×
۱۷۵,۰۰۰ تومان

آموزش گردشگری روستایی

آموزش گردشگری روستایی

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۹ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۳۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

گردشگری روستایی به عنوان یکی از گونه‌های گردشگری، رشد پر شتابی را دنبال می‌کند و مخاطبان آن روز به روز در حال افزایش است. علت چنین اقبالی، تغییر رویکرد رفتاری و انگیزشی مصرف‌کنندگان صنعت گردشگری در مواجهه با معضلات شهرنشینی است و همین امر، عامل مهمی در توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری روستایی خواهد بود. بر همین اساس آموزش پیش رو تلاش دارد با معرفی مبانی گردشگری روستایی و چارچوب‌های اجرایی و عملیاتی آن به ترسیم چشم‌انداز نظری مطلوب از این بخش پرطرفدار و رو به رشد نائل آید و در نهایت با جایگاه‌یابی این حوزه در صنعت گردشگری ایران به معرفی بخش‌ها و روستاهای هدف گردشگری روستایی ایران بپردازد.

آموزش گردشگری روستایی

تعداد دانشجو
۹ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۳۱ دقیقه
هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

حسین مقصودی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت گردشگری

ایشان به عنوان محقق و پژوهشگر مولف چندین مقاله در حوزه‌های مختلف گردشگری بوده‌اند که برخی از مقالات تحت عنوان سخنرانی در همایش‌های بین‌المللی مورد انتخاب هیات داوران قرار گرفته است.

توضیحات تکمیلی

توجه به روستاها یکی از مهمترین ابعاد توسعه پایدار است و گردشگری روستایی یکی از راهبردهای موثر در دستیابی به اهداف آن خواهد بود. گردشگری روستایی به دلیل خلق فرصت‌های اشتغال‌زایی و بهره‌برداری مناسب از منابع روستایی می‌تواند مسیر مهاجرت منفی روستایی‌ها را کاهش دهد و ساختار مصرف منابع حیاتی روستاها را به شکل مطلوبی مدیریت نماید. هر چند دسترسی به چنین هدف مهمی بدون بهره‌گیری از دانش کافی و آگاهی از شرایط محیطی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

گردشگری روستایی به عنوان یکی از گونه‌های گردشگری، رشد پر شتابی را دنبال می‌کند و مخاطبان آن روز به روز در حال افزایش است. علت چنین اقبالی، تغییر رویکرد رفتاری و انگیزشی مصرف‌کنندگان صنعت گردشگری در مواجهه با معضلات شهرنشینی است و همین امر، عامل مهمی در توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری روستایی خواهد بود. از این رو پرداختن به ابعاد گردشگری روستایی و چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی آن در قالب برنامه‌های آموزشی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

