی‌سول (Andisol)
  • درس شصت‌و‌نهم: شرایط لازم برای خاک‌های اندی‌سول
  • درس هفتادم: زیر رده‌های اندی‌سول
  • درس هفتاد‌و‌یکم: گروه بزرگ خاک‌های اندی‌سول
  • درس هفتاد‌و‌دوم: اکسی‌سول (Oxisol)
  • درس هفتاد‌و‌سوم: شرایط لازم برای خاک‌های اکسی‌سول‌ها
  • درس هفتاد‌و‌چهارم: زیر رده‌های اکسی‌سول
  • درس هفتاد‌و‌پنجم: گروه بزرگ خاک‌های اکسی‌سول
  • درس هفتاد‌و‌ششم: ورتی‌سول
  • درس هفتاد‌و‌هفتم: شرایط لازم برای خاک‌های ورتی‌سول
  • درس هفتاد‌و‌هشتم: زیر رده‌های ورتی‌سول
  • درس هفتاد‌ونهم: گروه بزرگ خاک‌های ورتی‌سول
  • درس هشتادم: اریدیسول (Aridisol)
  • درس هشتاد‌و‌یکم: شرایط لازم برای خاک‌های اریدیسول
  • درس هشتادودوم: زیر رده‌های اریدیسول
  • درس هشتادوسوم: گروه بزرگ خاک‌های اریدیسول
  • درس هشتاد‌وچهارم: ‌التی‌سول (Ultisol)
  • درس هشتاد‌و‌پنجم: شرایط لازم برای خاک‌های التی‌سول
  • درس هشتاد‌و‌ششم: زیر رده‌های التی‌سول
  • درس هشتاد‌و‌هفتم: گروه بزرگ خاک‌های التی‌سول
  • درس هشتاد‌و‌هشتم: مالی‌سول
  • درس هشتاد‌و‌نهم: شرایط لازم برای خاک‌های مالی‌سول
  • درس نودم: گروه‌های Albolls و Aquolls
  • درس نود‌و‌یکم: گروه‌های Rendolls, Gelolls, Cryolls, Xerolls, Ustolls و Udolls
  • درس نودودوم: گروه‌های Albolls, Aquolls, Rendolls, Gellols, Cryolls و Xerolls
  • درس نودوسوم: گروه‌های Ustolls و Udolls
  • درس نودوچهارم: آلفی‌سول (Alfisol)
  • درس نودوپنجم: شرایط لازم برای خاک‌های آلفی‌سول
  • درس نودوششم: زیر رده‌های آلفی‌سول
  • درس نودوهفتم: گروه بزرگ خاک‌های آلفی‌سول – گروه‌های بزرگ Aqualfs, Cryalfs و Ustalfs
  • درس نودوهشتم: گروه بزرگ خاک‌های آلفی‌‎سول – گروه‌های بزرگ Xeralfs و Udalfs
  • درس نودونهم: اینسپتی‌سول (Inceptisol)
  • درس صدم: شرایط لازم برای خاک‌های اینسپتی‌سول
  • درس صدو‌یکم: زیر رده‌های اینسپتی‌سول
  • درس صدو‌دوم: گروه بزرگ خاک‌های اینسپتی‌سول – گروه‌های Aquepts, Gelepts و Cryepts
  • درس صدو‌سوم: گروه بزرگ خاک‌های اینسپتی‌سول – گروه‌های Ustepts, Xerepts و Udepts
  • درس صدو‌چهارم: انتی‌سول (Entisol)
  • درس صدو‌پنجم: زیر رده‌های انتی‌سول
  • درس صدو‌ششم: گروه بزرگ خاک‌های انتی‌سول
  • درس صدو‌هفتم: گروه بزرگ خاک در سیستم Soil Taxonomy
  • درس صدو‌هشتم: زیرگروه خاک در سیستم Soil Taxonomy
  • درس صدو‌نهم: فامیل خاک در سیستم soil taxonomy 
  • درس صدو‌دهم: کلاس‌های توزیع اندازه ذرات
  • درس صدویازدهم: کلاس‌های مواد تغییر و انتقال یافته توسط انسان و مینرالوژی
  • درس صدودوازدهم: کلاس‌های تبادل کاتیونی، واکنش و آهکی‌بودن خاک و کلاس‌های دمایی خاک
  • درس صدوسیزدهم: کلاس‌های عمق خاک، تحمل برشی، پوشش شنی و ترک دائمی
  • درس صدوچهاردهم: تمرین یکم
  • درس صدوپانزدهم: تمرین دوم