بر همین اساس آموزش پیش رو تلاش دارد با معرفی مبانی گردشگری روستایی و چارچوب‌های اجرایی و عملیاتی آن به ترسیم چشم‌انداز نظری مطلوب از این بخش پرطرفدار و رو به رشد نائل آید و در نهایت با جایگاه‌یابی این حوزه در صنعت گردشگری ایران به معرفی بخش‌ها و روستاهای هدف گردشگری روستایی ایران بپردازد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: آشنایی با روستا و مفاهیم آن
  • درس یکم: نگاهی به مفهوم روستا
  • درس دوم: روستا در گذر تاریخ
  • درس سوم: جامعه روستایی و روستا
  • درس چهارم: مدل‌های بررسی وضعیت روستا - بخش یکم
  • درس پنجم: مدل‌های بررسی وضعیت روستا - بخش دوم
  • درس ششم: چهارچوب‌های اصلی در شناخت جغرافیای روستا
 • فصل دوم: توسعه روستایی
  • درس هفتم: شناخت توسعه روستایی - بخش یکم
  • درس هشتم: شناخت توسعه روستایی - بخش دوم
  • درس نهم: تعریف توسعه روستایی در ایران و جهان
  • درس دهم: اهداف، خصوصیات و محورهای دستیابی به توسعه روستایی
  • درس یازدهم: بررسی نظریه‌های توسعه روستایی - بخش یکم
  • درس دوازدهم: بررسی نظریه‌های توسعه روستایی - بخش دوم
  • درس سیزدهم: ارتباط فقر با توسعه پایدار روستایی
  • درس چهاردهم: راهبردهای توسعه پایدار در ترویج کشاورزی و مدل‌های کارآمد در توسعه روستایی
  • درس پانزدهم: بنیان‌های جغرافیایی موثر در توسعه روستایی
  • درس شانزدهم: گردشگری و توسعه پایدار روستا
 • فصل سوم: گردشگری روستایی
  • درس هفدهم: مبانی و مفاهیم گردشگری روستایی و تاثیرات گردشگری روستایی
   درس هجدهم: نگرانی‌های بخش روستایی و ارائه برنامه توسعه
  • درس نوزدهم: تاریخچه و ادبیات گردشگری روستایی
  • درس بیستم: اهمیت گردشگری روستایی در سطح ملی و بین‌المللی
   درس بیست‌و‌یکم: اهمیت گردشگری روستایی در شکل‌گیری توسعه پایدار روستایی
  • درس بیست‌و‌دوم: عوامل توسعه گردشگری روستایی
  • درس بیست‌و‌سوم: گردشگری پایدار روستایی و عشایری و اهداف توسعه پایدار
  • درس بیست‌و‌چهارم: اصول گردشگری پایدار روستایی و عشایری - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌پنجم: اصول گردشگری پایدار روستایی و عشایری - بخش دوم
 • فصل چهارم: مدیریت گردشگری روستایی
  • درس بیست‌و‌ششم: انواع و اشکال گردشگری روستایی و عشایری - طبیعت‌گردی
  • درس بیست‌و‌هفتم: عناصر قابل استفاده روستا در فعالیت‌های طبیعت‌گردی
  • درس بیست‌و‌هشتم: انواع گردشگری روستایی و عشایری
  • درس بیست‌و‌نهم: ضرورت برنامه‌ریزی گردشگری روستایی
  • درس سی‌ام: اجزای برنامه‌ریزی گردشگری روستایی، اهداف کنترل و نظارت بر آن
  • درس سی‌و‌یکم: نکات حائز اهمیت در برنامه‌ریزی گردشگری روستایی
  • درس سی‌و‌سوم: بازاریابی گردشگری روستایی و عشایری
  • درس سی‌و‌چهارم: روش‌های مهم ترویج و تشویق و راهکارهایی جهت بهینه‌سازی بازاریابی گردشگری
  • درس سی‌و‌پنجم: عرضه و تقاضای گردشگری روستایی
 • فصل پنجم: گردشگری روستایی در ایران
  • درس سی‌و‌ششم: اهمیت نواحی روستایی و عشایری در گردشگری - بخش یکم
  • درس سی‌و‌هفتم: اهمیت نواحی روستایی و عشایری در گردشگری - بخش دوم
  • درس سی‌و‌هشتم: اهمیت مشارکت مردم محلی در گردشگری روستایی
   درس سی‌و‌نهم: مردم محلی و گردشگری روستایی
  • درس چهلم: نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی ایران - بخش یکم
  • درس چهل‌ویکم: نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی ایران - بخش دوم
  • درس چهل‌و‌دوم: بررسی محورهای جایگاه گردشگری در توسعه روستایی
   درس چهل‌وسوم: پیشنهادات توسعه گردشگری روستایی در سطح منطقه‌ای و سطح ملی
 • فصل ششم: روستاهای هدف گردشگری در ایران
  • درس چهل‌وچهارم: تعریف روستاهای هدف گردشگری
  • درس چهل‌وپنجم: معرفی روستاهای استان‌های البرز و اصفهان
  • درس چهل‌وششم: معرفی روستاهای استان‌های تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان و سمنان
  • درس چهل‌وهفتم: معرفی روستاهای استان‌های قزوین، قم، کهگیلویه و بویر احمد و کرمان
  • درس چهل‌وهشتم: معرفی روستاهای استان‌های کرمان، مرکزی و یزد
  • درس چهل‌ونهم: معرفی روستاهای استان یزد
  • درس پنجاهم: معرفی روستاهای هدف گردشگری ایران (شمال)
  • درس پنجاه‌ویکم: معرفی روستاهای هدف گردشگری ایران (جنوب)
  • درس پنجاه‌ودوم: معرفی روستاهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام و کردستان
  • درس پنجاه‌وسوم: معرفی روستاهای استان‌های کرمانشاه، لرستان و همدان
  • درس پنجاه‌و‌چهارم: معرفی روستاهای هدف گردشگری ایران (شرق)

 

مفید برای
 • مدیریت گردشگری

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. شناخت توسعه روستایی - بخش یکم
۲. نگاهی به مفهوم روستا
۳. شناخت توسعه روستایی - بخش دوم
۴. روستا در گذر تاریخ
۵. تعریف توسعه روستایی در ایران و جهان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. جامعه روستایی و روستا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. اهداف، خصوصیات و محورهای دستیابی به توسعه روستایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مدل‌های بررسی وضعیت روستا - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. مدل‌های بررسی وضعیت روستا - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. چهارچوب‌های اصلی در شناخت جغرافیای روستا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. شناخت توسعه روستایی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. شناخت توسعه روستایی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. تعریف توسعه روستایی در ایران و جهان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. اهداف، خصوصیات و محورهای دستیابی به توسعه روستایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۵۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۹ ساعت و ۳۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش گردشگری روستایی
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTRM004
مدت زمان ۹ ساعت و ۳۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۸۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش گردشگری روستایی
نظرات

تا کنون ۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مدیریت | گردشگری و هتلداری
برچسب‌ها:
آشنایی با روستا | آشنایی با روستا | آشنایی با گردشگری روستایی | آشنایی با گردشگری روستایی | آموزش گردشگری روستایی | آموزش گردشگری روستایی | ادبیات گردشگری روستایی | ادبیات گردشگری روستایی | ارزیابی توریسم پذیری | ارزیابی توریسم پذیری | اشکال گردشگری روستایی | اشکال گردشگری روستایی | اشکال گردشگری عشایری | اشکال گردشگری عشایری | انواع گردشگری روستایی | انواع گردشگری روستایی | انواع گردشگری عشایری | انواع گردشگری عشایری | اهمیت گردشگری روستایی | اهمیت گردشگری روستایی | اهمیت نواحی روستایی در گردشگری | اهمیت نواحی روستایی در گردشگری | اهمیت نواحی عشایری در گردشگری | اهمیت نواحی عشایری در گردشگری | بازاریابی گردشگری روستایی | بازاریابی گردشگری روستایی | بازاریابی گردشگری عشایری | بازاریابی گردشگری عشایری | بخش ‌های گردشگری روستایی ایران | بخش ‌های گردشگری روستایی ایران | بررسی نظریه ‌های توسعه روستایی | بررسی نظریه ‌های توسعه روستایی | بررسی وضعیت روستا | بررسی وضعیت روستا | برنامه ریزی گردشگری روستایی | برنامه ریزی گردشگری روستایی | بهره ‌برداری از منابع روستایی | بهره ‌برداری از منابع روستایی | تاریخچه گردشگری روستایی | تاریخچه گردشگری روستایی | تعریف روستاهای هدف گردشگری | تعریف روستاهای هدف گردشگری | تقاضای گردشگری روستایی | تقاضای گردشگری روستایی | توریسم ‌پذیری در توسعه پایدار روستایی | توریسم ‌پذیری در توسعه پایدار روستایی | توسعه پایدار روستا | توسعه پایدار روستا | توسعه پایدار روستایی | توسعه پایدار