 

مفید برای
 • مهندسی کشاورزی – علوم خاک

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. هدف رده‌بندی خاک‌ها
۲. تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره فنی اولیه
۳. تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره بنیان‌گذاری پدولوژی
۴. تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره نخستین طبقه‌بندی آمریکایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره میانی طبقه‌بندی آمریکایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تاریخچه طبقه‌بندی خاک – دوره طبقه‌بندی کمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. افق‌های مشخصه سطحی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. فولیستیک اپی‌پدون
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. هیستیک اپی‌پدون
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. ملانیک اپی‌پدون
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۱ ساعت و ۲۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش رده بندی خاک – رده بندی خاک آمریکایی
ناشر فرادرس
کد آموزش FVAGR131
مدت زمان ۱۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۹۷۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
دیگر آموزش‌های این مدرس

نظرات

تا کنون ۱۷ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Alfisol | Andisol | Aridisol | Entisol | Histosol | Inceptisol | N-Value | Oxisol | Soil Taxonomy | Soil Taxonomy | Spodosl | Ultisol | آلفی سول | آمبریک اپی پدون | آموزش رده بندی خاک | آهکی ‌بودن خاک | ابزار رده بندی خاک | اریدیسول | اسپودوسول | افق آرجیلیک | افق آلبیک | افق اسپودیک | افق اکسیک | افق پتروکلسیک | افق پلاسیک خاک | افق دوری پن | افق سامبریک | افق فراجی پن | افق کلسیک | افق کمبیک | افق کندیک | افق گلوسیک | افق ناتریک | افق های خاک | افق های زیرسطحی خاک | افق‌ های سطحی خاک | افق‌ های مشخصه زیر‌سطحی خاک | افق‌ های مشخصه سطحی خاک | اکریک اپی پدون | اکسی سول | التی‌سول | انتی سول | اندی‌سول | انقطاع سنگی در رده بندی | اینسپتی ‌سول | بررسی رده بندی خاک | بررسی ویژگی ‌های خاک‌ ها | به‌ هم‌ خوردگی خاک با یخبندان | پلینتایت | تاریخچه طبقه‌ بندی خاک | تاریخچه علم رده بندی | جلی‌ سول | خصوصیات مشخصه برای خاک های آلی | خصوصیات مشخصه خاک | خصوصیات هر رده خاک | خواص اندیک خاک | دستیابی به اطلاعات خاک | دلیل رده بندی خاک | دوره بنیان گذاری پدولوژی | دوره طبقه ‌بندی کمی خاک | دوره میانی طبقه‌ بندی آمریکایی | دوره نخستین طبقه ‌بندی آمریکایی | رده بندی آمریکایی | رده بندی خاک | رده بندی خاک چیست؟ | رژیم‌ حرارتی ترمیک | رژیم حرارتی جلیک | رژیم حرارتی خاک | رژیم حرارتی فریجید | رژیم حرارتی کراییک | رژیم‌ حرارتی مزیک | رژیم حرارتی هایپرترمیک | رژیم رطوبتی ایودیک | رژیم رطوبتی زریک | رژیم رطوبتی یوستیک | رژیم‌ های حرارتی خاک | رژیم‌ های رطوبتی اریدیک | رژیم‌ های رطوبتی اکوئیک | رژیم‌ های رطوبتی خاک | روش های رده بندی خاک | زیر رده‌ های آلفی‌ سول | زیر رده‌ های اریدیسول | زیر رده های اسپودوسول | زیر رده های اکسی سول | زیر رده های التی سول | زیر رده های انتی سول | زیر رده های اندی سول | زیر رده ‌های اینسپتی ‌سول | زیر رده های جلی سول | زیر رده های هیستوسول | زیر رده های ورتی سول | سیستم Soil Taxonomy | سیستم رده ‌بندی آمریکایی | سیستم رده ‌بندی جامع آمریکایی | شرایط اکوییک | شرایط برای خاک‌ های آلفی‌ سول | شرایط برای خاک‌ های اریدیسول | شرایط برای خاک ‌های اسپودوسول | شرایط برای خاک‌ های اکسی ‌سول‌ ها | شرایط برای خاک ‌های التی ‌سول | شرایط برای خاک‌ های اینسپتی ‌سول | شرایط برای خاک‌ های مالی ‌سول | شرایط برای خاک‌ های هیستوسول | شرایط لازم برای خاک‌ های اندی ‌سول | شرایط لازم برای خاک‌ های ورتی ‌سول | ضخامت مواد آلی خاک | ضریب انبساط خطی خاک | طبقه بندی خاک | فولیستیک اپی پدون | کاربرد رده بندی خاک | کاربرد رده بندی خاک | کربنات‌ های ثانویه خاک | کربنات‌ های ثانویه خاک | کلاس پوشش شنی خاک | کلاس پوشش شنی خاک | کلاس تحمل برشی خاک | کلاس تحمل برشی خاک | کلاس ترک دائمی خاک | کلاس ترک دائمی خاک | کلاس‌ دمایی خاک | کلاس‌ دمایی خاک | کلاس عمق خاک | کلاس عمق خاک | کلاس‌ های تبادل کاتیونی خاک | کلاس‌ های تبادل کاتیونی خاک | کلاس‌ های توزیع اندازه ذرات | کلاس‌ های توزیع اندازه ذرات | گروه Albolls | گروه Albolls | گروه Aquepts | گروه Aquepts | گروه Aquolls | گروه Aquolls | گروه Cryepts | گروه Cryepts | گروه Cryolls | گروه Cryolls | گروه Cryolls | گروه Cryolls | گروه Gelepts | گروه Gelepts | گروه Gellols | گروه Gellols | گروه Gelolls | گروه Gelolls | گروه‌ Rendolls | گروه‌ Rendolls | گروه‌ Rendolls | گروه‌ Rendolls | گروه Udepts | گروه Udepts | گروه Udolls | گروه Udolls | گروه Ustepts | گروه Ustepts | گروه Ustolls | گروه Ustolls | گروه Ustolls | گروه Ustolls | گروه Xerepts | گروه Xerepts | گروه Xerolls | گروه Xerolls | گروه بزرگ Aqualfs | گروه بزرگ Aqualfs | گروه بزرگ Cryalfs | گروه بزرگ Cryalfs | گروه‌ بزرگ Udalfs | گروه‌ بزرگ Udalfs | گروه بزرگ Ustalfs | گروه بزرگ Ustalfs | گروه‌ بزرگ Xeralfs | گروه‌ بزرگ Xeralfs | گروه بزرگ خاک‌ های آلفی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های آلفی‌ سول | گروه بزرگ خاک ‌های اریدیسول | گروه بزرگ خاک ‌های اریدیسول | گروه بزرگ خاک‌ های اسپودوسول | گروه بزرگ خاک‌ های اسپودوسول | گروه بزرگ خاک‌ های اکسی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های اکسی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های التی ‌سول | گروه بزرگ خاک‌ های التی ‌سول | گروه بزرگ خاک ‌های انتی ‌سول | گروه بزرگ خاک ‌های انتی ‌سول | گروه بزرگ خاک‌ های اندی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های اندی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های اینسپتی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های اینسپتی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های جلی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های جلی‌ سول | گروه بزرگ خاک‌ های هیستوسول | گروه بزرگ خاک‌ های هیستوسول | گروه بزرگ خاک‌ های ورتی ‌سول | گروه بزرگ خاک‌ های ورتی ‌سول | لاملا چیست؟ | لاملا چیست؟ | مالی سول | مالی سول | مالیک اپی پدون | مالیک اپی پدون | مرز سنگی برای رده بندی خاک | مرز سنگی برای رده بندی خاک | ملانیک اپی پدون | ملانیک اپی پدون | مواد اسپودیک | مواد اسپودیک | مواد مشخصه خاک | مواد مشخصه خاک | مواد هیومیک | مواد هیومیک | مواد هیومیک خاک | مواد هیومیک خاک | هدف رده‌ بندی خاک‌ ها | هدف رده‌ بندی خاک‌ ها | هیستوسول | هیستوسول | هیستیک اپی پدون | هیستیک اپی پدون | ورتی سول | ورتی سول | ویژگی‌ های مشخصه خاک | ویژگی‌ های مشخصه خاک | یادگیری رده بندی خاک | یادگیری رده بندی خاک
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱۶ جلسه ویدئویی
×