روستایی | توسعه پایدار روستایی با توریسم پذیری | توسعه پایدار روستایی با توریسم پذیری | توسعه پایدار روستایی با گردشگری | توسعه پایدار روستایی با گردشگری | توسعه روستایی | توسعه روستایی | جامعه روستایی | جامعه روستایی | جایگاه یابی صنعت گردشگری | جایگاه یابی صنعت گردشگری | چارچوب های اجرایی گردشگری روستایی | چارچوب های اجرایی گردشگری روستایی | چارچوب های عملیاتی گردشگری روستایی | چارچوب های عملیاتی گردشگری روستایی | چارچوب های گردشگری روستایی | چارچوب های گردشگری روستایی | چهارچوب‌ های شناخت جغرافیای روستا | چهارچوب‌ های شناخت جغرافیای روستا | روستا در گذر تاریخ | روستا در گذر تاریخ | روستاهای گردشگری روستایی ایران | روستاهای گردشگری روستایی ایران | روستاهای هدف گردشگری جنوب | روستاهای هدف گردشگری جنوب | روستاهای هدف گردشگری در ایران | روستاهای هدف گردشگری در ایران | روستاهای هدف گردشگری شرق | روستاهای هدف گردشگری شرق | روستاهای هدف گردشگری شمال | روستاهای هدف گردشگری شمال | روستاهای هدف گردشگری غرب | روستاهای هدف گردشگری غرب | روستاهای هدف گردشگری مرکز ایران | روستاهای هدف گردشگری مرکز ایران | ساختار مصرف منابع حیاتی روستاها | ساختار مصرف منابع حیاتی روستاها | شناخت توسعه روستایی | شناخت توسعه روستایی | شناخت جغرافیای روستا | شناخت جغرافیای روستا | شناخت گردشگری روستایی | شناخت گردشگری روستایی | شناخت مردم محلی روستایی | شناخت مردم محلی روستایی | صنعت گردشگری روستایی | صنعت گردشگری روستایی | ضرورت برنامه ‌ریزی گردشگری روستایی | ضرورت برنامه ‌ریزی گردشگری روستایی | ظرفیت‌ های گردشگری روستایی | ظرفیت‌ های گردشگری روستایی | عرضه گردشگری روستایی | عرضه گردشگری روستایی | عوامل توسعه گردشگری روستایی | عوامل توسعه گردشگری روستایی | عوامل گردشگری روستایی | عوامل گردشگری روستایی | فرصت‌ اشتغال‌ زایی با گردشگری روستایی | فرصت‌ اشتغال‌ زایی با گردشگری روستایی | گردشگری پایدار روستا | گردشگری پایدار روستا | گردشگری پایدار روستایی | گردشگری پایدار روستایی | گردشگری پایدار عشایری | گردشگری پایدار عشایری | گردشگری روستایی | گردشگری روستایی | گردشگری روستایی در ایران | گردشگری روستایی در ایران | مبانی گردشگری روستایی | مبانی گردشگری روستایی | مدل های بررسی وضعیت روستا | مدل های بررسی وضعیت روستا | مدیریت گردشگری روستایی | مدیریت گردشگری روستایی | مدیریت گردشگری عشایری | مدیریت گردشگری عشایری | مدیریت منابع حیاتی روستاها | مدیریت منابع حیاتی روستاها | مسیر مهاجرت منفی روستائی ‌ها | مسیر مهاجرت منفی روستائی ‌ها | مصرف ‌کنندگان صنعت گردشگری روستایی | مصرف ‌کنندگان صنعت گردشگری روستایی | معرفی روستاهای هدف گردشگری | معرفی روستاهای هدف گردشگری | مفاهیم آشنایی با روستاها | مفاهیم آشنایی با روستاها | مفاهیم گردشگری روستایی | مفاهیم گردشگری روستایی | مهاجرت منفی روستائی ‌ها | مهاجرت منفی روستائی ‌ها | مواجهه با معضلات شهرنشینی | مواجهه با معضلات شهرنشینی | نظریه های توسعه روستایی | نظریه های توسعه روستایی | نگاهی به مفهوم روستا | نگاهی به مفهوم روستا | هدف گردشگری در ایران | هدف گردشگری در ایران | یادگیری گردشگری روستایی | یادگیری گردشگری روستایی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۵۵ جلسه ویدئویی
×